,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2017. március 31.

Húsvétra készülve

,,Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend." (I. Kor. 11:26)

 ,,Húsvétra készülve" átvesszük Jézus Krisztus földi életének utolsó eseményeit.
Mi a fent említett ige alapján készülünk, amiben Pál apostol emlékeztet minket az úrvacsorával élés jelentőségére. Valamint emlékezünk Krisztus halálára, amiben van a mi megváltásunk. Ezzel együtt előretekintünk a feltámadás és örök élet reményére.
Ehhez segítség egy korábbi lapbook, amiről az alábbi bejegyzés született.

Íme:
Amikor minden egyes darabbal készen lettünk, betettük egy egyszerű lapbookba, 
amibe alulról került csak egy plusz zseb. 
A többit a már elkészített anyag adja.


A zsebbe került a boríték a Harminc ezüstös számolós játékkal.Ha kivesszük a borítékot, a két ajtós lap: Az utolsó páska balra és Az első úrvacsora jobbra kihajtható, mivel csak oldalt rögzítettük celluxszal.


Alatta A Gecsemáné kertben lap felfelé hajtható, mivel azt csak felül rögzítettük celluxszal.


Ez alatt egy kihajtható lapban Krisztus kereszthalálának feldolgozása található. 


Az oldalsó fülekre került egy ének és a ,,Feltámadott az Úr!" feldolgozása.


A lapbook készítéséről íme egy videó:Szeretettel ajánlom Nektek!


2017. március 20.

Könyvek, könyvek, könyvek...

,,Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; 
  Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak" (II. Kor. 10:5)

Ha tudnád, hogy már kevés időd van a Földön, mit olvasnál el?
Ha tudnád, hogy a gyermekednek kevés ideje van a földön, neki mit olvasnál el?
Lényeges kérdés.

Books and clock Stock Photo

A szüleim korában gyakori volt a gyermekhalálozás. Mindketten veszítettek el testvéreket egyik napról a másikra. Nagy veszteségeket éltek meg, amik elkísérték egész életüket. Ma ritkábban ugyan, de előfordul, hogy gyermekek mennek el. Hirtelen halállal, vagy hosszú betegség után, ugyanúgy végtelen fájdalommal jár az elvesztésük. Mivel azonban mi keresztény szülők is tele vagyunk reménységgel (ami így van jól), sok-sok tervet szövünk a földi jövőjüket illetően. Van, aki pénzt gyűjtöget, van ki rengeteget költ iskoláztatásra, oktatásra, fejlesztő játékokra, ,,okosító" tárgyakra, van, aki pedig rengeteg időt szán a közösségi életre stb. 
Vajon mennyit szánunk arra, hogy gyermekeink készüljenek az örök életre? 

Sokfélék vagyunk, sokféleképpen gondolkodunk, de - bízom benne - egy közös ügyünk van: a Krisztusban való élet, ami üdvösségre vezet. Persze a keresztény (azaz krisztusi) szó kissé elcsépeltté vált, ezért túl sok mindent engedünk be otthonunkba. Most csak a könyvekről írok, bár sokféle vonatkozásról írhatnék.. Az olvasmányok területén látom, hogy sok szülő kevéssé ügyel a gyerekei könyveire, azok rövid és hosszútávú hatására.
Story book with cartoon castle, dragon and sun Stock Photo
Én magam is követtem el ebben hibát (bizonyára még fogok is). Ráadásul igaz, hogy a családon kívül kapott vagy kötelező olvasmányok is befolyásolják a gyerekeket. Azonban pár dologban meggyőződésre jutottam (többet már tudományosan bizonyítottak! :)) és alkalmazom is.

1. A kisgyermekeknek nem kell, hogy könyvekből ismerjék meg a körülöttük lévő világot. A mindennapi tevékenység során, amit a szüleikkel, testvéreikkel végeznek fejlődnek a legjobban tudásban és ügyességben. Minél többet vannak a szabadban, minél többet játszanak mesterséges játékok nélkül, annál találékonyabbak, annál inkább képesek egy dologra figyelni, megfigyelni és gondolkodni. Ez persze nem jelent teljesen könyv nélküli nevelést. (Nehéz is lenne mindent kizárni a mi világunkban.)

2. A tündérmesékre, mítoszokra (mesehősökkel, tündérekkel, boszorkányokkal, varázslatokkal, csodákkal stb.) nincs szükség. Talán csak azoknak a gyerekeknek van ezekre szükségük (bár még ez is kérdőjeles számomra), akik nem ismerik Jézust. Akik sosem hallottak arról, hogy a csodák Isten hatáskörébe tartoznak. Minden más ármánytól és szemfényvesztéstől meg akar minket védeni a Biblia (V. Mózes 18:9-13), hiszen a gonosz területére léphetünk. Nem elhanyagolható kérdés ez olyan korban, amikor minden hemzseg a jóslásoktól, varázslásoktól, titokfejtésektől. (A minap éppen olyan mesekönyv hirdetését láttam, ami - a reklám szerint - megtanítja a gyerekeket meditálni, nyitottá tenni értelmüket a természetfeletti eseményekre.) Mi -családilag - úgy döntöttünk, hogy nem tesszük ki a gyerekeinket ilyen veszélyeknek, ami akár nagyon vonzó is lehet számukra. A valóság ismerete és a Biblia történetei teljesen alkalmasak arra, hogy lelkileg kiegyensúlyozott, az életre felkészített gyerekeket neveljünk. A Biblia csodái pedig Istenhez vezetnek, nem Sátán birodalmába.

3. A Bibliából már egészen kicsi korban is lehet mesélni (kb.1 évesen kezdtük). Mindig a koruknak és aktuális érdeklődésüknek megfelelően. Ehhez persze szükséges, hogy én is folyton olvassak, növekedjek ismeretben, és fejlődjön a jellemem. Ekkor tudom hitelesen képviselni Isten üzeneteit.

4. Később sincs szükség sok könyvre. Erre is kaptam megerősítést az ,,Egyszerűbb gyermekkor" című könyvből. Ezt minden szülőnek csak ajánlani tudom. (Kevés ,,nem keresztény" irodalmat olvasok, de ez megérte. Nagyon gyakorlatias, és összhangban áll az általunk eddig elfogadott nevelési elvekkel is.) Az a pár darab könyv, ami marad, viszont tartalmas legyen. Nálunk van egy-két verses kötet, egy-két szépirodalmi mű (valós történetekkel) és pár olyan mesés kötet, amiben nincsenek a fent említett okkult elemek, csak valós emberi élethelyzetek, konfliktusok vannak átírva állatokra.

Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor - Hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb,  magabiztosabb gyerekeket?

A mi gyerekeink nagyjából 3 éves koruktól kezdtek komolyabban érdeklődni a könyvek iránt. Ezt úgy értem, hogy már nem a szoros közelségben együtt töltött idő volt az olvasás ,,lényege", hanem már egyedül is szívesen töltöttek hosszabb időt egy-egy könyv társaságában.

5. Nem utolsó sorban pedig vannak (voltak) Gyermekbibliáink. Jobbak és sajnos rosszabbak is. (Az utóbbiakat kiselejteztem.) Én azt tartom jobbnak, ami a Biblia eredeti szövegét nem értelmezi, magyarázza, esetleg még el is ferdíti, hanem csak szükség szerint rövidíti, és a nyelvét modernizálja a gyerekeknek. Az illusztráció sem mindegy. Találkoztam olyan képes Bibliával, aminek legtöbb képénél feltettem magamban a kérdést, vajon olvasta-e az illető a Bibliát (vagy mit olvashatott helyette)? Arról sem vagyok meggyőződve, hogy egyáltalán szükség van-e gyermekbibliára ahelyett, hogy az eredetiből olvasnánk, mesélnénk a gyerekeknek, mert nem gondolom, hogy ilyen mennyiségű képi anyagra szüksége lenne egy kisgyereknek.  (Ezen még gyötrődöm egy kicsit! :))

6. Én magam is nagyon meggondolom, mit olvasok el. Jézus azt mondta Mártának: ,,egy a szükséges dolog". Mária a jobb részt választotta. A mennyeivel akart foglalkozni a földi helyett, így vált Jézus hűséges, hálás, bátor és szeretetteljes követőjévé. Nem tudhatta, mennyi ideje van, de azt jól akarta felhasználni. Én is ezt szeretném. Így ,,vehetem rá" gyermekeimet is, hogy a ,,jobb részt" válasszák.

