,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2016. január 31.

Őstörténet 2. - Bűnbe esés

 ,,És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod." (I. Mózes 3:15)

,,Az Úr a megváltásról először abban az ítéletben adott hírt, amelyet a kertben mondott Sátán felett. Ezt mondta: "Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod" (1Móz 3:15). Ez az ősszüleink hallatára elhangzott ítélet nekik ígéret volt. Míg ember és Sátán közötti harcot jövendölt, azt is kinyilatkoztatta, hogy a nagy ellenség hatalma végül megtörik. Ádám és Éva bűnözőként állt az igazságos bíró előtt, várva a törvényszegésük miatti ítéletre; azonban mielőtt a rájuk kirótt vesződséges, fájdalmas életről hallottak volna, illetve arról, hogy vissza kell térniük a porba, reményt kínáló szavak hangzottak el. Bár szenvedniük kell hatalmas ellenségüktől, de örömmel várhatják a végső győzelmet." (E. G. White)

Three crosses on a hill Stock Photography

A bűnbe esést legtöbbször úgy ábrázolják, hogy Éva nyújtja a tiltott fa gyümölcsét Ádámnak. A gyerekek is ezt szokták látni. Most viszont a történet folytatására tettük a hangsúlyt. Átok és ígéret egyaránt elhangzott az Úr szájából. Az átkot nap mint nap érezhetjük, tapasztalhatjuk, az ígéret azonban csak azok életébe épül be, akik hisznek benne.

A képeken egy egyszerű, alulról felhajtható lap látható.
Ezt előre elkészítettem, ahogyan a lábakat és egy nagy kört, amire spirált rajzoltam.
A hajtás, ragasztás, rajzolás és a spirál vágása a gyerekek feladata maradt.


A lábfejet nem ragasztottuk oda, így felhajtható.
A kígyó feje, amit a lap belsején középre beragasztottunk.
Egy kis bevágással kifordítható a ,,mardosáshoz":


Ha kihajtjuk a lapot, az egész kígyó megjelenik.
Ezt a gyerekek megint kedvük szerint színezhetik.


A kígyó elkészítéséhez mellékeltem egy kis videót.


Áldott napot!


2016. január 29.

Évkezdő hóemberek 2.

16. Mindenkor örüljetek. 
  17. Szüntelen imádkozzatok. 
18. Mindenben hálákat adjatok;
mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
(I. Thessz. 5)

Minden tél kezdetén nagyon várják a fiúk a havat. Gondolom ezzel a legtöbb gyerek így van. Különös élmény évről évre, pedig a mi felnőtt világunknak sok bosszúságot okoz. A konyhaablakunkból reggeli készítése közben figyelni szoktam, ahogyan a szomszédok, vagy éppen Apa szabaddá teszi az utat az autóknak, vagy ahogyan az autósok evickélnek lefelé a hegyről.

Ilyenkor elgondolkodom, mire való ez a sok sietés, helyváltoztatás. A technikai vívmányok (majdnem) mindent megoldanak számunkra, hogy ne nekünk kelljen alkalmazkodni a természethez, hanem bevethessünk minden eszközt terveink, céljaink, vágyaink megvalósításához. Kár! Én magam is ilyen életet éltem, de nem vágyom vissza.


Szerintem Isten nem ezt tervezte számunkra. Sokkal inkább, hogy alkalmazkodjunk, és elégedettek legyünk. Ehhez viszont megad minden segítséget. Megtanulhatunk élni a lehetőségeinkkel anélkül, hogy mindent meg akarnánk változtatni.

Amikor rohanni kell valahová, nem szeretem a telet, a jeget, a hideget. De igazán baráti viszonyban vagyunk egymással, amikor szemlélhetem a szépségeit, és együtt örülhetek a gyerekekkel a tél csodáinak. Ahogyan a természet megpihen télen, a mi lelkünknek is jót tesz egy kis lassítás.

Minden évben etetünk madarakat, és építünk hóembert (a legkisebb hóból is). Már- már hagyomány.:) És mindig megköszönjük Istennek a havat, a közös élmények minden örömét.

2012 - A mini hóember (kb. 30 cm)

2013 - A nógrádi retekorrú 
2014 - A magányos hegylakó (Mindenki megcsodálta a hegy egyetlen hóbácsiját. :)
2015 - A csapatépítő

2016 - Hófanni, az első hólányunk.
Amikor pedig nincs hó, van ami emlékeztet a vidám csapatmunkára!

Hóemberek hó nélkül
A zoknihóemberekről itt olvashattok bővebben.
További boldog telet! :)2016. január 28.

Őstörténet 1. - Egylapos könyvecske a teremtésről

,,Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt."
(II. Móz. 20:11) 

Hiszem, hogy Isten teremtett mindent. Hiszem, hogy mindezt hat nap alatt tette teremtő szavával.
Hiszem, hogy az embernek ennek tudata méltóságot és felelősséget ad. 
Nekem is, gyermekeimnek is. Örülök, ha beszélgethetek velük a természet csodáiról, és az ő helyükről a világunkban. Jó ha megtanulják, hogy az ember uralkodása felelősséget jelent, nem hatalmaskodást és kizsákmányolást. És jó, ha tudatában vannak, hogy Isten számon kéri minden egyes emberen, miként élt Isten ajándékaival.

Happy baby girl on  meadow with yellow flowers  on the nature Stock Photo

De a legfőbb, hogy minden ember külön teremtmény. Egyszeri, megismételhetetlen, és értékes mert nem csak megteremtette az Úr, hanem a életét is adta érte. Nem azért szereti, mert jó, vagy jóra törekszik, hanem azért, mert van, mert Ő formálta és lehelte belé az élet leheletét. Nem kér mást cserébe, csak hitet, teljes bizalmat, ami megtermi a jellem és a cselekedetek jó gyümölcseit. 

Ebben a negyedévben a világ őstörténetével kezdtük a gyerekórákat.
Így készült el ez a kis egylapos könyv. Egyetlen A4-es lapból hajtogattuk és vágtuk.
Bal oldalon pedig celluxszal ragasztottuk, de mással is jól elkészíthető.
(A bejegyzés végén látható az elkészítése.)


Belül összesen 8 oldala van. Minden egyes oldalra 1-1 nap eseményei kerültek.
Színes papírból előre kivágott elemeket használtunk pl. a sötétség, világosság, felhő, víz, Nap, Hold, emberfejek beragasztásához. Összehajtogatott színes papírból egyszerre 6-10 egyforma darab is kivágható a gyerekek számától függően. Kerestem képeket és matricákat (a sparosból még mindig van!) a növények és állatok teremtéséhez. Voltak számmatricáim a napok jelöléséhez (de ez rá is írható). Így egészen jól elkészültek a könyvecskék. A kiegészítéseket a gyerekek rajzolták: pl. hullámok a vízen, csillagok az égen, virágok, Ádám és Éva arca stb. 
A 7. napot is rajzolhatták. (Samu pl. lerajzolta a gyülekezetet, ahová járunk.)Itt látható az említett ,,könyvkészítés":Az őstörténetről még jönnek bejegyzések.
Kellemes tanulást!2016. január 25.

Az életre való készlet - II. Péter 1:5-8

 ,,Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; 
  A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon. 
  Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, 
  A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, 
  A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. 
  Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve." 
(II. Péter 1:3-8)

Nemrég kissé elmélyedve a péteri levelekben leltem erre a kincset érő gondolatsorra. Ráadásul szorosan kapcsolódott két témánkhoz: a lelki fegyverzethez és a Lélek gyümölcséhez. Ennek örömére készítettünk is egy gyümölcsöt. Nagyon egyszerű, és több képességet is megmozgató játék.


Kivágtunk 8 db négyzet alakú kartont (a miénk 6x6 cm, de szabadon változtatható a méret és az alak is). A kép jobb alsó sarkába 9. négyzetnek lefényképeztem a sablont is. Kb. 1 cm-re a széleitől minden egyes darabot bevágtunk a kártya középvonaláig, egyiket alulról, másikat felülről. Hátul pedig beszámoztuk.


Aztán jöhetett a lényeg. Minden kártya szép sorban címet kapott az ige alapján. (Hit, jó cselekedet, tudomány, mértékletesség, kitartás, kegyesség, testvérekhez hajló szív, szeretet). Majd egymásba fűztük, jelölve, hogy szorosan összetartoznak, és az a jó, ha ezek mind együtt fejlődnek.Ezt követte ez az aprócska trükk. A kártyák így könnyen mozdíthatók, és a két végén összefűzhetők.
Így készült el a gyümölcsöző élet jelképe. ,,Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve." 
Már csak egy kis levél és gyümölcsszár kellett hozzá papírból.


Péter apostol szavaival is búcsúzom.
Várlak vissza!

,,Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében."
2016. január 19.

Lelki fegyverzet

 ,,Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. 
   Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, 
és felöltözvén az igazságnak mellvasába, 
  És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; 
  Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; 
  Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:"
(Ef. 6:11-17) 

Különösen fontos számomra ez a bibliaszakasz. Életem egyik legnagyobb imatapasztalata kapcsolódik hozzá. Egy hatalmas belső küzdelem. Harc a depresszió hullámaival, amik gyerekkorom óta kísértek. Az utolsó igazán mély időszak életemben oda juttatott, hogy sem Bibliát sem mást nem olvastam, nem beszéltem senkivel, nem osztottam meg semmit. Sűrű sötétség vett körül.  Amikor pedig azt gondoltam, már nincs többé szabadulás, csak annyit mondhattam Istennek: ,,a mélységből kiáltok hozzád". Talán nem is hittem, hogy válaszol, de megtette. A segélykiáltásomra mégis megjelent előttem egy könyv. Többször is. Egyszer nagyon régen olvastam, azóta pedig nem is találkoztam vele. Érthetetlen nyugtalanság támadt bennem, hogy kézbe vegyem. Nem értettem, miért. Semmi köze sem volt a depresszióhoz. Legalábbis látszólag. Egy életrajzi történet valakiről, aki a - szó szerinti - sátánizmus fogságából menekült Krisztushoz.

Bible light shines out of darkness Stock Photos

Egy szép napsütéses délután, egy fotelban ülve olvastam a könyvet, amikor ehhez az idézethez értem: ,,Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak."
Addig is ismertem ezt az igét, de hirtelen mindent megértettem, mintha erős fény vett volna körül a sötétségben.Valakik azon fáradoznak, hogy elpusztítsanak. Ez életük célja és öröme, mivel gonoszságaik már régen elfeledtették velük a szeretet és önzetlenség végtelen örömét. 
Már nem volt megfoghatatlan, ami velem történik, vagy történt évtizedeken keresztül. A Sátán azt akarja, hogy meghaljak, Jézus viszont azért jött, hogy életem legyen és bővölködjek. Újra imádkozni kezdtem, de nem erőtlenül, hanem teljes hittel. A következő hetekben ,,tengeren jártam". Jézus döntő győzelmet aratott bennem az önsajnálat felett, én újra neki adtam az életemet.

Chess the queen wins victory over the game Royalty Free Stock Photo

Persze ez a történet akkor lesz kerek, ha soha nem tér vissza életembe a depresszió.
Minden esetre az elmúlt évek tapasztalatai megerősítették bennem, hogy érdemes Jézusban bízni, mert Ő az, aki egyes egyedül megszabadíthat a bennem élő sötétségmagvaktól.

Az utóbbi időben megint foglalkoztatott a lelki fegyverzet gondolata, és persze a gyakorlata is.
Bevallom, még nem értem teljesen az egészet, ezért ,,kedvenc fegyvereim" vannak. 

1. Az üdvösség sisakja, ami azt jelenti, hogy nem a világ dolgaival töltöm meg a fejem, 
hanem az Isten ígéreteivel.
2. A Lélek kardja, hogy minden küzdelmemben az Isten beszédére, a Biblia igéire támaszkodom.
3. A sarú, ami a békesség evangéliumának készsége. Lehet, hogy mások háborúzni akarnak, miközben az igazságukat keresik, nekem a bibliai Dávid mondata cseng a fülemben: ,,Az Úr tegyen igazságot közöttem és te közötted.", hogy mindent rábízhassak az igazságosan Ítélőre, én pedig - amennyire rajtam múlik - békességben legyek minden emberrel. De elsősorban Istennel!

Ez egy öltöztethető kartonkatona fegyverzetben.


Egyszerű formákat használva kivágtam egy emberformát.
Arra került az ezüst színű papírból készült fegyverzet.
Minden darabja egyszerű: az öv egyik vége egy kis bevágással bujtatható a másik végébe.
A mellvért a vállon áthajtható és befűzhető hátul egy kis pántba. A sisak kétoldalas, csak felül ragasztottam, hogy rámenjen a figura fejére. A pajzs egy ovális papírdarab hátul egy pánttal, ami a kezére húzható. A sarú egy darabból készült, felül a lábfejnél áthajtható fülekkel. A fülek hátul bujtathatók. A kardot pedig csak egyszerűen bedugtuk az övbe.

Íme a katona fegyverzet nélkül...


...és fegyverzetben.


,,Kegyelem néktek és békesség Istentől, 
a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól." 

Szeretettel: Sz.


2016. január 17.

Ajándékok mindenhol!

,,Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell 
az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól,
 mert ő mondá: Jobb adni, mint venni." (Ap. csel. 20:35) 

Hosszabb kihagyás után újra itt!
Sok minden történt. Csodák, örömök, szomorúság, kétségbeesés, 
de a mi jóságos Atyánk tanít magas helyeken járni. 

Mountain hiking Stock Images

Véget ért az első otthonoktatós félévünk Samuval, aki várakozásainkon felül teljesített a vizsgákon (mivel magántanulóként gyermekünknek félévente vizsgáznia kell).
Még korábban megígértem neki, hogy most februárig nem lesz ,,kötelező" tanulás, de amikor megkaptuk az új matek könyvét elégedetten nyugtáztam, hogy úgyse bírja ki addig. :)
Az utolsó vizsgáját követően kb. 3 órán belül már a színes képek tükrözésén dolgozott a matek könyvében. Gondoltam, nem szólok neki, hogy még nincs február. :)

Boy, girl children in the school has a happy, curious, smart Stock Photo

Nagyon jó élmény volt a vizsga . Nem csak a végeredmény miatt, hanem az emberek miatt, akikkel találkoztunk: a kedves tanító nénik, a helyes kis gyerekek, az otthonoktató szülők, mind-mind hozzájárultak, hogy Samu (és anyukája:)) örömmel ugorjon neki a következő félévnek. Annyira hálás vagyok az Úrnak. Olyan sok ajándékot kaptunk Tőle megint.

Persze vannak gondok, fájdalmak és küzdelmek is, de ilyenkor csak arra tudok gondolni, milyen jó bízni az Úrban. Imádkoztunk jó iskoláért, megkaptuk, imádkoztunk a gyermekeink fejlődéséért és megkaptuk, kértük, hogy Samu vizsgáján jó bizonyságai lehessünk hitünknek, és ez is teljesült.
Minden este, amikor már a fiúk ágyban vannak, és elénekeltem nekik kedvenc énekeiket, a csendben azért imádkozom, hogy mindannyian együtt mehessünk a mennybe, amikor Jézus eljön, és tudom, hogy meghallgat.

Mivel régen írtam már, de közben azért folyt itthon az alkotás, igyekszem pótolni a ,,mulasztásaimat".
A képen látható csillagok a dióhéj-bölcsővel karácsonyra készültek a családtagjainknak. Mi magunk nem ünneplünk karácsonyt, de a szüleink, testvéreink igen. Ráadásul sok ajándékot is kapunk ilyenkor, mivel elég nagy is a család. Mi magunk is készítünk minden évben valami apróságot.

Giving a present - child and woman hands with gift box Royalty Free Stock Photos

Az origami csillag természetesen a betlehemi csillagot jelképezi, a bölcsőben fekvő ,,gyolcsba" pólyált kis figura pedig az Úr Jézus első eljövetelére emlékeztet. Úgy készítettük, hogy felakasztható legyen a fenyőfára (vagy máshová), a csillagokra pedig egy-egy biztató bibliai igét írtunk. Nem csak ajándéknak jók, de Jézus születésének tanításához is alkalmasak. Kicsi az anyagigény, ügyesíti a kis kezeket, és még öröm is.

Kétféle csillagot készítettünk. Ezek elkészítését megnézhetitek videókon (lentebb).
A dióhéjat hetekig gyűjtögettem. (Nálunk nagyon fogy a dió nyersen vagy diókrémként egy halom ételbe, mivel jó húspótló.) Amikor eljött az ideje, körülültük az asztalt, és mindenki festett. Hobbi lakkfestéket használtunk, így nagyon szép színük lett és még csillogtak is.

A dióhéjba szivacsból vagy laposan göngyölt fonálból csináltunk fekvőhelyet. A babák fehér pamutvászonból készültek. Egy-egy négyzet alakú vászondarabka közepébe borsónyira sodort vattagolyócskát tettünk, amit a fej alatt cérnával csak összekötöztünk több helyen lefelé. Végül a felesleget levágtuk. Ez után már csak vékony fonállal ráfüggesztettük a csillagra. 

Íme:

A második adagot már hátulról is lefényképeztem.
Itt látszanak valamennyire a dióhéjak színei.


Ezekről a videókról tanultam a csillagok elkészítésének módját.
Nyolcágú csillag. (Kissé bonyolultabb.)

Hatágú csillag. (Viszonylag egyszerű.)

Örömteli tanulást!
Szeretettel :)