,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. július 12.

Jézus csodái 7. - A terméketlen fügefa

,,Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, a mi e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen;És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek." 
(Máté 21:21-22) 

Sok külső körülmény van, amiért szoktam imádkozni: pl. a mindennapi kenyérért, veszélyhelyzetekben oltalomért, biztonságos utazásért, az emberi indulatok Isten általi tereléséért, családtagjaink, barátaink, testvéreink testi-lelki jólétéért. Ez mind fontos. Hiszem, hogy az Úr meghallja imáimat, és cselekszik.

Van azonban egy másik terület, ami küzdelmes, ami megpróbáló, ezek a jellemem fogyatékosságai. Szeretnék igazán jó gyümölcsöket termő fa lenni. Szeretnék nemes jellemvonásokat birtokolni. De arra vágyom, hogy a krisztusi vonások megjelenjenek gyermekeimben is. Tehát kéréseim jó része arra irányul, hogy Isten szabadítson meg jellemem gyengeségeitől, és adjon helyette örök életre szóló tulajdonságokat: a Lélek gyümölcsét. (Gal. 5:22 - Erről itt olvashatsz még.)


A történetben megjelenik az ítélet. Ha nincs jó gyümölcs, haszontalan az életem és egyben elveszítem a menny ajándékát. Jézus azt mondja, veszítsünk el inkább bármi mást, ami a földi léthez köt, de nyerjük el azt a jellemet, ami alkalmassá tesz minket az örök életre.

A gyerekeknek elkészített szemléltető (de könnyen el is készíthető velük) a következő.
Egy színes kartonra egy kopasz fát rajzoltam úgy, hogy a lombkorona magassága ugyanakkora legyen, mint alul a fűnek kihagyott rész. Így nyílik lehetőség a ,,fa kiszárítására". Aztán a karton két szélétől 1,5 cm-re hosszában vágtam rést a fa tetejétől a fű aljáig.


Egy irattartó fóliából levágtam egy lombmagasságú csíkot, aminek a két szélére kartondarabkákat rögzítettem, hogy stabilabb és könnyebben mozgatható legyen. Aztán leveleket tépkedtem zöld papírból és füvet készítettem egy zöld papírdarabból, aminek a felső szélét csak bevagdostam és kissé kifelé hajlítgattam.


Helyére tettem a fóliát (majd a fényképezés után eszembe jutott,hogy a fát ki kellene színezni, de az nem, hogy azt is lekapjam. :( ). A fóliára ráragasztgattam a leveleket, alulra pedig a füvet úgy, hogy csak a két szélén a réseken kívül rögzítettem.


A lényeg itt látható. Balra a dús lombú, de termés nélküli fa. Középen a lombhullás, ahogyan lehúzzuk a fóliát. Jobbra pedig az elszáradt fa.


Felülre ez az ige került:
 ,,minden jó fa jó gyümölcsöt terem" (Máté 7:17)
Alulra pedig a fenti idézet.

Végül a 7 említett csodáról készített anyagot beraktuk egy lapbookba, amihez mappát készítettünk, és csatoljuk majd az eredeti bibliaszakaszok is (Károli fordításban).


Legyen gyümölcsöző napotok! :)

1 megjegyzés: