,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2016. május 4.

Akarsz-e hercegnő (herceg) lenni?

,,Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem."  (Zsolt. 101:6)

Kislánykoromban nagyon szerettem a hercegnős meséket. Igazán vonzó volt számomra, hogy valaki különleges, csodás dolgok történnek vele, és elnyeri egy nagyszerű herceg szerelmét.
Ahogyan gyermekkoromban én, bizonyára Te is szeretnél hercegnő vagy herceg lenni: gyönyörű ruhákba öltözni, díszes palotában élni, ahol szolgák serege lesi minden óhajodat, miközben mindenki szeret, mert Te vagy a legszebb, a legokosabb, a legjobb humorú és a legnagyszerűbb gyermek üveghegyen innen és túl.Te is lehetsz hercegnő vagy herceg. Természetesen nem abban az értelemben, ahogyan a mesékben, hiszen a tündérmeséknek kevés köze van a valósághoz. Azonban érdemes megismerkedned egy igazi királynéval, aki származása szerint nem volt hercegnő, mégis őt választotta az akkori világ leghatalmasabb ura, 127 tartomány királya, akinek gazdagsága felbecsülhetetlen volt, és sok száz különleges lány közül kiválaszthatta azt, akinek fejére teszi a királynői koronát.

Képtalálat a következőre: „eszter királyné”

Eszter történetét a Bibliában olvashatod. Perzsia királyának választottjáról van szó. Miért Ő? Igen szép volt arcra és alakra egyaránt, de a többi lány is szebbnél szebb vonásokkal dicsekedhetett. Voltak közöttük előkelő hölgyek, akik a legjobb körülmények között a legjobb neveltetésben részesültek, voltak rendkívül okosak, akik ismereteikkel versenyre kelhettek bárkivel, és voltak nagyszerű tehetségek, akik zenéjükkel, táncukkal, hangjukkal vagy ügyességükkel sokakat elbűvöltek.

Esztert azonban valami kiemelte a többiek közül, ami több volt a szépségnél, a származásnál, a tudásnál és a tehetségnél. Eszter a mennyek Urát szolgálta, amitől igazán kedvessé, szeretetre méltóvá vált. Nevelője - egy derék, bátor, istenfélő férfi - Esztert tiszteletre, engedelmességre, Istenbe vetett bizalomra tanította. Eszter kedvességének, szerénységének, jó tulajdonságainak híre hamar eljutott a királyhoz is, hiszen már több, mint egy évet töltött a király egyik palotájában, amikor először elé vezették. A király pedig azonnal megszerette. Isten Eszter királyné által előre gondoskodott népéről. Eszter Istenre bízta életét, amikor veszélybe került, Isten pedig válaszul három napi folyamatos imájára bátorsággal, bölcsességgel és szabadulással ajándékozta meg. Szépsége és kedvessége sem őt, sem mást nem menthetett volna meg.

Eszter már kislányként megtanulta, hogy kinek érdemes engedelmeskednie, és nem bánta meg, hogy nevelőapja szavait megfogadta, az Istenről szóló tanításait pedig őrizte a szívében. Gyermekként tanulta meg, hogyan uralkodjon gondolatain és szavain. Nem engedte, hogy a körülötte lévő világ magával ragadja, hanem imával és tettekkel őrizte testi egészségét és gondolatai tisztaságát. Közben pedig Isten készítette neki mások szívét, így mindenki előtt, aki igazán számított, kedvessé vált. A történet egyik legmeggyőzőbb része, hogy férje, aki mérhetetlen hatalommal bírt, az országa felét is neki adta volna szeretete jeléül. Eszter jelleme annyival ragyogott szebben társainál, amennyivel a Tied is szebben ragyoghat.

Little girl praying Stock Photos

Szeretnél hercegnő vagy herceg lenni? Jézus Krisztusnak szemében már az vagy, mert aki Őt szereti, a menny Királyának gyermeke, vagyis herceg vagy hercegnő. Az igazi hercegek, hercegnők uralkodnak, mert nemet tudnak mondani a rosszra, gazdagok, mert elégedettek azzal, amit kapnak, szépek a belőlük áradó szeretet miatt. Mind az uralmat, mind a gazdagságot, mind a szépséget, mindent ajándékba kapnak Jézus Krisztustól.

Open bible


Tölts minél több időt Jézussal, és olyan hercegnő vagy herceg leszel, akiben a mennyei seregek is gyönyörködni fognak! Olvasd Eszter történetét gyakran, és ha valamit nem értesz, kérdezd szüleidet, tanítóidat! Imában kérd mennyei Atyádat, hogy Te is megkaphasd azokat a tulajdonságokat, amik igazán naggyá tesznek!

2016. május 3.

Eszter - Rejtvény

,,De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." (Gal. 5:22)

Mostanában több befolyás is ért, ami elindította bennem Eszter királyné jellemének átgondolását.
A gondolatok végül oda vezettek, hogy ebből a szempontból foglalkozzam Eszter könyvével, és bizony megint fedeztem fel számomra újdonságokat.

Már írtam, hogy van egy asszonyokból álló imakörünk, amire heti rendszerességgel összegyűlünk. Sok gondolatot tudunk egymásnak átadni Istenről, bibliai felfedezésekről, imatapasztalatokról, gyakorlati életről. Egyik barátnőm segített, hogy elmélyítsem az Eszterről szerzett ismereteimet. Neki ugyanis kislánya van (velem ellentétben), aki iskolába jár (az én fiammal szemben). Szóval más tapasztalatai és más kihívásai vannak, ráadásul a ,,hercegnőzés" miatt behatóbban foglalkozott Eszterrel, hogy tudását átadhassa kislányának.

Arra jutottam, hogy szükséges hívő kislányainknak, de akár fiainknak is átadni Eszter életének tanulságait úgy, hogy közben megszólítsuk őket, hiszen a mesék világa egészen mást ad nekik.
Amikor pedig leírtam a gondolataimat lelki szemeim előtt megjelent egy hercegnő, aki nem kihívó, fidres-fodros ruhájában hódít, hanem egyszerűségében. Kendőjére pedig rejtve, mégis olvashatóan rá vannak írva a Lélek gyümölcsének részei.

Aztán kerestem egy rajzot, amiről az én rajztudásommal is készíthettem egy ,,hercegnőt". A kendőjére ugyan csak öt jellemző fért rá a kilencből, de legalább kinyithatjuk a Bibliát, hogy abban keressük meg a másik négyet.


Jó szórakozást!

2016. május 2.

Dániel lapbook - Összkép

,,És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;"
(II. Péter 1:19) 

A napokban jöttem rá, hogy a Dániel könyvéből készült lapbookból sosem készítettem összefoglalót. Ezt a mulasztásomat szeretném most pótolni ezzel az összeállítással.


Dániel könyve 1. fejezet


Dániel könyve 1. fejezet


A könyvben említett három uralkodó.Dániel könyve 1. fejezet
Dániel könyve 2. fejezetDániel könyve 3. fejezet


Dániel könyve 4. fejezet


Dániel könyve 5. fejezet
(Valamiért nem készült erről bejegyzés)


Dániel könyve 6. fejezet


Dániel könyvének próféciái nagy vonalakban.


Áldott napot!
2016. május 1.

Heti ige örömmel

,,Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged. "
(Zsolt.25:4-5)

Nagy vágyam, hogy e szerint az ige szerint éljük az életünket akár itthon a családban, akár akkor, amikor kitesszük innen a lábunkat. És különösen szeretném, ha hitelesen tudnánk képviselni Istent és az Ő szavát, hogy gyermekeink hite növekedjék, míg szemtől-szembe állhatnak Jézussal.

Van egy asszony-imakörünk. Hetente összejárunk, hogy megosszuk egymással tapasztalatainkat, imádkozzunk egymásért, családjainkért, betegeinkért, nehézségekkel küzdő barátainkért és ismerőseinkért.
Egyik kedves barátnőm is sok küzdelmet visel a gyermekeiért. Ő mesélte, hogy bevezettek egy füzetet, amibe minden héten bemásolnak egy igét és beragasztanak egy éneket. Aztán minden nap ismételgetik azokat. Az ötlet azonnal megtetszett, de csak egy idő után vált a mi életünk részévé.
Nagy lendületet adott a dolognak, hogy egy női keresztény szolgálatokról szóló képzésen kaptam ajándékba egy szép füzetet, ami folyton hívogatott, hogy megtöltsük tartalommal. 


Persze nem szeretném minden héten posztolni az aktuális oldalakat, de gondoltam egyet megmutatok, hátha más is kedvet kap hozzá. A megvalósítása nem igényel sok időt, viszont hasznos lehet, hogy a kicsik fejét megtöltsük bibliai gondolatokkal.

A heti anyag így néz ki:
Egy igét leírok elsős füzetlapra, amit az elsős fiam színes ceruzákkal átmásol. (Nagyobbak persze már a Bibliából is bemásolhatják.) Ez minden héten egy aktuális ige, ami jól illik pl. a jellemépítő programba is. Egyes napokon pedig kiváltja az írásgyakorlást az otthoniskolánkban.
Ezen a képen még látható balra a legkisebb gyerek anyák napi rajza, jobbra alul pedig egy matricás ,,díszítés". A halacska úgyis jó jelkép a meggondolatlan beszéd ellen. :)


Itt egy pár soros gondolkodás van az igéről. Pl. ,,az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd"
gondolathoz, hogy mikor és hogyan ejthetjük ki Isten nevét.
Jobbra pedig Ferkó rajza, akinek a beszédről Bábel tornya jutott eszébe.


A következő két oldalt az énekünk szövege és egy saját készítésű kotta tölti ki.
A kotta jellegzetessége - ami sajnos a képen nem látszik jól, hogy minden hangnak külön színe van. 
Ha pl. az A hang narancssárga, akkor az összes A-t ugyanolyanra színezik a gyerekek. Közben tanulják a helyét. (Ehhez persze előjegyzés nélküli kotta szükséges egyenlőre.)


Végül Samu is rajzolt. Neki egy király jutott eszébe, aki tiszteli Istent és csak okkal veszi a szájára a nevét, ezzel mutatva példát a népének. (Jó figyelmeztetés ez nekem is, szülőnek, ha szeretném, hogy a gyerekek tisztelettel ejtsék ki a Mindenható nevét.)
Bal oldalon pedig leírtuk az igét egy másik fordításban is, hogy érthetőbb legyen.


Az üres helyekre matricázunk, fényképeket rakunk be, vagy a gyerekek rajzolnak.
A barátnőm mesélte, hogy az övéi már a füzetük elejétől kántálják az összes tanult igét, és tudják az énekeket is. Nekem igazán hatékonynak tűnik! :) 

Szóval, ha kedved van hozzá, végy egy füzetet, és lássatok neki!
Ez a feladat is tág határt szab a képzeletnek.

Áldott napot!
Szeretettel :)