,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. április 30.

Föld Napja lapbook 3. - Áldás és ígéret

,,Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára." (V. Mózes 28:1-2)

A Biblia egyértelművé teszi, hogy a Föld jelenlegi állapota a törvények áthágásának köszönhető, de áldást ígér azoknak, akik törvényeit megtartják. Ezt az igét feltétlenül be akartam tenni a lapbookba, hiszen felhívja a figyelmet a felelősségre.

Van valami egészen megindító is benne. Az ígéret. Amikor látom a felhők mögött a napot. Amikor mérhetetlen fájdalmat érzek tehetetlenségem miatt, mert látom, hogy körülöttem az emberek, és gyakran én magam is ide tapadunk a földhöz, közbelép a kegyelem. Azt suttogja a fülembe, először pihentesd a lelked Jézusnál, Ő majd megmondja, mit tégy, vagy mit ne tégy.

Egy kis kör alakú, összecsukható könyvecskébe írtuk az igét. A Föld alakja miatt gondoltam, hogy így jelenítsük meg.


Íme a videó az elkészítéséről:


Ezután már csak a legnagyobb ígéret hiányzik. 
 ,,Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala;"
(Jelenések 21:1)

Ez két körből áll. Az alsó csak ketté van hajtva, a felsőt először négyfelé hajtottuk, majd függőlegesen ketté. Behajtva egy negyed kört ad ki, amit a nem írott részeknél összeragasztottunk az alsó körrel. Ettől lesz ilyen szépen kinyíló.Samu le is rajzolta az igét. Bal oldalon a mi földi életünk ma: hogyan bántják egymást az emberek és állatok. Jobb oldalon pedig az új földön való élet: szeretet, öröm, adás, fényesség stb.
Rajzát ráragasztottuk a lapbook hátuljára.


Áldott napot! 

2015. április 28.

Föld Napja lapbook 2. -,,Gyászol a föld"

,,Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók;..."
(Ésaiás 24:4-6)

Ma reggel igazán derűsen ébredtem. Folyton énekeltem. Tele volt a szívem hálával a mennyei Atyánk iránt. Reggeli után kivittem egy kupac szemetet a kukába, és akkor megszólított a szomszéd néni. Vele beszélgetni mindig nagy kihívás. Nem egy búval bélelt asszony, de állandóan bosszankodik valamin, elsősorban az anyagi terheken, ami azért különös, mert jómódú fiának köszönhetően valójában nincsenek nehézségei.

Én legalábbis ezt látom. Ő viszont nem ezt látja, hanem sokkal inkább azt, hogy milyen gonoszak az emberek, már mindent elvennének tőlük, és különben is semmiben sem hisz már. Amikor mondtam neki, hogy én viszont hiszek valamiben, két mondatban kifejtette, hogy ha lenne Isten, nem lenne ennyi szemétség a földön, aztán elment vasalni a fia méregdrága ingeit.:(
Az én derűm nem szűnt meg, de nagyon megsajnáltam őt. Az egész életét kitölti, hogy rossz gondolatai körül forog, és elpazarolja az idejét. Ahelyett, hogy örülne mindannak amije van, bosszankodik azon, amit elvesztett vagy elveszíthet Aztán azon gondolkodtam, ha nem látunk túl ezen a földi valóságon, akkor tényleg van min szomorkodni. Gyászol és megromol a föld. Eláraszt minket a szemét és a szenny fizikai és lelki értelemben egyaránt. Mindezt azért, mert áthágtuk az Isten törvényeit. Isten áldást akar nekünk adni és nem átkot. De hogyan tehetné, amikor megszegjük a parancsait, és önző kényelmünk miatt feláldozzuk a teremtett kincseket, a valódi életet?

Ennek kapcsán beszélgettünk a gyerekekkel három dologról: a környezettudatos életről, a felelősségtudatról és az Isten törvényeinek megtartásából származó áldásokról. Az ige előtt ezt a három fogalmat írtam fel a fiúknak a föld alakú korongra, ami felhajtható.


