,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2014. október 30.

Dávid lapbook - Dávid tízezre

,,És elméne Dávid mindenüvé, a hová Saul küldé, és magát eszesen viseli vala. És Saul a harczosok fölé tevé őt, és kedves lőn az egész nép előtt, és a Saul szolgái előtt is. 
És a mint hazafelé jövének, mikor Dávid visszatért, miután a Filiszteusokat leverte, kimentek az asszonyok Saul király elé Izráelnek minden városaiból, hogy énekeljenek és körben tánczoljanak, dobokkal, vígassággal és tomborákkal.  És énekelni kezdének az asszonyok, kik vígadozának és mondának: Megverte Saul az ő ezerét és Dávid is az ő tízezerét." (I. Sámuel 18:5-7)

Bizonyára nem sokat tévedtek az asszonyok, amikor Dávidot dicsérték, de fogalmuk sem volt arról, mekkora veszélynek teszik ki őt énekükkel. Persze semmi sincs Isten tudta nélkül. Ő tartja kézben az eseményeket. Amikor megengedte, hogy Saul féltékenysége lángra kapjon, már azt is tudja, hogyan fogja a gyilkos indulatot Dávid jellemének csiszolására használni.


Dávid nemes szívű ifjú volt, de ő sem volt mentes az emberi gyengeségektől. Győzelmeit egyértelműen a hitéből fakadó bátorságának köszönhette, királyként azonban ennél többre volt szüksége. Isten tehát elindította azon az úton, amelyen sok-sok leckét kellett megtanulnia, amíg a saját népe is elismerhette királyának.

Nem tudom, mi vár ránk, mi vár a gyerekeinkre. Nem tudom, mennyi időnk van, mennyi próbán, nehézségen kell keresztül mennünk. Nem tudom, hogy a jelenlegi erősségeink és gyengeségeink mire lesznek jók Isten kezében. De tudom, hogy nincs időnk a pazarlásra: időnk, életerőnk szétszórására. Szeretném a ,,jobb részt választani", ahogyan Mária tette (Lukács 10:42), mert ezen múlik az is, hogy fel tudok-e készülni a jövő feladataira, és elsősorban a Jézussal való találkozásra. Szeretném, ha a fiaim is látnák, hogy ebben az életben minden javunkra van: legyen az győzelem vagy vereség, nyereség vagy veszteség.

Egy nagyon egyszerű, hajtogatott papíron szemléltettem a fiúknak a nagyságrendbeli különbséget a Dávidról szóló lapbookban, ami a gyakorlatban a matek tanításához is alkalmas.


A felső lapot felhajtva 1 db 1000-es számot írtam.


Alatta egy harmonika könyvre pedig 10 db-ot. Kétoldalas, könnyen megszámolható.


Ekkora számokkal természetesen még nem számolnak, de nem is az volt a cél. Inkább az, hogy érzékeljék, mennyivel több a 10000, mint az 1000.

Értékes napot mindenkinek!


2014. október 28.

Dávid lapbook - Dávid neve (írásgyakorlat)

,,...neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak, noha nem ismerél." (Ézsaiás 45:4b) 

Mindannyiunknak van neve. Valaki szereti, valaki pedig nem. Én sokáig nem szerettem, aztán lassanként mégis örültem neki, mert amikor szólítottak, biztos lehettem abban, hogy nem egy másik Szabináról van szó, mint sok más osztálytársam nevének esetében.

De ennél is fontosabb, hogy az Úr ismert előre. Tudta, hová helyez, milyen nevet fogok kapni a szüleimtől, de azt is milyen nevet akar Ő adni nekem, ahogyan nevet adott a Fiának és a történelem jelentős személyeinek is.


Én is tudom, milyen nevet szeretnék kapni, de azt is tudom, hogy az a győzelemmel együtt jár. Szóval küzdök, hogy elnyerjem a saját koszorúmat, és küzdök, hogy azok fejére is, akiket Isten rám bízott, a Tőle származó koszorú kerülhessen.

Van egy álmom. 
Szeretnék megvalósítani itthon egy olyan tanítási rendszert, amiben a Biblia nem csupán egy a sok tárgy között, hanem az első és legfontosabb. Nem csak kiegészíti a sok világi tudományt. Olyan tanulást szeretnék, amelyben a Biblia tükrén keresztül vizsgálunk meg mindent (pl. irodalmat, történelmet, természettudományokat stb.).Ma még könnyű dolgom van, hiszen csak olvasni, írni, számolni tanulunk (pl. ígyígy vagy így), de az idő gyorsan telik, és Samunak egyre több falhoz állító kérdése van. Osztom azt a nézetet, hogy minden felnőttnek szüksége van egy gyerekre, aki tanítja őt, de azért fordítva sem árthat a dolog.:)

Szóval gondolkodom, olvasok, kutatok, figyelem a NAT-ot, hogy meg tudjunk felelni a külső követelményeknek úgy, hogy közben az első helyen Isten tapasztalatból való, minél alaposabb megismerése álljon.
Egyenlőre minden játék. Érdekes a Bibliában található számokkal játszani, vagy betűelemeket, betűket gyakorolni, megismerkedni a körülöttünk lévő teremtett világgal. Ez a mai nap feladata, de azért készülünk a jövőre is.

A Dávid lapbook közepére került ez az írásgyakorlat. Egy borítékot beragasztottunk. Rá ragasztottuk a mintát.


A borítékba kerültek az elsős írásfüzetből kivágott lapok előírt betűkkel.


A kitöltése még a jövő feladata. Egyenlőre mást csinálunk.

Üdv mindenkinek, akit nevén ismerek, és akit nem. :)

2014. október 26.

Dávid lapbook - Az összkép

Rájöttem, hogy van egy tartozásom. 
Méghozzá a teljes lapbook bemutatása. Gondoltam, most pótlom, bár egy-két eleme még hátra van. 
Korábban már említettem, hogy mi az eredeti (A4-es mappa) méret felével szoktunk lapbookokat készíteni, mivel ez fér be a gyerekek táskájába, és persze az enyémbe is :)

Ez a lapbook 3 db A4-es kartonból készült. Egy feleslegessé vált borostyánmintás konferencia-mappát ketté vágtam, középre pedig egy nagy ív kartonból lemaradt A4-es darabot szabtam.
A 3 darab összefűzéséről az előző bejegyzésben videót találtok. 


Két oldalra kinyitva (az összefűzésnek köszönhetően) ezt a képet kapjuk. A középső rész a dupla fül miatt duplán nyitható.


A bal harmadban található Dávid szíve, Dávid felkenetése, nevének jelentése, és a zsoltár szó jelentése (mivel több mint hetvenet neki tulajdonítanak). A felhajtható részen pedig kívül az énekeink, belül Dávid és a mi hangszereink vannak.


Középen, a kinyitható részen pedig a 23. zsoltár feldolgozása látható.


A lapbook középső harmadába (kinyitva az első fülpárost) került Dávid erejeDávid és Góliát küzdelme, valamint az ige a békességszerzésről.


A második fülpárost kinyitva pedig írásgyakorlat van Dávid nevével.


A jobb oldali harmad lett Dávid és Jonatán barátságának és győzelmeinek a helye.


Még sok mindent lehet bele tenni, és szándékozom is kiegészíteni később, amikor újra Dávidról tanulunk majd. Addig is gyakran elővesszük, megnézegetjük, beszélgetünk Dávidról és életének számunkra is hasznosítható tanulságairól.

Van mit tanulnunk!
Szeretettel :)

2014. október 23.