Bible with clock on wood Stock Image

Szóval nem tudom, mennyi idő szabatott nekem és fiaimnak a földön. 
Fontos, hogy jól gazdálkodjak vele és az olvasmányokkal befolyásolt gondolataimat is ennek rendeljem alá.

Nyugodt, békés napot!

2017. március 7.

Lázár feltámasztása

 ,,Monda néki Jézus: Feltámad a te testvéred. 
  Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. 
  Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; 
  És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt? "
(Jn.11:23-26)

Az elmúlt hónapokban több szeretett személyt is elvesztettünk. 
Barátot, rokont, testvért, ismerőst.
Voltak nagyon nehéz percek.
Volt hogy erősen hittem, az Úr feltámasztja még a temetése előtt az elhunytat.
Ő megteheti. Meg is tehette volna, ha ez lett volna az akarata.De nem tette.
A legnehezebb azt kimondani: ,,Legyen meg a Te akaratod."

Nem vádoltam Istent, amiért nem azt teszi, amit én szeretnék, de nehéz volt elengedni.
Azt hiszem a legfőbb dolog, amit vár, hogy egyszerűen csak bízzunk benne,
akármi történjék. És a hívő élet legnagyobb kihívása, hogy ezt tegyük.

Rainbow Stock Images

Lázár feltámasztása különleges történet. Szokatlanul nagy részletességgel írták.
Bizonyára az olvasó miatt, hogy megértse, és nehogy félreértse, 
vagy hamis tanításokat gyártson belőle.
Van feltámadás, van utolsó nap és van örök élet.
De a feltámadás és az élet maga Krisztus. Lehet ezt a kijelentést spiritualizálni,
lehet szimbólumokban gondolkodni róla, lehet lecsupaszítani, vagy díszbe öltöztetni.
Jézus kijelentése azonban annyira egyszerű:
,,...a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; 
  És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. 
Hiszed-é ezt?"

A gyerekeknek ez még olyan könnyű! És aki hiszi, annak könnyebb a búcsúzás is.
Jézus Krisztus eljövetele pedig annyira közel van! Amikor pedig eljön:
,,eltöröl az ő szemeikről minden könnyet." (Jel. 7:17)

Ismét előre kivágott elemekkel dolgoztunk. Sima színes papírt használtam, így összefogva egyszerre többet is ki tudtam vágni. A4-es lapokat félbehajtottam, ebből készült a könnycsepp, amibe belekerült Lázár feltámasztásának a története (röviden). Készült egy kör alakú ,,kő" ,,Jézus szeret téged!" felirattal.


Ez a kő elmozdítható, mert a ,,sziklasír" alján egy vékony zsebet ragasztottunk neki.
A legegyszerűbb - hogy zárt is legyen - ha alul a sírt jelképező színes papír fel van hajtva.
Így csak két oldalon kell egy-egy pontot leragasztani. A többi a síron csak színes ceruzás rajz.


Lázár figurája egy pólyás babához hasonló kartonemberke, amit könnyű körbetekerni.
Mi gézt használtunk, de ez bármilyen más fehér anyag lehet (pl. vastag fonál, vékony kreppcsíkok, elhasznált fehér pólóból vágott csíkok stb.) 
Az alábbi képen jól látszanak az alkatrészek külön-külön.


Jó tanulást és játékot!


2017. március 6.

Irgalmas szamaritánus

,,Szeresd felebarátodat, mint magadat."
(Mt. 22:39) 

A történet Lukács evangéliuma 10. fejezetében található a 25. verstől.
Az emberi élet egyik legnagyobb kérdésével indul:
,,Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?" 

A választ egy példázatban kapjuk meg. Keresztény körökben igen ismert történet ez. Talán pont ezért - nehogy megszokottá váljon - érdemes újra és újra átgondolni, majd cselekedni. Számomra két másik rész nagyon fontos, ami az irgalmasságra tanít.

,,Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel."
(Mik. 6:8)

,,Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? 
  Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? 
  Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. "

Persze Ézsaiás könyvének az egész 58. fejezete erről szól. Kisgyerekeknek nehéz tanítani, ugyanakkor a felkészülést segíti, ha mélyebben gondolkodunk az irgalmasságról.

William Henry Margetson: El buen samaritano.:

1. Az Úr irgalmáról irántunk.
2. A háláról, amit az Ő irgalma kivált belőlünk.
3. Az irgalmasság gyakorlásáról.
4. Az irgalmasság tanításáról gyermekeinknek. 
(Példaadás és bibliai tanítások)

A történetet egy játékkal ,,raktuk össze".
Egy dobozba bepakoltam pár apró tárgyat és képet, amik a történethez kapcsolódnak, 
valamint számozott cetliket, amik alapján sorba lehetett rendezni a tárgyakat.


A három embert három szívecskével jelképeztem. kettő szomorú, egy pedig mosolygós.
Ez onnan jött, hogy a fiúk egyik kedvence az Egy kis szív története.


A történet után  mindenki kapott egy kis origami szíves tartó dobozkát, 
amit kidíszíthettek, és amibe bepakolhatták a képecskéket, 
amiken rajta van, miben tudnak segíteni otthon.


Ehhez mellékelem a videót, hogy el tudjátok készíteni, ha szeretnétek.


Áldott napot! 

2017. március 5.

Zákeus

,,Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett."
(Lk. 19:10 )

Régen tanítottam már házon kívül. Most is inkább a szükség hozta a helyzetet. 
Be kell vallanom azért, hogy bár nem volt feszültségmentes a helyzet, örömömet leltem benne.
A téma adott volt. Zákeus története. (Lukács 19:1-10)
Nagyon szeretem ezt a történetet. 
Ráadásul rengeteg lehetőség van benne a tanítás szempontjából is.

Sok-sok jó ötletet találtam a Pinterest-en. Mind közül azonban az alábbi nyerte meg a tetszésemet. 
(Nyomtattam színezőt is, ha túl hamar végeznénk.)
Alaposan felkészültem. Aztán éjjel....
Olyan rosszul lettem, hogy tudtam, nem tudok másnap tanítani. 
Az Úrnak hála, volt aki átvegye a tanítást és minden csatolmányát. :)


Szóval csak a kézműves részét mutatom itt be, 
és az éneket, amit azért szeretek, mert elmeséli a történet lényegét.

Találtam két rajzolt figurát (Jézus és Zákeus), aztán beszerkesztettem, 
hogy használható legyen.


Az előkészület során kivágtam a lombkoronát, a fatörzset,  
felvágtam és kartonra ragasztottam a figurákat.


Az összeállítás és a színezés a gyerekekre várt.
A fatörzset előre vagy hátra ragasztották, 
majd ki kellett vágni a fatörzsön Jézus figurájának helyét, a lombon pedig Zákeusét.


Utána már csak a játék része maradt, 


amit én később összekötöttem az énekkel.


Következő alkalommal az irgalmas szamaritánus példázatáról lesz szó.
Örömteli tanulást! :)


2017. február 27.

Kis és nagy dolgok

,,Nagy dolgokat nem tudunk tenni, csak kis dolgokat nagy szeretettel."
(Teréz Anya)

Ezúttal nem bibliai igét választottam, hanem egy olyan gondolatot, ami elkísérte az elmúlt húsz évemet.
Persze ez nem azt jelenti, hogy sosem vágytam nagy tettekre, vagy feladatokra, amiért mások majd felnézhetnek rám, de Teréz Anya szemlélete rendszerint magamhoz térít, és alázatra szólít. Nem az számít, hogy az emberek mit gondolnak, hanem hogy fel legyen írva a mennyben a nevem.

Hiszem, hogy az Úr nagy dolgokra hív minket, de a kis dolgokban való hűség tesz alkalmassá a nagyobbakra. Az elmúlt hónapokban megtisztelő szolgálatot kaptam. Idős asszonyokat segíthetek, hogy felkészüljenek az Úrral való találkozásra.

Human Crossed Hands While Sitting Free Cc0 Image

Úgy kezdődött, hogy összetalálkoztam Zsuzsa nénivel a falunkban. Több, mint egy évtizede ugyanabba a gyülekezetbe jártunk,de már évek óta nem láttam őt. Kiderült, hogy tavasszal a helyi idősek otthonának lakója lett. Különleges élmény volt újra találkozni. Éreztem a belső késztetést, hogy törődjek vele, mivel a családja ,,elhagyta".

Ennek a kapcsolatnak aztán több gyümölcse is lett. Rengeteget tanított nekem az Úr a Zsuzsa nénivel való kapcsolatomban.

Zsuzsa néninek volt családja, de a lánya és az unokája nem állt mellette. Legutóbb karácsonykor még a telefont sem emelték fel. Nehéz elképzelni azt a fájdalmat, amit ez az idős asszony átélt. Persze mondogatta is, hogy ő sem volt jelen a lánya életében, amikor szüksége lett volna rá. Folyton dolgozott, hogy eltartsa magukat. Amikor otthon volt, már nem maradt ereje, hogy az érzelmi igényeket kielégítse. Így a lánya ,,anya nélkül" nőtt fel, ő pedig család nélkül fog meghalni. És ezzel nincs egyedül. Nekem folyton mondogatta, milyen jó döntés, hogy otthon vagyok a gyermekeinkkel, és mekkora kár a társadalomnak, hogy az anyák nagy része nem ér rá a gyermekeikkel törődni.

Zsuzsa néni nem tudott megbirkózni a fájdalommal. Az elhagyatottsága mély keserűséget érlelt benne. Azonban élete utolsó heteiben igényelte, hogy tanuljunk a Bibliából. Hamar megértettem, hogy legnagyobb nehézsége a megbocsátás a lányának, a testvérének és önmagának azokért a károkért, amit egymásnak okoztak. Így minden alkalommal imádkoztunk az Istennel és emberekkel való megbékéléséért és hogy együtt örülhessünk majd a mennyben.

Sunset Stock Images

Amit nem tudott legyőzni magában, amikor még fiatalabb volt, azzal most még fájdalmasabb volt a küzdelme. A jellemhibák felerősödnek az idős kor felé haladva. Hiszem, hogy egyikünknek sincs ideje a halogatásra, mert az idő múlásával egyre nehezebb minden.

Zsuzsa néni aztán egy napon feladta. Nem akart enni, egyre gyengül, és a gyengeség miatt bekövetkezett végzetes balesete után hamar elment. Nagyon sajnáltam, ugyanakkor vigasztalást kaptam Istentől. El tudtam engedni. Nem kerestem, hogyan lehetett volna őt megmenteni. Hiszem, hogy az Úr végig munkálkodott benne. Remélem, hogy végül a megbocsátást választotta, és ahogyan annyiszor kértük, együtt fogjuk dicsérni mennyei Atyánkat az örökkévalóságon át.

Refreshing Walk Free Stock Image

Közben összetalálkoztam az otthonban egy másik régi ismerős nénivel, és megismerkedtem többekkel. Úgy érzem, kevés, amit értük tehetek, de ha engedem, hogy Isten Lelke vezessen, a kevés is elég lehet, hogy elnyerjék az örök életet. Van akivel csak beszélgetek, van akinek csak apró szívességeket teszek, mással pedig éneklek és imádkozom. Mindig csak annyit, amennyit befogadnak. Közben pedig megtelek hálával, mert látom Isten szerető gondviselésének nyomait.

Azt tanítom a gyerekeinknek, hogy tiszteljék és becsüljék az időseket. Akkor is, ha bosszantó hibáik vannak. Nem tudhatjuk, életük során mennyi terhet viseltek, mennyi jót vagy rosszat tettek. Hagyjuk az Úrra az ítéletet, mi pedig tegyük meg értük, amit módunkban van megtenni.
2017. február 13.

Még megvagyunk! 2.

Az elmúlt évünk egyik nagy kérdése volt a ,,menni vagy nem menni".
Imádkoztunk, mérlegeltünk, aztán döntöttünk. 
Maradunk. Egyelőre legalábbis lemondtunk a költözési szándékról.
Így nekiálltam egy-két újításnak az otthonunkban. 
Segített, hogy lecseréltük az ajándékba kapott giga méretű oroszlánlábas ebédlőasztalunkat egy normál méretűre. Így az otthoniskolánk is sokkal barátságosabbá vált. Ha mindhárom gyerek leül köré, felállás nélkül tudok segíteni mindenkinek a feladatában. Közelebb kerültek a taneszközök és a saját dolgaim is. 


Végre tíz év után elhoztam édesanyámtól a varrógépemet, így varrtam magamnak hosszú szoknyákat, kendőket és asztalterítőt az új asztalunkra. Mindezt az édesanyámnál évtizedek óta elfekvőben lévő anyagokból. Megjavítottam pár félretett darabot. Közben a fiúk (a 8 és a 6 éves) is anyagdarabot, tűt és cérnát fogtak. Elkészültek az első kísérletek.

Előkerült a horgolótűm és a bontott fonalaim, de egyenlőre csak kísérletezgetem és új mintákat tanulok. A fiaim nagyon élvezték a fonalgombolyítós lehetőségeket.
Az egyik kedvencem mégis az újságpapír-kosárfonás lett.
Ajándékba is készítettem, persze töltelékkel.:)
Íme két jól sikerült példány:


Ha még nem találkoztatok vele, az elkészítését itt találhatjátok,
Kisebb méretű kosarak a gyerekekkel is könnyen készíthetők.
de a Pinterest-en rengeteg más ötlet is van. Nekem pedig terveim azokkal. :)

Áldott napot!

2017. február 12.

Hahó! Még megvagyunk! 1.

,,Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!"
(Zsolt 46:11)

Hosszú ideje nem írtam. Többen kérdeztétek, miért?
Persze válaszokat is adtam.
Aztán leültem, és gondolkodtam, miért is. 
Hiszen mindig is volt más dolgom, mégis tudtam időt szakítani a blogírásra.
Rájöttem, hogy elveszítettem a motivációt. 
Az utóbbi félévben sok-sok változást éltünk meg. Rám ez úgy hatott, hogy lassítottam. Többet szemlélődök, többet olvasok és imádkozom, gyakrabban teszek ,,semmit", inkább át akarom élni az adott pillanat örömeit.
Ráadásul észrevettem, hogy ez a gyerekeknek is jót tesz.
Folyton reklámozom az ,,Egyszerűbb gyermekkor" című könyvet, de rájöttem, hogy magamnál kell kezdenem. Így hát kezdtem is! :)

Készültek azért anyagok és újra tele vagyok ötletekkel, de nem ígérem, hogy visszaveszem a korábbi tempót. Inkább csak ballagok, mint futkorászok.

Csináltam egy kis gyűjteményt arról, mi is történt az elmúlt hónapokban. Ez az első adag.
Évekkel ezelőtt kedvem támadt mandalázni. Persze nem volt egyszerű belekezdeni, mert nem tudtam, keresztényként mit kezdjek a mandala vallási hátterével. Sokan bizonyára legyintenek egyet, de én komolyan vívódtam. Aztán döntöttem. Úgy tekintek rá, mint egy művészeti ágra, ami egyébként tényleg alkalmas a mélyebb szintű elmélkedésre.Nekem az jött be ha magam rajzolom meg. Egyszerű színes ceruzás rajzokat készítek hajlakkal fixálva, amiket aztán elajándékozok.
Íme:

Szeretem ezeket a nyugodt perceket, felüdít a rajzolás, és előre visz a gondolkodás.
Összegzek, értékelek, tervezek és élvezem a változást.

És néha belefér még egy kis extra szórakozás is. :)


Szeretettel :)