,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. szeptember 29.

Elizeus 11. - Vendégszeretet

,,A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok."
(Róma: 12:13)

,,És monda az asszony a férjének: Ímé úgy veszem észre, hogy az az Isten embere, a ki szüntelen erre jár által, szent ember;Csináljunk, kérlek, egy kicsiny felházat, és tegyünk abba néki egy ágyat, asztalt, széket és gyertyatartót, hogy mikor hozzánk jön, hadd térjen oda." (II. KIr. 4:9-10)

A vendégszeretet becses dolog sok ember szemében, de gyakran látom úgy, hogy nincs az az igazi megbecsült szerepe, mint amilyen megbecsült Isten szemében. Igazi szolgálat. Ha a vendéglátó szeretettel, figyelemmel és ehhez még étellel, szállással is szolgál másoknak, a vendég pedig hálával és örömmel fogadja a szíves látást, akkor a vendégség igazi felüdülés mindkét félnek.


Ez történt Súnemben is egy jómódú házaspár otthonában. Sőt! Ők még tovább is gondolták a dolgot. Az asszony javaslatára külön szobát (felházat) építettek Elizeusnak, hogy megpihenhessen náluk, ha arra jár. 
Az alábbi képeken ennek a történetnek a feldolgozása látható.

Alul, a piros keretes rész egy zseb, ami mögül kihúzható a felház. Az ajtó mögött Elizeus és a súnemita asszony berakható egy-egy kis nyílásba. A háttérbe fát rajzoltunk, így még látványosabb, amikor ,,megépül a felház.


A zseb ugyanis ezt tartalmazza. Egy két oldalra nyitható lap. Belül a gyerekek ,,berendezték" rajzolással, vagy színes papírból kivágott bútorokkal. 


Végül felülre ráírtam az igét is.


Örömteli tanulást és sok kedves vendéget!!!


2015. szeptember 27.

Elizeus 10. - A megsokasított olaj

,, Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. "
(Zsolt. 37:3-5)

Elizeus története kissé hátérbe szorult az utóbbi időben. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem folytatjuk, vagy nem olvasunk más bibliai történeteket, csak kissé lassabb ütemben. Elizeust nagyjából minden harmadik szombaton vesszük elő. De vannak már kész részek. A következő bejegyzések erről fognak szólni.

Az egyik legszebb történet arról, hogyan gondoskodik Isten a testi-lelki szükségleteinkről, a szegény özvegyasszony olajának megsokasítása. Az asszony kétségbeejtő helyzetben van, hiszen férje halála után a hitelező a két fiát követeli tőle, ha nem fizet. De az asszony tudja, kihez forduljon. Nem bálványokhoz esdekel, vagy becstelen eszközökhöz nyúl (a kor szokásainak megfelelően), hanem Isten prófétájától kér segítséget. Isten pedig hitéért és hűségéért megadja neki szíve kérését.


Az asszonynak is tennie kellett hozzá. Körbejárta a szomszédait, hogy annyi üres korsót kérjen, amennyit csak tud. Aztán bezárkózva elkezdte önteni kevés olaját egy másik korsóba, aztán egy harmadikba, negyedikbe...sokadikba, míg az edény el nem fogyott. Akkor ,,elfogyott" az olaj. Végül az ő dolga volt eladni is az olajat a piacon. Kifizette a hitelezőt, és még maradt is pénzük a hétköznapi életre.

Ez a történet nevel 
- az Istenbe vetett bizalomra,
- a nemtelen eszközök elvetésére,
- az Istentől kapott ,,utasítások" hűséges végrehajtására,
- és a hálára.

A történetet az alábbi módon dolgoztuk fel. 
A füzetlapra 10 bevágást készítettem, amiket beszámoztam.
A jobb felső sarokba beragasztottunk egy színes papírból kivágott korsót, ráírtam, hogy ez az olaj (amit az asszony kitölt. Kivágtunk hozzá 10 korsót, amik az aljukon lévő kis füllel a lapra illeszthetők.


A foglalkozás számolásról és a számok felismeréséről szól. A piros korsó alá tesszük valamelyik korsót (találomra, vagy számsorban), ,,megtöltjük", majd megkeressük a helyét, és oda rakjuk.


Egyesével mindegyik a helyére kerül.


A játék végén a korsók egy kis borítékba tehetők, 
hogy a következő alkalomra is meglegyen mindegyik. :)


Áldott napot!

2015. szeptember 23.

BF-program - Angolosan 2.

,,Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." (János 13:34)

A napi tanulások és készülések miatt kicsit ritkábban jelentkezem, de jelentem, jól vagyunk. Szépen haladunk a tanulással, és még a jellemépítő programunk is jobban halad, mint eddig.
A programunknak új egységébe léptünk, a ,,türelem" hete(i) van. Az angolozáshoz egy kedves, angolszász területen jól ismert dalt használok: ,,Jesus loves me". Több dolgot tanultunk belőle:

A) Lelki tartalmat
1. A szeretet és a türelem szorosan kapcsolódnak egymáshoz.
2. Jézus nagyon szereti a kisgyermekeket, és velük is nagyon türelmes.
3. Ha indulatot érzek magamban, legjobb, ha azonnal Jézushoz fordulok.
4. Ha rám törne a rossz kedv, ami miatt ingerült vagyok, énekelhetek.

B) Angol szavakat és nyelvtant:
1. Igeragozás (,,love" ige az alap).
2. Személyes névmások (ragozva is.)
3. Írott szöveghez ,,szoktatás". 
Leírtam olvashatóan az ének szövegét. Rajzoltam bele jelzéseket, 
és éneklés közben mutatom, melyik szót énekeljük éppen. 

C) Ének-zenét
1. Egyszerű dallama miatt jól szolmizálható. (A refrént persze már csak szöveggel énekeljük. Az amúgy is későbbi toldalék az eredeti énekhez.)
3. Lépésekkel (pl. tá-tá tá-tá) és tapsolással (ti-ti-ti-ti ti-ti-ti-ti) gyakorolható az ének üteme.
2. A kottaolvasás tanulásánál sem nehéz az üteme és a dallama.

Találtam egy aranyos rajzfilmet hozzá. Bár a rajzfilm az én ízlésemhez kicsit erős színekkel bír, a gyerekek rajongtak érte. 


A szövege ez:

 1. Jesus loves me! This I know,
  For the Bible tells me so;
  Little ones to Him belong;
  They are weak, but He is strong.
  • Refrain:
   Yes, Jesus loves me!
   Yes, Jesus loves me!
   Yes, Jesus loves me!
   The Bible tells me so.
  1.  Jesus loves me! He who died
   Heaven’s gate to open wide;
   He will wash away my sin,
   Let His little child come in.
 2. (v. 1 by Anna B. Warner, 1860

v. 2-3 by David R. McGuire

ref. by William B. Bradbury, 1862)

(Forrás és teljes szöveg ITT.)

A tanulás-kedvcsinálás kedvéért elkészítettem nekik a saját kis egyszerű változatomat gurigákból, amivel az énekhez ők maguk el is játszhatják a rajzfilm eseményeit. Szegény pók ugyan lemaradt, (már megreklamálva!:)) de majd pótolom nekik.Örömteli tanulást!2015. szeptember 13.

BF program - Angolosan

,,Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten;"
(Ap.csel.10:34)

Mindig szerettem nyelveket tanulni. Eleinte nem voltak különösebb céljaim a nyelvekkel. Egyszerűen csak élveztem. Az ujjaimon nem tudnám megszámolni, hány nyelvbe kóstoltam bele. (Pl. orosz - kötelező jelleggel is, szlovák, eszperantó, finn, olasz és ókori nyelvek) Azonban csak két idegen nyelvvel kerültem igazán szoros kapcsolatba, mivel azoknak igazán célja volt az életemben.

Nem gondoltam, hogy egyszer előadásokat fogok tolmácsolni és idegenvezetőként szolgálok keresztény életemre nagy hatást gyakorló külföldi testvérek mellett, vagy gyerekeket fogok segíteni, hogy eredményesebbek legyenek az iskolában.  Most pedig a gyerekeimnek szolgálhatok az egykor megszerzett tudással.


Szeretném, ha ők is így tekintenének a nyelvtudásra - mint lehetőség arra, hogy másoknak szolgáljanak itthon, vagy külföldön. Ne váljék számukra sem céltalanná, sem pedig egy rossz irányú önmegvalósítássá. (Persze ez minden tudásra igaz.) Gyerekkorban még nehéz azonban megmondani, minek lesz igazán haszna, és az is igaz, hogy Isten bármit fel tud használni emberek megmentésére.

A másik, amit szeretnék, hogy ne érezzék magukat felsőbbrendűnek, mert ők jobb körülmények közé születtek, és nagyobb tárházzal rendelkeznek, mint a világon élő gyermekek tömegei. Inkább érezzék, hogy a mások szolgálatába állított, felelősségteljes élet az igazán gyümölcsöző.

Szóval nyelvet tanulunk. Jelenleg angolt, mivel Samu is ezt szerette volna és az iskolájukban is kötelező elsőtől. Persze nem maradhatott el az alkotás öröme sem. A4-es méretű számokat írtam, amikre ráírtam magyarul és angolul is a számok neveit.


Utána aztán mindenki kedvére festhette ki. (Valamiért mindhárom gyerekünk nagyon szeret festeni.) Aztán kivágtuk, és felragasztottuk a falra. Ja! Az ötös nem véletlenül áll fordítva. Készítője, a középső fiúnk annyira ragaszkodott ahhoz, hogy így tegyük fel, hogy végül nem tiltakoztam. Ferkó rendkívül kreatív, találékony, felfedező (ami rengeteg bosszúsággal is jár:)), és egészen egyedi megnyilvánulásai vannak, ráadásul jó humorérzékkel bír. Amíg azon vitáztunk, hogyan kellene az ötösnek állni, megértettem, hogy tulajdonképpen igaza van. A szám így is könnyen felismerhető, csak éppen nekem kell átlépnem gondolkodásom korlátait.
Mindketten megelégedéssel tettük hát fel a fejen álló ötöst! :)


Bizonyára sokan ismeritek az alábbi számolós dalocskát, de felteszem azok kedvéért, akik nem. Sok gyerekdalocskával találkozom, és mielőtt énekelnénk, mindig mérlegelem, használható-e a mi nevelési szempontjainkat figyelembe véve. Ez mindnyájunknak tetszett. És gyerekjáték volt megtanulni számolni!


Áldott napot!2015. szeptember 10.

BF- program - A teremtés és a napok újragondolva

,,Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt." (II. Mózes 20:8-11) 

A BF-programunkhoz hozzátartozik persze mindaz, amit a Tízparancsolat 4. parancsolata tartalmaz.
1. A 6 napi munka. Persze mindenkinek a korához, lehetőségeihez mért feladatok elvégzése. Pl. a gyerekek számára a rendrakás, a háztartási feladatokban vagy a ház körüli munkákban nyújtott kisebb-nagyobb segítség, a tanulás. 


2. A hetedik nap megszentelése. Erre a napra nálunk mindenki készül, hogy valódi nyugalom lehessen, hogy letehessük a hétköznapi terheket. Mindig különleges, ünnepi vacsorával kezdjük. Aznap csak a legszükségesebb dolgokat végezzük el, de mindent, ami megtehetünk más napon is, félre teszünk, hogy együtt örüljünk a hittestvéreinkkel, barátainkkal a gyülekezetben, hogy megpihenjünk és feltöltekezzünk Isten teremtéséről, csodáiról, szeretetéről emlékezve.

3. Megemlékezés a teremtésről, Isten tetteiről és az ember felelősségéről a teremtett világban. Egészen egyszerű, gyakorlati dolgokat tanulunk. Pl. víz- és energiahasználat, takarékosság, hogyan bánjunk az élőlényekkel, a természet kincseivel stb.


4. És van még egy gyakorlati haszna: a napok tanulása. Ezúttal már angolul is. Aki régebben olvassa a blogot, már találkozhatott a középső körrel, amiről a teremtés hét napját feldolgozva tanultuk meg a hét napjait, majd betettük egy mappába. Azonban újra elővettük és kiegészítettük angol szavakkal, majd a BF-körünk alá kiakasztottunk. Egy Milton-kapocs segítségével ez is forgatható a ,,ma", azaz ,,today" jelöléshez.

Jó tanulást!  

2015. szeptember 8.

BF-program - Felelősség

,,Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem."
(Zsolt. 25:4 )

Már több próbálkozásom is volt, hogy csináljuk a Benjamin Franklin (BF) nevével jelzett jellemépítő programot. Újból belevágtunk, de továbbra is kísérleti stádiumban van. Valahogy nehezen megy a heti váltás. Persze azon gondolkodtam, hogy talán nincs rá szükség, hogy minden héten újabb jellemtulajdonságot tegyünk a középpontba. Nem az a baj, ha lassabban haladunk, hanem az, ha feladjuk. 

Szóval belevágtunk. Nálunk a ,,felelősség" hete van. Megpróbálom összefoglalni, miből áll nálunk ez az egység, ami lehet 1-2 hét, vagy kinek-kinek kedve szerint.


1. Az első a felelősségteljes jellem meghatározása. Persze gyereknyelven. Először nekem kellett meghatároznom magamnak, hogy mi az én felelősségem, mit jelent felelősségteljesen élni. Nem csak általában, hanem a gyerekneveléssel, a tanításukkal, a fejlődésükkel kapcsolatban. Aztán meghatároztuk, hogy mi az ő felelősségük. Pontokba szedve fel is írtuk, hogy ők miért felelősek, ami magába foglalja pl. a szófogadást, a példamutatást, a segítést, a szorgalmas tanulást stb. A felelősség felvállalásáért napocskákat lehet gyűjteni, ami bizonyos szám után ajándékot jelent a gyerekek számára.
A 3. éves kicsit még nem vontuk be, de a nagyobbaknak listájuk, és napocskagyűjtő táblájuk van jól látható helyen (a hűtőn), amit naponta többször is megnézegetünk. (A fénykép óta már napocskák is kerültek rá.)

Kiemeltük azonban az imádságot, mint a legfőbb ,,eszközt", hiszen enélkül rendkívül nehéz mindannyiunknak a felelősség vállalása. Istennel beszélgetve azonban megannyi terhünk könnyűvé válik.


2. Kiválasztottam 6 bibliai történetet - minden napra egyet - amik egymás után megtalálhatók a Gyermekbibliában, és amikben központi szerepet kapnak a felelősség, annak felvállalása vagy áthárítása másra. 

3. Választottam heti igét és heti éneket megtanulásra. Az előbbit angolul is tanuljuk (énekelve), az utóbbit pedig nem csak szöveggel hallás után, hanem kottával és kézjelről szolmizálva is. Ugyanakkor fent van még a korábbi igénk is a ,,derű, hála" hetek idejéből. :) 


Ezen túl persze bele kell férnie még az iskolai kötelezettségeknek is (olvasás, írás, matek stb.)

Érzem, hogy még több hónap kísérletezés után is nagyon a kezdetnél vagyunk, de folyton bizakodom. Sok-sok ötletem van, de a kivitelezés sokkal többet igényel. Viszont az Úr mindig megerősít, hogy ez a jó út számunkra, és akár egy életprogramot is adhat egész családunknak.

Remélem, adhattam és még a jövőben is adok pár ötletet! 
Szeretettel :)


2015. szeptember 6.

Iskolakezdés örömmel

Nálunk ugyan kicsit rendhagyó az iskolakezdés, hiszen a fiúkat továbbra is én tanítom.
De azért készültünk rá. Ráhangolódásképpen Samuval kettesben (mivel hivatalosan csak ő iskolás) megvettük a tanszerlistánkon szereplő eszközöket, füzeteket, Samu választott csomagolópapírt, majd otthon megmutattam a fiúknak, hogyan lehet szépen bekötni. Természetesen a két kicsi is kapott egy-egy szépen bekötött füzetet, amit a ,,tanórákon" használhatnak.

Mindenki örült a végeredménynek.


A maradék csomagolópapírt is szerettük volna értelmesen felhasználni. 
Ebből született az alábbi két igen hasznos eszköz.

1. Egy papírguriga ceruzatartó - mivel csak Samu kapott tolltartót, és a kicsik ceruzái rendszerint csak be voltak dobálva az írószeres fiókba. Müzlis dobozból vágtam ki az alját, és bevontam egy darab maradékkal.
4 gurigát laposra nyomtunk, majd a másik irányba megismételve kissé szögletesre hajtottuk. Felül és kb. az alsó harmadnál tűzőgéppel egymáshoz rögzítettük a darabokat. (Ez a gyors megoldás.:)) Alul pár mm-es bevágást csináltunk minden gurigán (minden oldalán), amivel rögzítettük az aljzathoz. Előtte viszont ezt is bevontuk csomagolóval.


2. Egy tároló az olvasáshoz tartozó kivágólapok darabjaihoz.
(Erről van szó.)


Gyűjteni szoktam a számlás borítékokat. Egyrészt remekül lehet velük postásat játszani, másrészt jól felhasználhatók a lapbookok vagy mappák készítésénél apró részek (pl. kirakók, párosítók) tárolására.
Szóval ketté hajtottam pár darabot.


A széleknél kettesével összetűztem.


A borítója müzlis doboz méretre vágva. Pár mm-rel szélesebb, mint a borítékok, 
és elég vastag gerincet hagytam, mert a sok cetli majd kitölti.


Itt látható bal oldalon a behajtott karton.
Jobb oldalon pedig a kész gyűjtő.


Mivel nem akartam többlet munkát magamnak, a borítékok nyílását egyszerűen gémkapcsokkal betűztük. Ez a gyerekeknek is könnyen kezelhető, és nem tudnak kiesni az alkatrészek.


Eredményes évkezdést mindenkinek! :)
2015. szeptember 1.

Iskolakezdés

Gondoltam, csak bejelentkezem.
Mivel a nagy fiam ma lett hivatalosan is elsős, sok egyéb teendő miatt egy rövid szünetet tartok, de már készül az Elizeus történeteinek folytatása (itt fejeztük be), és újra lesz BF-program, kicsit bővebben.


Szóval visszavárlak!
Addig is jó böngészést! 
Ha van iskolakezdő gyerkőcöd, nézz körül 
pl. az otthonoktatás címszó alatt található bejegyzések között!

Szeretettel:)