,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. október 1.

Elizeus 12. - Szíved kérései

,, Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. "
(Zsolt. 37:3-5)

11. És történt egy napon, hogy oda ment Elizeus, és megszállott a felházban, és megpihent ott. 
  12. És monda Géházinak, az ő szolgájának: Hívd ide azt a Súnemitát. Előhívá azért azt, és eleibe álla. 
  13. Megmondotta volt pedig néki: Mondd meg néki: Ímé nagy szorgalmatossággal szolgálsz nékünk, mit kivánsz, hogy cselekedjem veled? Nincs-é valami mondani valód a király előtt, vagy a sereg fővezére előtt? És monda az: Én az én nemzetségem között békességgel lakom. 
  14. Monda Elizeus: Mit lehetne tehát érette tennünk? Felele Géházi: Nincs fia és a férje vén ember. 
  15. És monda: Hívd ide! És a mikor oda hívta, megállott az ajtóban. 
  16. És monda Elizeus: Esztendő ilyenkorra fiút fogsz ölelni. És monda az: Ne, édes uram, Isten embere, ne mondj képtelen dolgot a te szolgálóleányodnak! 
  17. És teherbe esék az asszony és fiat szült abban az időben, a melyet megmondott volt Elizeus. 

Elizeus a súnemita asszonyt szerette volna megjutalmazni kedvességéért, iránta tanúsított hűségéért, de ez az asszony semmiben sem szenvedett hiányt, elégedett volt hálás és adakozó. Egy dolog azonban igazán hiányzott az életéből. Nem volt gyermeke. Az Úr ismeri azokat a vágyainkat is, amiket már régen eltemettünk, és ha javunkat szolgálja, akkor még évtizedek elteltével is megadhatja. Ez az asszony nemcsak megkapta, amire vágyott, de még fel is jegyezték a Bibliában. Nem akármiért!!!


A mi feldolgozásunkban szerepel a négy évszak, ahogy az egy év telik. Egy papírcsíkot 4 egyenlő részre osztottunk hajtogatással, majd befűztük két helyen és a két végét összeragasztottuk. Minden egyes részre egy évszak neve került (sorban), alatta pedig helyet hagytunk a rajznak (ez még hiányzik :(). A kosár egy vékony kartonból kivágott darab, amit úgy ragasztottunk be, hogy a baba beleférjen.


Itt látható az asszony, a pici fia és a megnőtt fia, valamint a kosárba helyezett baba.


Végül erre a lapra is ráírtam az igét.


Szeretettel:)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése