,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2016. július 14.

Szorbikusz és társai

 Mostanában kevéssé haladtunk Pál apostol történetével. Ennek több oka is van.
Nagypapának köszönhetően Samu csaknem két hete napközis úszótáborban van. Így olyan fáradtan szokott haza érkezni, hogy este csak egy-egy bibliai történetre van ereje, és korán reggel a zsoltárolvasásra Apával. Emellett a gyermek-bibliaórákon is mindig mással voltak a fiúk az utóbbi hetekben.
Én pedig lógatom a lábamat. Azaz lógatnám...:)

Viszont több logikai és matematikai játék is belopta magát az életünkbe. 
Samu kapott egy Rubik-kocka kulcstartót, ami miatt előkerült Nagymamánál egy ősrégi, kissé viseletes kocka. Annyira zavart, hogy 30 éve csak egyetlen oldalát tudom kirakni, hogy addig nem nyugodtam, míg meg nem tanultam az egészet. Persze csak amatőr módon, algoritmusok alapján. Így Samunak is meg tudom tanítani. Az elő oldal már egészen jól megy neki.
Képtalálat a következőre: „rubik kocka”
Aztán előkerült ismét a szorobánunk, de mivel teherautónak még mindig többet funkcionált, visszatettem a polcra, jobb időkre. Helyette viszont elkészítettem a mi kis hibridünket.
Volt egy szép fából készült abakuszunk, ami mindig szétesett. 
Ehhez hasonló. (Ez itt tartósabbnak néz ki.)

Képtalálat a következőre: „abakusz”

Apa is én is többször javítottuk az elmúlt 3-4 évben. Aztán egy napon, amikor szomorkodva nézegettem, és gondolkodtam, mivé válhatna, nehogy tűzre kerüljön, megszületett a mi kis ,,szorbikuszunk". Vagyis abakuszból átalakított mini szorobán. Épp elég ahhoz, hogy a szorobán logikáját megismerjük és alkalmazzuk 999-ig.
Szóval elővettem egy kis fűrészt, egy darab csiszolópapírt és egy tubus faragasztót.
Mind a három fiúnak készült 1-1 színes szorbikusz, ami elég jól bírja (még) a strapát.
Íme:


Legutóbb pedig a nővérem vett egy fakockákból álló szorzótáblát, amiért megint rajong mindenki, mert a számoláson kívül logikai játéknak és persze építőkockának is jó. 

Képtalálat a következőre: „fa szorzótábla”

Szóval így nem tanulunk a nyáron! :)
Legközelebb már Pál életével jelentkezem. Remélem...
Szeretettel :)

2016. július 3.

Pál apostol 4. - Sötétségből világosságra

,,Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, a ki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel." (Ap.csel. 9:17) 

Egészen csodálatos, ahogyan Istennek gondja van arra, nehogy véletlennek tekinthessünk egy-egy eseményt az életünkben. Éppen akkor történt...amikor kellett. Nem előbb vagy később, hanem pontosan akkor. Imádkoztam, és azonnal jött a válasz. Imádkoztam, de úgy tűnt, nem jön a válasz, aztán később rájöttem, hogy a válasz ugyan jött, csak mivel ellentétben állt az én elképzeléseimmel, észre sem vettem vagy másképpen értékeltem. Persze vannak megválaszolatlan imák is, de nem Istenen múlik, ha nincs válasz, hanem azon, ami bennem van, vagy éppen hiányzik belőlem.

Sun

Anániás és Saul nagy küzdelmet élt meg, mielőtt találkoztak volna. Saul mélységes bűnbánattal és gyásszal ment Isten elé, Anániás pedig alázatos, engedelmes és érett keresztényként. Így mielőtt még találkozhattak volna, az Úr összekapcsolta őket az iránta való bizalomban. Anániásnak le kellett küzdenie a keresztényüldöző Saultól való félelmét, Saulnak pedig teljes hitre kellett jutnia, hogy akár látni fog, akár nem, az Úr szereti őt és kegyelmez. Aztán Anániás elindult az Egyenes utcába, Saul pedig várta.
Az Úr mindkettőjüket arra tanította, hogy Nála semmi sem lehetetlen.

A Pál apostolról készült füzetünk következő része ez.
Beragasztottunk két kinyitható lapot. Az egyik Anániás háza, a másik Júdásé, ahol Pál megszállt.
Anániás mozgatható figurájának készítettünk helyet mindkét házban, Saulnak pedig csak Júdáséban.
A két házat egy kacskaringós út köti össze, de Samu alulra megrajzolta az Egyenes utcát is. Samu többféle burkolatot ,,rakott le" az útra. :) Sőt egy kis patak is folyik a két utca között.


Anániás előbb imádkozik. A látomását ,,fényesség" megrajzolásával ábrázoltuk.
Aztán Anániás elindul. A gyerekek végigvezethetik az úton Júdás házáig.


A házban zajló eseményekhez beragasztottunk egy kihajtható fekete lapot. Én arra gondoltam, hogy Sault rakjuk be, majd a gyógyulásnál kinyitjuk. Samu logikáját követve azonban fordítva csináltuk. Anániást raktuk sötétbe, amit ha kinyitunk, Saul megláthatja őt. A lényeg, hogy nem veszett el a lényeg! :)


Áldott napot!