,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2016. július 3.

Pál apostol 4. - Sötétségből világosságra

,,Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, a ki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel." (Ap.csel. 9:17) 

Egészen csodálatos, ahogyan Istennek gondja van arra, nehogy véletlennek tekinthessünk egy-egy eseményt az életünkben. Éppen akkor történt...amikor kellett. Nem előbb vagy később, hanem pontosan akkor. Imádkoztam, és azonnal jött a válasz. Imádkoztam, de úgy tűnt, nem jön a válasz, aztán később rájöttem, hogy a válasz ugyan jött, csak mivel ellentétben állt az én elképzeléseimmel, észre sem vettem vagy másképpen értékeltem. Persze vannak megválaszolatlan imák is, de nem Istenen múlik, ha nincs válasz, hanem azon, ami bennem van, vagy éppen hiányzik belőlem.

Sun

Anániás és Saul nagy küzdelmet élt meg, mielőtt találkoztak volna. Saul mélységes bűnbánattal és gyásszal ment Isten elé, Anániás pedig alázatos, engedelmes és érett keresztényként. Így mielőtt még találkozhattak volna, az Úr összekapcsolta őket az iránta való bizalomban. Anániásnak le kellett küzdenie a keresztényüldöző Saultól való félelmét, Saulnak pedig teljes hitre kellett jutnia, hogy akár látni fog, akár nem, az Úr szereti őt és kegyelmez. Aztán Anániás elindult az Egyenes utcába, Saul pedig várta.
Az Úr mindkettőjüket arra tanította, hogy Nála semmi sem lehetetlen.

A Pál apostolról készült füzetünk következő része ez.
Beragasztottunk két kinyitható lapot. Az egyik Anániás háza, a másik Júdásé, ahol Pál megszállt.
Anániás mozgatható figurájának készítettünk helyet mindkét házban, Saulnak pedig csak Júdáséban.
A két házat egy kacskaringós út köti össze, de Samu alulra megrajzolta az Egyenes utcát is. Samu többféle burkolatot ,,rakott le" az útra. :) Sőt egy kis patak is folyik a két utca között.


Anániás előbb imádkozik. A látomását ,,fényesség" megrajzolásával ábrázoltuk.
Aztán Anániás elindul. A gyerekek végigvezethetik az úton Júdás házáig.


A házban zajló eseményekhez beragasztottunk egy kihajtható fekete lapot. Én arra gondoltam, hogy Sault rakjuk be, majd a gyógyulásnál kinyitjuk. Samu logikáját követve azonban fordítva csináltuk. Anániást raktuk sötétbe, amit ha kinyitunk, Saul megláthatja őt. A lényeg, hogy nem veszett el a lényeg! :)


Áldott napot!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése