,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2017. március 31.

Húsvétra készülve

,,Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend." (I. Kor. 11:26)

 ,,Húsvétra készülve" átvesszük Jézus Krisztus földi életének utolsó eseményeit.
Mi a fent említett ige alapján készülünk, amiben Pál apostol emlékeztet minket az úrvacsorával élés jelentőségére. Valamint emlékezünk Krisztus halálára, amiben van a mi megváltásunk. Ezzel együtt előretekintünk a feltámadás és örök élet reményére.
Ehhez segítség egy korábbi lapbook, amiről az alábbi bejegyzés született.

Íme:
Amikor minden egyes darabbal készen lettünk, betettük egy egyszerű lapbookba, 
amibe alulról került csak egy plusz zseb. 
A többit a már elkészített anyag adja.


A zsebbe került a boríték a Harminc ezüstös számolós játékkal.Ha kivesszük a borítékot, a két ajtós lap: Az utolsó páska balra és Az első úrvacsora jobbra kihajtható, mivel csak oldalt rögzítettük celluxszal.


Alatta A Gecsemáné kertben lap felfelé hajtható, mivel azt csak felül rögzítettük celluxszal.


Ez alatt egy kihajtható lapban Krisztus kereszthalálának feldolgozása található. 


Az oldalsó fülekre került egy ének és a ,,Feltámadott az Úr!" feldolgozása.


A lapbook készítéséről íme egy videó:Szeretettel ajánlom Nektek!


2017. március 20.

Könyvek, könyvek, könyvek...

,,Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; 
  Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak" (II. Kor. 10:5)

Ha tudnád, hogy már kevés időd van a Földön, mit olvasnál el?
Ha tudnád, hogy a gyermekednek kevés ideje van a földön, neki mit olvasnál el?
Lényeges kérdés.

Books and clock Stock Photo

A szüleim korában gyakori volt a gyermekhalálozás. Mindketten veszítettek el testvéreket egyik napról a másikra. Nagy veszteségeket éltek meg, amik elkísérték egész életüket. Ma ritkábban ugyan, de előfordul, hogy gyermekek mennek el. Hirtelen halállal, vagy hosszú betegség után, ugyanúgy végtelen fájdalommal jár az elvesztésük. Mivel azonban mi keresztény szülők is tele vagyunk reménységgel (ami így van jól), sok-sok tervet szövünk a földi jövőjüket illetően. Van, aki pénzt gyűjtöget, van ki rengeteget költ iskoláztatásra, oktatásra, fejlesztő játékokra, ,,okosító" tárgyakra, van, aki pedig rengeteg időt szán a közösségi életre stb. 
Vajon mennyit szánunk arra, hogy gyermekeink készüljenek az örök életre? 

Sokfélék vagyunk, sokféleképpen gondolkodunk, de - bízom benne - egy közös ügyünk van: a Krisztusban való élet, ami üdvösségre vezet. Persze a keresztény (azaz krisztusi) szó kissé elcsépeltté vált, ezért túl sok mindent engedünk be otthonunkba. Most csak a könyvekről írok, bár sokféle vonatkozásról írhatnék.. Az olvasmányok területén látom, hogy sok szülő kevéssé ügyel a gyerekei könyveire, azok rövid és hosszútávú hatására.
Story book with cartoon castle, dragon and sun Stock Photo
Én magam is követtem el ebben hibát (bizonyára még fogok is). Ráadásul igaz, hogy a családon kívül kapott vagy kötelező olvasmányok is befolyásolják a gyerekeket. Azonban pár dologban meggyőződésre jutottam (többet már tudományosan bizonyítottak! :)) és alkalmazom is.

1. A kisgyermekeknek nem kell, hogy könyvekből ismerjék meg a körülöttük lévő világot. A mindennapi tevékenység során, amit a szüleikkel, testvéreikkel végeznek fejlődnek a legjobban tudásban és ügyességben. Minél többet vannak a szabadban, minél többet játszanak mesterséges játékok nélkül, annál találékonyabbak, annál inkább képesek egy dologra figyelni, megfigyelni és gondolkodni. Ez persze nem jelent teljesen könyv nélküli nevelést. (Nehéz is lenne mindent kizárni a mi világunkban.)

2. A tündérmesékre, mítoszokra (mesehősökkel, tündérekkel, boszorkányokkal, varázslatokkal, csodákkal stb.) nincs szükség. Talán csak azoknak a gyerekeknek van ezekre szükségük (bár még ez is kérdőjeles számomra), akik nem ismerik Jézust. Akik sosem hallottak arról, hogy a csodák Isten hatáskörébe tartoznak. Minden más ármánytól és szemfényvesztéstől meg akar minket védeni a Biblia (V. Mózes 18:9-13), hiszen a gonosz területére léphetünk. Nem elhanyagolható kérdés ez olyan korban, amikor minden hemzseg a jóslásoktól, varázslásoktól, titokfejtésektől. (A minap éppen olyan mesekönyv hirdetését láttam, ami - a reklám szerint - megtanítja a gyerekeket meditálni, nyitottá tenni értelmüket a természetfeletti eseményekre.) Mi -családilag - úgy döntöttünk, hogy nem tesszük ki a gyerekeinket ilyen veszélyeknek, ami akár nagyon vonzó is lehet számukra. A valóság ismerete és a Biblia történetei teljesen alkalmasak arra, hogy lelkileg kiegyensúlyozott, az életre felkészített gyerekeket neveljünk. A Biblia csodái pedig Istenhez vezetnek, nem Sátán birodalmába.

3. A Bibliából már egészen kicsi korban is lehet mesélni (kb.1 évesen kezdtük). Mindig a koruknak és aktuális érdeklődésüknek megfelelően. Ehhez persze szükséges, hogy én is folyton olvassak, növekedjek ismeretben, és fejlődjön a jellemem. Ekkor tudom hitelesen képviselni Isten üzeneteit.

4. Később sincs szükség sok könyvre. Erre is kaptam megerősítést az ,,Egyszerűbb gyermekkor" című könyvből. Ezt minden szülőnek csak ajánlani tudom. (Kevés ,,nem keresztény" irodalmat olvasok, de ez megérte. Nagyon gyakorlatias, és összhangban áll az általunk eddig elfogadott nevelési elvekkel is.) Az a pár darab könyv, ami marad, viszont tartalmas legyen. Nálunk van egy-két verses kötet, egy-két szépirodalmi mű (valós történetekkel) és pár olyan mesés kötet, amiben nincsenek a fent említett okkult elemek, csak valós emberi élethelyzetek, konfliktusok vannak átírva állatokra.

Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor - Hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb,  magabiztosabb gyerekeket?

A mi gyerekeink nagyjából 3 éves koruktól kezdtek komolyabban érdeklődni a könyvek iránt. Ezt úgy értem, hogy már nem a szoros közelségben együtt töltött idő volt az olvasás ,,lényege", hanem már egyedül is szívesen töltöttek hosszabb időt egy-egy könyv társaságában.

5. Nem utolsó sorban pedig vannak (voltak) Gyermekbibliáink. Jobbak és sajnos rosszabbak is. (Az utóbbiakat kiselejteztem.) Én azt tartom jobbnak, ami a Biblia eredeti szövegét nem értelmezi, magyarázza, esetleg még el is ferdíti, hanem csak szükség szerint rövidíti, és a nyelvét modernizálja a gyerekeknek. Az illusztráció sem mindegy. Találkoztam olyan képes Bibliával, aminek legtöbb képénél feltettem magamban a kérdést, vajon olvasta-e az illető a Bibliát (vagy mit olvashatott helyette)? Arról sem vagyok meggyőződve, hogy egyáltalán szükség van-e gyermekbibliára ahelyett, hogy az eredetiből olvasnánk, mesélnénk a gyerekeknek, mert nem gondolom, hogy ilyen mennyiségű képi anyagra szüksége lenne egy kisgyereknek.  (Ezen még gyötrődöm egy kicsit! :))

6. Én magam is nagyon meggondolom, mit olvasok el. Jézus azt mondta Mártának: ,,egy a szükséges dolog". Mária a jobb részt választotta. A mennyeivel akart foglalkozni a földi helyett, így vált Jézus hűséges, hálás, bátor és szeretetteljes követőjévé. Nem tudhatta, mennyi ideje van, de azt jól akarta felhasználni. Én is ezt szeretném. Így ,,vehetem rá" gyermekeimet is, hogy a ,,jobb részt" válasszák.

Bible with clock on wood Stock Image

Szóval nem tudom, mennyi idő szabatott nekem és fiaimnak a földön. 
Fontos, hogy jól gazdálkodjak vele és az olvasmányokkal befolyásolt gondolataimat is ennek rendeljem alá.

Nyugodt, békés napot!

2017. március 7.

Lázár feltámasztása

 ,,Monda néki Jézus: Feltámad a te testvéred. 
  Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. 
  Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; 
  És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt? "
(Jn.11:23-26)

Az elmúlt hónapokban több szeretett személyt is elvesztettünk. 
Barátot, rokont, testvért, ismerőst.
Voltak nagyon nehéz percek.
Volt hogy erősen hittem, az Úr feltámasztja még a temetése előtt az elhunytat.
Ő megteheti. Meg is tehette volna, ha ez lett volna az akarata.De nem tette.
A legnehezebb azt kimondani: ,,Legyen meg a Te akaratod."

Nem vádoltam Istent, amiért nem azt teszi, amit én szeretnék, de nehéz volt elengedni.
Azt hiszem a legfőbb dolog, amit vár, hogy egyszerűen csak bízzunk benne,
akármi történjék. És a hívő élet legnagyobb kihívása, hogy ezt tegyük.

Rainbow Stock Images

Lázár feltámasztása különleges történet. Szokatlanul nagy részletességgel írták.
Bizonyára az olvasó miatt, hogy megértse, és nehogy félreértse, 
vagy hamis tanításokat gyártson belőle.
Van feltámadás, van utolsó nap és van örök élet.
De a feltámadás és az élet maga Krisztus. Lehet ezt a kijelentést spiritualizálni,
lehet szimbólumokban gondolkodni róla, lehet lecsupaszítani, vagy díszbe öltöztetni.
Jézus kijelentése azonban annyira egyszerű:
,,...a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; 
  És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. 
Hiszed-é ezt?"

A gyerekeknek ez még olyan könnyű! És aki hiszi, annak könnyebb a búcsúzás is.
Jézus Krisztus eljövetele pedig annyira közel van! Amikor pedig eljön:
,,eltöröl az ő szemeikről minden könnyet." (Jel. 7:17)

Ismét előre kivágott elemekkel dolgoztunk. Sima színes papírt használtam, így összefogva egyszerre többet is ki tudtam vágni. A4-es lapokat félbehajtottam, ebből készült a könnycsepp, amibe belekerült Lázár feltámasztásának a története (röviden). Készült egy kör alakú ,,kő" ,,Jézus szeret téged!" felirattal.


Ez a kő elmozdítható, mert a ,,sziklasír" alján egy vékony zsebet ragasztottunk neki.
A legegyszerűbb - hogy zárt is legyen - ha alul a sírt jelképező színes papír fel van hajtva.
Így csak két oldalon kell egy-egy pontot leragasztani. A többi a síron csak színes ceruzás rajz.


Lázár figurája egy pólyás babához hasonló kartonemberke, amit könnyű körbetekerni.
Mi gézt használtunk, de ez bármilyen más fehér anyag lehet (pl. vastag fonál, vékony kreppcsíkok, elhasznált fehér pólóból vágott csíkok stb.) 
Az alábbi képen jól látszanak az alkatrészek külön-külön.


Jó tanulást és játékot!


2017. március 6.

Irgalmas szamaritánus

,,Szeresd felebarátodat, mint magadat."
(Mt. 22:39) 

A történet Lukács evangéliuma 10. fejezetében található a 25. verstől.
Az emberi élet egyik legnagyobb kérdésével indul:
,,Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?" 

A választ egy példázatban kapjuk meg. Keresztény körökben igen ismert történet ez. Talán pont ezért - nehogy megszokottá váljon - érdemes újra és újra átgondolni, majd cselekedni. Számomra két másik rész nagyon fontos, ami az irgalmasságra tanít.

,,Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel."
(Mik. 6:8)

,,Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? 
  Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? 
  Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. "

Persze Ézsaiás könyvének az egész 58. fejezete erről szól. Kisgyerekeknek nehéz tanítani, ugyanakkor a felkészülést segíti, ha mélyebben gondolkodunk az irgalmasságról.

William Henry Margetson: El buen samaritano.:

1. Az Úr irgalmáról irántunk.
2. A háláról, amit az Ő irgalma kivált belőlünk.
3. Az irgalmasság gyakorlásáról.
4. Az irgalmasság tanításáról gyermekeinknek. 
(Példaadás és bibliai tanítások)

A történetet egy játékkal ,,raktuk össze".
Egy dobozba bepakoltam pár apró tárgyat és képet, amik a történethez kapcsolódnak, 
valamint számozott cetliket, amik alapján sorba lehetett rendezni a tárgyakat.


A három embert három szívecskével jelképeztem. kettő szomorú, egy pedig mosolygós.
Ez onnan jött, hogy a fiúk egyik kedvence az Egy kis szív története.


A történet után  mindenki kapott egy kis origami szíves tartó dobozkát, 
amit kidíszíthettek, és amibe bepakolhatták a képecskéket, 
amiken rajta van, miben tudnak segíteni otthon.


Ehhez mellékelem a videót, hogy el tudjátok készíteni, ha szeretnétek.


Áldott napot!