Dávid lapbook - Dávid és Góliát

,,Dávid pedig monda a Filiszteusnak: Te karddal, dárdával és paizszsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek ellened, a kit te gyalázattal illetél." (I. Sámuel 17:45)

Erről a történetről már írtam pár gondolatot az előző bejegyzésben.
Talán csak annyival egészíteném ki, hogy Isten győzelemre segítette Dávidot. Dávid győzelmének legnagyobb tanulsága számomra - amit szeretnék átadni a gyerekeknek - nem csak a képtelen, lehetetlen helyzetekben való győzelem, hanem ami mögötte van:
GYŐZELEM ÖNMAGAM FÖLÖTT.
Győzelem a félelmeim, a kétségeim, a rossz szokásaim és bensőm minden nemkívánatos része fölött.
Ahogyan a Seregek Ura győzelmet adott Góliát fölött, úgy ad győzelmet mennyei Atyám önmagam fölött.
Dávid hite, bátorsága nélkül nem lett volna győzelem, ahogyan az én hitem és önátadásom nélkül sincs győzelem. Isten azonban győzteseket szeretne látni, de úgy, hogy a küzdelemben Ő maga viszi a terheinket.

A Dávid fiatalkoráról szóló lapbook közepére került Dávid küzdelme Góliáttal. 
(Ezt a lapbookot egyébként három részből állítottam össze, egy egyszerű fűzéssel, amiről a videót itt találhatjátok.)


Megpróbáltam szemléltetni a méreteket. Ehhez nagy segítség volt egy rajz egy bibliai történeteket feldolgozó munkafüzetből (Ha szép a gyermek címmel).Az alábbi képeken egy szoba és ajtajának méreteihez viszonyíthattuk a harcoló feleket.
Bal oldalon a szobából (azaz a piros kartondarab alól) kissé kilóg góliát feje.


Az ajtót kinyitva Góliátot csak mellkastól lefelé látjuk, míg Dávid könnyedén átsétálhatna az ajtón.


Itt láthatók a felek szemtől szemben.


Végül kis (házi készítésű) borítékokba tettük Góliát (bal oldalon) és Dávid (jobb oldalon) fegyverzetét.


Ez az oldal is a kedvencek közé soroltatik.
A fiúk szívesen előveszik, és rendszeresen el is játsszák a történetet.
Bizonyára okkal. :)

2014. október 21.

Dávid lapbook - Az Úr erejével

,,És monda Dávid: Az Úr, a ki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e Filiszteusnak kezéből is. Akkor monda Saul Dávidnak: Eredj el, és az Úr legyen veled!" (I. Sámuel 17:37)

Dávid már tudta, hogy Isten őt választotta királynak. Még fiatal volt ugyan, kicsinek és tapasztalatlannak tűnhetett, de a szíve igazán bátor volt. Több olyan tapasztalat állt mögötte, hogyan szabadította meg őt az Úr számára veszélyes, félelmetes helyzetekből (pl. oroszlántól és medvétől), hogyan adott neki kiváló képességeket és bátorságot adott helyzetekben. 

Jób könyvét juttatja eszembe nem a szenvedés kérdésének perspektívájából. 
Sokáig nem értettem, mi köze van Isten válaszának Jób bajához vagy akár az enyémhez. Aztán egy napon olyan helyzetbe kerültem, hogy tudtam, nem vagyok képes egyedül megbirkózni vele. Sőt! Nincs is olyan ember, akitől segítséget kérhetnék (kivéve, hogy imában hordozzanak). Gyakran sírtam és imádkoztam válaszért a kérdéseimre. Ekkor pár dolgot sikerült Istennek a gondolkodásom részévé tenni. 

Ezt tanítom a gyerekeimnek is a maguk szintjén, amiből tényleg sokat megérthetnek már most.

1. A világon annyi dolog van, ami hozzám képest hatalmas, amire nincs befolyásom, ami túlnő rajtam, amit nem tarthatok kézben, mert tőlem nagyságrendekkel nagyobb hatalmasságok irányítása alatt állnak.


2. A számomra lehetetlen helyzeteket, emberileg megoldhatatlan dolgokat az Úr kézben tartja. Neki minden hatalmában van. Úgy befolyásolja a világ dolgait, hogy a végső célra irányítsa a figyelmemet.

3. Isten azonban nem csak a részleteket nézi, hanem az egészet. Minden részletnek megvan a maga helye az egészben. Az én életem eseményeinek is. Amikor velem történik valami, nem csak velem történik, hanem mindenkivel, aki velem kapcsolatba kerül, sőt az angyalokkal és magával Istennel is. 


4. Isten tehát megenged számomra érthetetlen dolgokat az életemben, amire talán csak akkor derül fény, ha majd Vele leszek a mennyben. A ma feladata nem a ,,mindent megértés", hanem az Úr irántam és embertársaim iránti végtelen szeretetébe vetett rendíthetetlen bizalom és elfogadás tanulása.

5. Jób számára világossá vált, hogy addigi ismerete Istenről meglehetősen hiányos volt. Eddig füleinek hallásával hallott felőle, most viszont szemeivel látja Őt (Jób 42:5). A próbák és szenvedések, amikben kitartott az ő mennyei Atyja mellett láttatták meg vele Isten szeretetének mélységeit. Ez velem is megtörténhet, és történik mindig, amikor nehéz helyzetekben Isten mellett döntök.


Mi köze mindennek Dávidhoz?
Dávid el mert indulni Góliát ellen, mert több dolgot is biztosan tudott. 
Azzal az élő tapasztalattal indult el, amit Isten Jóbbal megértetett a könyv utolsó fejezeteiben. 
Dávid helyzete természetesen más volt. Jóbnak az értelmetlennek tűnő szenvedéssel kellett szembe néznie, ami hatalmasra nőtt testében és lelkében egyaránt. Dávid maga vállalja az életveszélyt azzal a rendíthetetlen hittel, hogy az Úr győzi le Góliátot. Ő csupán eszköz Isten kezében. Azonban az említett öt pont végig követhető ebben a helyzetben. 
(Azzal a különbséggel, hogy Dávid már volt hasonló helyzetben, amiben ebben a történetben van, míg Jób még nem.) 

Dávid tudta, hogy egy egész nép sorsa függ ettől a győzelemtől. Tudta, hogy önmaga túl kicsi és gyenge a hatalmas, harcedzett Góliáthoz, ahogy azt is, hogy Isten kezében van az ügye, ami emberek ezreinek sorsát befolyásolja majd. Tudta, hogy Isten angyalt rendelt mellé, aki erősebb, hatalmasabb bármely embernél, és tudta, hogy a győzelem sok-sok ember hitét fogja táplálni, megerősíteni, míg másokat elindít a hit útján, Isten szeretetének megismerésében.

Az említett ige két részre bontva került a Dávidról szóló lapbookba. A jobb alsó sarokban látható.
A többit kicsit később nyitjuk ki.:)


A medve és az oroszlán képet kis kartonra ragasztottuk. 


A két kép külön-külön nyitható, alatta található az ige olvasási gyakorlatnak.


Egyszerű, de sokat mondó részlet ez a lapbookban. 
A következő bejegyzésben már a küzdelem megjelenítéséről lesz szó.

Szeretettel:)


2014. október 19.

Dávid lapbook - Dávid felkenetése

,,És monda az Úr Sámuelnek: Ugyan meddig bánkódol még Saul miatt, holott én megvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izráel felett? Töltsd meg a te szarudat olajjal, és eredj el; én elküldelek téged a Bethlehemben lakó Isaihoz, mert fiai közül választottam magamnak királyt. "(I. Sámuel 16:1)

Sámuel bánkódott. Bizonyára csalódott Saulban. 
Amikor Isten Sault kiválasztotta királynak, Saulban benne rejlett a lehetőség, hogy igazán Isten szíve szerinti vezető legyen. Isten tudta, hogy nem fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket. Sámuel azonban nem.

Sámuel szívének szomorúságában nem láthatta a reményteli jövőt, amikor Dávid királyon keresztül Isten felemeli népét. Az Úr a sötétségben megkereste Sámuelt, és máris feladatot adott neki. A prófétának túl kellett néznie saját csalódottságán, félelmein, hogy mi lesz népével, mi lesz Isten ügyével, hogyan válik népe áldássá a környező népek között, tehát engedelmeskedett.
Olajat töltött szarujába, és elindult, ahová az Úr küldte.


Amikor a gyerekeknek ezt a történetet tanítom, két oldalról szoktam megvilágítani.
Az egyik Saul csődbe jutott életének tanulságai, a másik Sámuel csalódottsága, szomorúsága. Saulról leginkább Dáviddal összefüggésben beszélgetünk, mert ez világítja meg leginkább, milyen lehetőségei lettek volna Saulnak. Erről többet az alábbi két bejegyzésben Írtam:Sámuel szomorúsága teljesen érthető. Nagy reményt fűzhetett Saulhoz, aki annál is nagyobb csalódást okozott. Sámuel bizonyára féltette Sault, de féltette a Saul uralma alatt álló népet is. Látta az emberek kiszolgáltatottságát, látta, hogy bizalmukat vesztik.

Velem is megtörtént már, hogy csalódtam olyan emberekben, akik reményteljesnek látszottak. Sőt mások is csalódtak már bennem, mert nem tudtam beteljesíteni a hozzám fűzött reményeket. Az Úr ezért mondja Ézsaiás könyve 3. fejezetében: ,,Oh szünjetek meg hát az emberben bízni, a kinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő?" 

Sámuel esete persze ennél sokkal összetettebb, a gyermekek gondolkodása pedig igen egyszerű. Ők az Istenbe vetett bizalmat elsősorban a szülői, tanítói példaadáson keresztül tanulják, de annyit mindenképp megtaníthatunk, hogy az emberek rendszeresen okoznak csalódást. Nem azért, mert rosszak, vagy nem szeretnek (persze ez is előfordul), de elsősorban azért, mert az emberek nem tökéletesek. Követnek el hibákat, bűnöket akarva akaratlanul.

A legfontosabb lecke, hogy amikor valaki csalódást okoz nekem, Jézusra tekintsek, ami annyit jelent, hogy mondjam el bánatomat Neki, Tőle kérjek újra szeretetet és örömet. Az az ember, aki ma csalódást okozott, lehet, hogy holnap nem fog, és fordítva. De az Úr mindig szeret. Megvigasztal és új reményt ad. 

A Dávidról szóló lapbook-ban ez a történet egy szaru alakú kis füzetkében jelenik meg az alábbi módon:


Az ilyen könyveket mindig úgy készítem, hogy a méretre vágott lapokat először összetűzöm. Utána egyszerű az összes lapot egyszerre kivágni, mert nem csúsznak szét olyan könnyen.
A szarú belsejébe került maga a történet olvasási gyakorlatnak.


Szeretjük ezeket a ,,formakönyveket", mert egyszerűek, gyorsan elkészíthetőek és látványosak (főleg, ha színesek a lapjai).

Jó tanulást és sok örömet! :)

2014. október 16.

Dávid lapbook - 23. zsoltár

  1. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 
  2. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 
  3. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. 
  4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem. 
  5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. 
  6. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. (23. zsoltár)

Bibliaolvasó múltam kezdetétől fogva kedves számomra ez a zsoltár. Talán az egyik legnépszerűbb a zsoltárok között: egyszerű, szép képeket ír le, viszonylag könnyen érthető, még gyerekeknek is jól feldolgozható. A mély tartalmáról nem is beszélve.

Már számtalanszor tanultam és tanítottam, többféle variációban énekeltem, ezer képet, alkotást láttam róla, de minden alkalommal megszólít. Így hát nem maradhat ki, amikor Dávidról vagy mennyei Atyánk gondviseléséről tanulunk.

A Dávidról szóló lapbookba így került bele.
Egy A4-es kék kartont ketté vágtunk, és egymás mellett ragasztószalaggal úgy rögzítettünk, hogy behajtható legyen. Felülre 2 db A5-ös sárga papír van hosszában félbehajtva, és beragasztva úgy, hogy alulról nyitható legyen. Mindkét sárga papír felső szárnyait 5-5 egyenlő fülre vágtuk, hogy egyenként lehessen felhajtani. Felül jelképekkel, rajzokkal ábrázoltuk az igét, alatta padig írva van az olvasásgyakorláshoz.

 

A bárányka hasonló technikával készült, mint a sünis könyvjelző a Toppantó királykisasszony című bejegyzésben, csak itt egy 10-ig számolós és számfelismerős szalagra került. Ahogy megy a bárányka előre, úgy nyitjuk ki és olvassuk el a fülecskék alatti szöveget.


Memoriternek is alkalmas. Játékosan bármit könnyebb megtanítani. Ennek pedig örök életre szóló haszna lehet.  


Egyik kedves barátnőm továbbfejlesztette az ötletet, így a szalag másik végén a pásztor áll. 
Azért írom le, mert nagyon tettszett. Ráadásul így a nem egész négy éves kislánya rekord idő alatt megtanulta az egész zsoltárt.

Minden anyukának ilyen örömöt kívánok!:)

2014. október 14.

Alkotás másképp 3. - Az újjáteremtett föld

,,És lakozik a farkas a báránynyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat; A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik; És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét: Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják." (Ésaiás 11.6-9)


Régi álmom egy jó kis oroszlándögönyözés. Azonban kénytelen vagyok kissé elnapolni a beteljesítését, mert az életemet nem szívesen áldoznám egy vadállat jóllakatására. 
Az ígéretet azonban, ami Ézsaiás könyvében van, a szívemben hordom. Már sok kétségbeesett időszakon segített át. A gyerekekkel sokat beszélgetünk Jézus eljöveteléről, az Ő helyreállító munkájáról. Arról a reménységről, hogy egyszer megszűnik minden pusztítás, és még nyoma sem marad. Az újjáteremtett földön (Jelenések könyve 21-22. fejezete) nem lesz több veszteség, fájdalom, betegség, halál és gyász. És a gyönyörű oroszlánszemek is csak bizalmat árasztó békességgel néznek majd ránk.Minden évben eltöltünk egy hetet tolerancia táborban. A tábor résztvevői többségében mozgássérültek és segítőik, de kisebb számban eljönnek siketek, látássérültek, értelmi fogyatékosok is. A férjemmel már a gyerekek születése előtt elkezdtük a segítést kirándulásokon, táborokban, bejártunk intézetekbe, így a fiaink már beleszülettek ebbe a szolgálatba. Amikor a táborok során szembesülök a saját korlátaimmal , megszólal a kétség, hogy mit keresünk mi itt kisgyerekekkel, de az Úr sosem hagy minket megerősítés nélkül.


Elgondolkodtam azon, mit tanulhatnak a gyerekeink egy-egy ilyen héten.
1. Számukra természetes, hogy vannak különböző korlátokkal élő emberek, akiknek szükségük van segítségre, ráadásul gyakran az ő segítségükre.

2. Nem az a segítségnyújtás, amit én annak hiszek, hanem az, amire tényleg szükségük van a rászorulóknak, és ennek jelét is adják. Kérdezzenek, mielőtt cselekednek.

3. Bármilyen kicsi és gyenge vagyok, de az apró szívességeket jó kedvvel teljesítem, biztosan örömöt okozok másoknak és magamnak egyaránt.

4. A figyelmes, szeretetteljes jelenlét, fűszerezve pár őszinte mosollyal érhet annyit, mint a látványos tettek.

5. Megismerhetik mindannyiunk reménységét, hogy a jelenlegi állapot nem végleges. Az Úr azt ígéri a benne bízóknak, hogy örök örömöt ad egy egészséges, romolhatatlan testben. A földi gyógyítás korlátozott, de a mennyei nem az!

Minden egyes táborban van kézműves foglalkozás. Idén kedves adományozóknak köszönhetően többek között volt egy halom kreatív hobbis szalvéta, és egy zsák tengeri kagyló. Örültem, hogy Samu az oroszlános szalvétát választotta, ami dekupázs technikával került a kagyló belsejébe. Ez a technika ugyan speciális ragasztólakkot igényel, de nem nagy befektetés. (Az egyszerű dekupázsról többet itt találhattok.)A szalvétákat nem csak venni szoktam, hanem innen-onnan a családból begyűjtöm. A végeredmény pedig magáért beszél.

A kagyló adta magát ehhez az alkotáshoz.


A sima belső felületre került az oroszláncsalád...


mindenki nagy örömére.:)

2014. október 12.

Tíz parancsolat a frigyládában

,,Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két Kérub közül, 
melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak." (II. Mózes 25:22)

,,Velünk az Isten" -érezhették az izraeliták. Törvényt szab, parancsolatokat jegyeztet, ugyanakkor szívére beszél népének, hogy megtartsák azokat. Ő pedig velük van, és ígéri, hogy mindaddig velük lesz, amíg vágynak a jelenlétére, támogatására. Amikor úgy gondolják, hogy Isten elhagyta őket, valójában Ők hagyták el Istent.

Nehéz elképzelnem, milyen lehetett úgy élni, hogy látható jelei voltak Isten folyamatos jelenlétének. (Tűz- és felhőoszlop.) Amikor azonban a saját életemet vizsgálom, tudom, kézzelfogható az Ő jelenléte. Szeretete átvilágít minden nehézségen. Még akkor is, amikor saját, Isten nélkül meghozott döntéseim következményeit kell viselnem. 

Azt tanítom a fiaimnak, hogy igyekezzenek a dolgok mélyére nézni. A Tízparancsolat a keresztény élet zsinórmértéke, de könnyű és kényelmes felszínesen értelmezni. Isten nem csak a cselekedeteket nézi, hanem az indítékokat is. Ha engedjük, feltárja előttünk, majd kitakarítja szívünk legelrejtettebb zugait is. Ehhez a gyerekeimnek és nekem meg kell tanulni meghallgatni Istent (nem csak beszélni hozzá). A Tízparancsolat így lehet életünk vezérlő elve. 
Jézus Krisztus földi élete során idézte a Tízparancsolatot az őt megkeresőknek, és összefoglalta a ,,Nagy Parancsolatban", ami egyértelművé teszi, hogy csakis az Isten szerinti szeretet alapján vagyunk képesek megtartani Isten törvényeit. A többi kényszer és erőlködés. (Erről az előző bejegyzésben olvashattok.)


Mivel legtöbbször olyan anyagokból alkotunk, amik a háztartásunkban szinte mindig fellelhetők (,,Vedd, amid van!"), a láda különböző csomagolásra használt dobozok kartonjából készült. (Mindent elteszek, ami jó állapotú. Pl. növényi tejporos, müzlis, kekszes dobozokat. Rengeteg szemléltető anyaghoz alkalmasak.) A láda nem lett méretarányos. (Talán egyszer pontosan is elkészítjük.) A színét szorgalmas kis kezekben vágtázó sárga zsírkrétától kapta.
A láda tetejére két, körcikkből készült, egyszerű, meghajló angyalt tettünk.


A ládába betettük a két ,,kőtáblát" a Tízparancsolattal.


A rudak sárga szívószálból vannak, aminek levágott részeit a fedél belsejébe illesztettük, hogy a fedél ne csúszkáljon. 4 sárga gémkapocs jelképezi az arany karikákat, amikbe a hordozáshoz szükséges rudakat tették


Az elkészítés is öröm volt, de a végeredményt a fiúk még jobban értékelték.:)

2014. október 9.

Variációk szívre 8. - A nagy parancsolat

,,Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat." (Máté 22:36-39)

Amikor a Tízparancsolatról tanulunk a gyerekekkel, vagy csak magamban elmélkedek, arra jutok, hogy mindig vannak olyan parancsolatok, amiket könnyebb betartanom, és vannak, amiket nehezebb. Főleg, ha a parancsolatokat olyan mélységben értelmezem, ahogyan Jézus tette.

Amikor másokkal beszélgetek a küzdelmeikről, nehézségeikről, rádöbbenek, hogy nekik nehezebbek az én könnyebb küzdelmeim, és fordítva. 
Talán a személyiségünk, neveltetésünk, a fogantatásunk óta minket ért hatások függvénye. És milyen könnyű ítélkezni, amikor életem egy bizonyos területén előbbre jutottam, mint a mellettem küzdő embertársam!!!

Jézus olyan egyszerűen fogalmaz. Nem kell mást tenni: szeretni Istent és a felebarátomat. Nem csupán érzelemmel, hanem tudatosan, ahogyan Ő tette. Nem azért szeretni őt, mert olyan jó, kedves, megértő, barátságos és sorolhatnám, hanem azért, mert ő is Isten teremtménye, és Isten szereti őt.
Istennel kapcsolatosan ugyanez a kérdés. Amikor jó dolgok történnek, könnyű kifejezni a szeretetemet. De mi van akkor, amikor semmi nem sikerül, amikor kész csődnek érzem magamat és az életemet? Számon kérek, követelőzöm, vagy hosszú búskomorságba burkolózom sajnálva és sajnáltatva magam az engem ért veszteségek miatt?

Szeretni az Isten szerinti értelemben lehetetlen a vele való mély kapcsolat nélkül. Egyszerűen nem megy. Vele együtt azonban minden lehetséges. Ez a gondolat mindig felderít. :) Nem kell mást tennem, mint őszinte szívvel kérnem, Isten máris megadja, hogy betöltsön az ő szeretete.

Ez a forgatható szívecske egy gyerektanításon készült.
Az egyik oldalára került az ige egyik fele.


Aztán könnyedén megfordítottuk, mivel a belső szív csak két kis fonáldarabbal van rögzítve felül és alul.


A másik oldalára írtuk az ige másik részét. 
(A fényképen sajnos nem látszik, de higgyétek el, ott van! :))
A két gémkapocs vagy saját furfangos ötleteitek segítségével pedig mappába fűzhető.


Szeretettel ajánlom kicsiknek, nagyoknak.

2014. október 8.

Variációk szívre 7. - Jonatán és Dávid barátsága 2.

,,És szövetséget kötének Jonathán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét. 
 És Jonathán leveté felső ruháját, a mely rajta volt, és Dávidnak adta, sőt hadi öltözetét is, saját kardját, kézívét és övét." (I. Sámuel 18:1)

Az előző bejegyzésem tartalma néhány gondolat a barátságról (itt). 
Most pedig különleges ajándékokról lesz szó. (Ajándékról olvashattok még itt.)
Amikor Jonatán lelke összeforrt Dávidéval, Jonatán szerette volna kifejezni legnagyobb elismerését Dávidnak.
Azzal, hogy átadta felső ruháját, és harci fegyverzetét, olyat tett, ami nemes, alázatos szívre utal. Jonatán örökölhette volna a trónt, de tudta, Isten mást választott. Tettével elismerte Dávid kiválasztottságát Isten népének vezetésére.

A Dávidról szóló lapbookba a történet így került bele:  


Az összeragasztott szívek alatt egy kis boríték található.Benne Jonatán ajándékai. A rajzokat kivágtuk és kartonra ragasztottuk (a tartósság kedvéért).


Szeretettel:)