Ha a korongot felhajtjuk, Samu rajzán megjelennek a környezetszennyező tényezők: szemét, vegyszerek, gyárak, amik szennyező anyagokat bocsátanak ki és járművek. Alatta a Gyereketető honlapról kapott anyag található: Kérdések, amiket fel kell tennünk vásárlás előtt (a képen középen), és szólások, mondások a földről (alul). Ez utóbbit nagyon élveztük. Össze kellet párosítani a külön cetlikre írt szólásokat a jelentésükkel. A játék végén egy kis borítékba eltehetők a lapbookba.


További jó tanulást és gyönyörű tavaszt! :)

2015. április 26.

Föld Napja lapbook 1. - ,,Ímé minden igen jó"

,,Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.  És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. "
(I. Mózes 1:27-28)

,,És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó."
(I. Mózes 1:31)

,,És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt."
(I. Mózes 2:15) 


Egyéb teendőink miatt kicsit megkésve sikerült elkészítenünk a Föld Napja lapbookot. Viszont így teljes nyugalomban szánhattuk rá az időnket és energiánkat. Persze ezt is kicsit más szemmel tanultuk, mint az óvodában vagy iskolában, hiszen ,,minden tudásunk" alapjául most is a Biblia szolgált.

Tehát kezdtük az alfánál, azaz a teremtésnél, hogy Isten mindent jónak teremtett, és az emberre bízta a földet, hogy jó értelemben uralkodjon rajta. Az ember lakhelyéül kapta a földet, amit művelve és őrizve teljes édenné tehetett volna. A bűn azonban célját tévesztetté tette az emberiséget. 
Az uralkodás Isten szótárában nem kihasználást, tönkretevést, felelőtlen pazarlást jelent, hanem felelősségteljes figyelmet, együttélést a természettel és törvényei betartását.
Szeretettel és szeretetre lettünk teremtve.


Persze ami elromlott, megjavítani már nem tudjuk, de hagyhatjuk, hogy Isten neveljen minket az ő törvényei szerint, és a modern technika világában is kereshetjük az utakat, amik összhangba hozzák az életünket Isten törvényeivel. 

Mit jelent nekem és családomnak a Föld Napja?
Két dolgot tanulhatunk belőle mindenképp.

1. A Földet már semmilyen emberi erőfeszítés nem mentheti meg a teljes pusztulástól. Szerintem ezt mindenki tudja (akár bevallja, akár nem). Legfeljebb csak lassíthatjuk a romlás folyamatát feltéve, hogy az emberi önzés nem írja felül a megmentést szolgáló nemes törekvéseket.

2. Az Úr megígérte, hogy eljön és véget vet a bűntől megszaggatott emberi társadalomnak, majd új eget és új földet teremt, amit többé nem szennyezhet be a bűn gonoszsága. Megvalósulhat Isten eredeti terve, hogy nem ártanak és nem pusztítanak többé szentségének helyén, hanem az Úr ismerete tölti be az egész földet megteremve a szeretet gyümölcseit.

A lapbookot darabokban fogom bemutatni. Több része és többféle mondanivalója is lesz.
Pár képet és ötletet a Gyereketető honlapra feliratkozva kaptam.

A lapbbok három nagyobb egységből áll. A balról és jobbról behajtható kartonlap két szélét kerekre vágtuk (csak a szépség kedvéért :)). Előre került ez a színezhető lap a jelképes fával.


Az első kinyitás után bal oldalon található két kis kinyitható lap. A jobb oldali képet mi ,,átértelmeztük" A mi olvasatunkban a kezek nem az emberé, ahogyan a szív sem, hanem Istené, aki a Földet teremtette, és aki szívén viseli minden egyes teremtménye sorsát. Ide kerültek a fent említett igék.


Bal oldalra egy kis tudást töltöttünk: az említett Gyereketetőről származó ,,Föld Napja" történetet és a Föld és bolygótársai elhelyezését a naprendszerben. 


A feladat, hogy a bolygók neveit a megfelelő bolygórajzhoz társítsuk. A kis nevekkel ellátott kartonoknak pedig a behajtható lap hátuljára készítettünk tartót.


Ha megkésve is, remélem, hasznát veszitek ezeknek az apró ötleteknek.
Szeretettel :)2015. április 9.

Montessorisan újra!

,,Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké." (Zsolt. 16:11) 

Jó arra gondolni, hogy ha Istenre bízom az utaimat, ő maga mutatja a helyes irányt. Bármilyen rögös, göröngyös is az út, Ő igazi örömöt ad nekem. Vele maradni, biztonságot, megelégedést jelent mindaddig, amíg el nem jön az ég felhőiben, hogy magával vigye az övéit. Akkor nem lesz több szomorúság, hanem teljes lesz az öröm és a gyönyörűség örökre.


Mi tagadás, ha már ezen a földön ,,tengetem" életemet, gyönyörűségemet lelem a matematikai és logikai játékokban is, hiszen segíti az önálló gondolkodást és az összefüggések meglátását akár a bibliatanulmányok során is.

 Ez az ,,agyszülemény" jött valamelyik nap, úgyhogy gyorsan meg is valósítottam. Ne kérdezzétek, honnan való! Kicsit montessoris, kicsit fogalmamsincsmilyen.:) (Egy korábbi bejegyzésben már említettem Montessorit.) Formák és számok játéka. Az alap óra jellegű kartonlap 12 részre osztva és 24-ig számozva. Középen egy Milton-kapoccsal, amire szabályos síkidomokat helyezve ismerkedhetünk az összeadás, kivonás, szorzás, osztás titkaival. A külső sávot 1-12-ig, a belső sávot 13-24-ig számoztam (mint egy óralapot. A középső körbe illeszthetők a formák.


A hatszöggel tanuljuk a kettes szorzótáblát, a páros, páratlan számokat, és a mindig kettővel növekvő számsorokat. A négyzettel a 3-as szorzótáblát (24-ig), és a hárommal növekvő számsorokat.


A háromszöggel a négyes szorzótáblát (24-ig) és a néggyel növekvő számsorokat.Végül a kétirányú nyíl a 6-os titkaiba vezeti be a gyerekeket. 


Jó szórakozást a tanuláshoz! :)


2015. április 7.

Jézus Krisztus halála és feltámadása lapbook

A múlt héten a húsvét apropóján átvettük Jézus Krisztus földi életének utolsó eseményeit.
Amikor minden egyes darabbal készen lettünk, betettük egy egyszerű lapbookba, 
amibe alulról került csak egy plusz zseb. 
A többit a már elkészített anyag adja.


A zsebbe került a boríték a Harminc ezüstös számolós játékkal.Ha kivesszük a borítékot, a két ajtós lap: Az utolsó páska balra és Az első úrvacsora jobbra kihajtható, mivel csak oldalt rögzítettük celluxszal.


Alatta A Gecsemáné kertben lap felfelé hajtható, mivel azt csak felül rögzítettük celluxszal.


Ez alatt egy kihajtható lapban Krisztus kereszthalálának feldolgozása található. 


Az oldalsó fülekre került egy ének és a ,,Feltámadott az Úr!" feldolgozása.


A lapbook készítéséről íme egy videó:Szeretettel ajánlom Nektek!2015. április 5.

,,Feltámadott az Úr!" - Krisztus temetése és feltámadása

,,És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba, És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne. Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, a kik a sír átellenében ülnek vala."  (Máté 27:59-61) 

Ezzel a kis szemléltetővel zárjuk Jézus utolsó napjainak feldolgozását. A képen már látható, hogy minden egyes darab bekerült egy egyszerű lapbookba, amit a következő alkalommal bemutatok. Most csak annyit, hogy a feltámadás története a lapbook jobb oldali fülére került, mintegy utolsó történetnek.
Középen egy kartonból készült szikla látható, amit csak egy Milton-kapoccsal rögzítettünk, így ,,elgördíthető". Erre írtam rá a fenti igét.


,,A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.  És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó."  (Máté 28:1-3)

A lapbookon van egy alsó kis zseb, ami Júdás 30 ezüstpénzét tartja. Erre ragasztottuk rá az angyalt. Pontosabban csak a felső részét, mert amikor a sziklát elgördítjük, az angyal ,,ráül" arra.
Az elgördített sziklához igazítva rajzoltam meg az angyal alatti sziklát.


,,Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr."  (Máté 28:5-6)

Jobb oldalra egy kis felhajtható fül alá Samu rajza került, ahogy jön a két Mária a balzsamozáshoz szükséges eszközökkel, és beszélnek az angyallal.


Feltámadás.
Reménység arra, hogy akiket elvesztettünk, visszakapjuk az örök életben, és reménység, hogy hideg, halott szívünket az Úr életre keltheti, így mi is ott lehetünk velük.

Áldott napot!

2015. április 3.

Krisztus halála

,,Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!" (János 1:29)

Egy barna színes papír hátuljára bárányt rajzoltam, és egy középső sávtól indulva a két oldalt ellentétes irányba hajtottam harmonikába. A középső sávot pedig felragasztottam egy lapra, amin már előkészítettem egy háttért.


Így a jobb és bal fél egymásba hajtható. 

 

A teljes behajtás után megjelenik a kereszt, és Jézus Krisztus kijelentése:
,,ELVÉGEZTETETT!"


Hála az Úrnak, hogy nem sajnálta odaadni Érted és értem egyetlen Fiát,
hogy bűn nélkül élhess és élhessek mindörökre!

(Vasárnap újra várlak!)2015. április 2.

Harminc ezüstpénz

,,Akkor a tizenkettő közül egy, a kit Iskariótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén, Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt? Azok pedig rendelének néki harmincz ezüst pénzt."
(Máté 26:14-15)


Ehhez a történethez megint egy matekos játék készült.Minden lehetőséget kihasználok, hogy játékosan tanuljunk. A játék hasonlít ahhoz, amit a Jézus születéstörténete lapbookba csináltunk, csak most nem számokkal, hanem - jelképezve Júdás 30 ezüstpénzét - ezüst színű pontokkal jelöltük az értékeket. Négyzetrácsos papírra készítettem, hogy ne kelljen mindent méregetni.

Az 5x6-os táblára olyan értékű lapocskák helyezhetők, amivel a 30 maradék nélkül osztható. (2, 3, 5, 6, 10,15). Így megint egy csapásra több legyet ütünk. Az összeadás, kivonás mellett egy kis szorzás, osztás is kijár, mindezt játékosan, örömmel. :)


Például: 2x15, 5x6, vagy 6+2x5+4x3+2.


Közben Ferkó, akinek a maga 4 évével még nem kell műveleteket végeznie, kitalálta, hogy rakjunk ki ,,kockát". Aztán még nagyobbat, sőt annál is nagyobbat. Nagyon boldog volt, amikor elkészültünk. :)


Végül egy borítékba tettük az egészet, amire ráírtam Jézus két megdöbbentő mondatát.
,,Jézus pedig monda néki: Barátom, miért jöttél?" (Máté 28:50)
,,Jézus pedig monda néki: Júdás, csókkal árulod el az embernek Fiát?" Lukács 22:48) 


Jó szórakozást és egyben örömteli tanulást! :)
(Holnap folytatjuk!)


2015. április 1.

A Gecsemáné kertben

,,Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a melyet Gecsemánénak hívtak, "

A kártya egy papírcsíkból készült (jobbról is balról is behajtva). Két oldalt a fák formára vannak vágva. 
A gyerekek kiszínezték. A többi színezése még hátra van.. 


,,és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom." 

A fákat kihajtva 8 szomorú fejecske jelzi a hátrahagyott tanítványokat. (Júdás már nincs itt.)


,,És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni. 
 Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem." 

Jézus gyötrődése is egy három részre hajtott papírcsíkon jelenik meg.
(Itt teljesen be van hajtva.)


,,És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te." 

Az első kihajtás után az ige olvasható. 


,,Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá őket, és monda Péternek: Így nem birtatok vigyázni velem egy óráig sem!? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen."

A második kihajtás után színezhető számok. (Jézus háromszor ment vissza imádkozni.)


 ,,Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És mikor visszatér vala, ismét aluva találá őket; mert megnehezedtek vala az ő szemeik. És ott hagyva őket, ismét elméne és imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván." 

 ,,És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak." 

A bal oldali fára hátulró egy félbehajtott angyalábrát ragasztottunk, 
így akkor nyitjuk ki, amikor a történet odaér.


,,Ekkor méne az ő tanítványaihoz, és monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Ímé, elközelgett az óra, és az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik. 
 Keljetek fel, menjünk! Ímé elközelgett, a ki engem elárul."

(Máté 26:36-46, Lukács 22:43-44) 

Az Úr áldását kívánom a történet elmélyítéséhez!
(Holnap folytatjuk!)