,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. május 31.

Sámuel gyermekkora lapbook 3. - Anna a templomban

9. És felkele Anna, minekutána evének Silóban és minekutána ivának, (Éli pap pedig az Úrnak templomában az ajtófélnél ül vala székében), 
  10. És lelkében elkeseredve, könyörge az Úrnak, és igen sír vala. 
  11. És fogadást tőn, mondván: Seregeknek Ura! ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiúmagzatot adsz szolgáló leányodnak: én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha! 
  12. Mivelhogy pedig hosszasan imádkozék az Úr előtt: Éli figyel vala az ő szájára; 
  13. És mivel Anna szívében könyörge (csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható): Éli gondolá, hogy részeg. 
  14. Monda azért néki Éli: Meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól. 
  15. Anna pedig felele, és monda néki: Nem, Uram! bánatos lelkű asszony vagyok én; sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. 
  16. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. 
  17. És felele Éli, és monda: Eredj el békességgel, és Izráelnek Istene adja meg a te kérésedet, a melyet kértél tőle. 
  18. Ő pedig monda: Legyen kedves előtted a te szolgáló leányod! És elméne az asszony az ő útjára és evék, és arcza nem vala többé szomorú. 
(I Sámuel 1. fejezete)

Megrendítő számomra ez a történet, ugyanakkor átérzem Anna fájdalmát, és vigasztalódását. Hasonló helyzeteket éltem már át, ahogyan bizonyára Te is. A kétségbeesés, csalódottság, reménytelenség napjait, amikor azt gondoltam, nincs tovább.
Aztán odavittem az Úrnak lelkem minden keserűségét. Kiöntöttem, mint egy vödör vizet. Ő pedig megvigasztalt. Nem adott választ kérdéseimre, kéréseimre akkor ott, csak annyit mondott: ,,Ne sírj, majd én megoldom. Te csak bízz bennem. És így lett.

A gyerekeket is tanítjuk erre. Ha fájdalmuk, bánatuk van, bátran vigyék azt szerető Atyjuk elé. Bár én, mint anya sokat tehetek gyermekeim vigasztalásáért, nekem is vannak korlátaim. Jézusnak azonban nincsenek, csak végtelen hatalma és szeretete.

Az előző bejegyzésben volt szó a felhajtható fehér kartonról a lapbook közepén. 
(A fejecskékkel és a számolós borítékkal.)


Ha felhajtjuk ez az oldal fogad minket. Az áldást adó kéz, ,,Éli keze", az igével:
 ,,Eredj el békességgel, és Izráelnek Istene adja meg a te kérésedet, a melyet kértél tőle."


Alatta kinyitható fejecske, Anna szomorú arca, kinyitva pedig a derűs arca, miután megvigasztalta. Az igét a szomorú fejecske hátoldalára írtam: ,,És elméne az asszony az ő útjára és evék, és arcza nem vala többé szomorú."


Az Úr kegyelme és vigasztalása legyen Veletek mindenkor!
Folytatjuk.
2015. május 28.

Sámuel gyermekkora lapbook 2. - Anna és Elkána

,,És monda néki Elkána, az ő férje: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mi felett bánkódol szívedben? Avagy nem többet érek-é én néked tíz fiúnál?" (I. Sámuel 1:8) 

Aki régen követi a blogomat, már olvashatta ezt a bejegyzést, de már el is felejthette. :)
Tehát íme újra egy másik sorozatban.
(Az régebbi sorozat ,,Biblia és matek" címen található a matek címke alatt.)

Sámuel születésének története egészen megrendítő. Sok asszony ismeri azt a fájdalmat, és csalódottságot, amikor kiderül, hogy valami akadálya van vágyott gyermekei világra hozatalának. Sámuel idejében pedig egyenesen szégyen volt, és Isten rosszallásának tekintették, ha egy asszonynak nem voltak gyermekei. Nagy áldásnak tartották azonban, ha Isten gyermeket ajándékozott, akit szülei terelgethettek a menny felé vezető úton.
Sámuel édesapja, Elkána másként látta a helyzetet, mint Anna, hiszen neki egy másik asszonytól már voltak gyermekei. Szerette Annát, és vigasztalni akarta, de ő vigasztalhatatlan maradt. Nem hiszem, hogy egy férj összehasonlítható lenne egy vagy több gyermekkel. Mindkettő más szerepet tölt be egy asszony életében, és bármelyik is hiányzik, még egy igazán szerető családban is űr támad. Bizonyos értelemben többet ért Elkána Annának tíz fiúnál, mert mint férj senki sem pótolhatja őt az asszony életében, de bizonyára ő is érezte, hogy az összehasonlítás nem állja meg a helyét. 
Minden esetre a szeretetét fejezi ki, ahogyan meg akarta vigasztalni feleségét. Gyermekük születéséről viszont az Úr gondoskodott. Anna tényleg eltökélte, hogy leendő fiát az Úrnak neveli. Ma hűségét hirdetik minden keresztény közösségben, hiszen Istennel együttműködve ő alapozta meg Sámuel rendíthetetlen hitét, amivel prófétai szolgálatát végezhette egy fél évszázadig.

A Sámuelről szóló lapbook-ban dominó jellegű színes négyzeteket készítettem, ami egy kis borítékban tárolható.A négyzetek alkalmasak összeadásra, kivonásra 10-es átlépéssel, a páros, páratlan számok tanítására, és kisebb sorozatok kirakására. 


Kellemes matekozást!:)

2015. május 26.

Sámuel gyermekkora lapbook 1.

,,És történt idő multával, hogy terhes lőn Anna, és szüle fiat és nevezé őt Sámuelnek, mert úgymond az Úrtól kértem őt." (I. Sám. 1:20) 

Három kisfiút kaptunk az Úrtól. A legidősebb gyerek egyik keresztneve lett Sámuel, aki már elmúlt 6 éves, de gyakran elgondolkodom még a nevén. Őszintén szólva a név hangzása nem igazán tetszett, de a jelentése annál inkább: ,,Isten meghallgatott". Fiatal lányként nagy családról álmodoztam, sok gyerekkel és tornácos muskátlis házzal. Na és persze főleg a Hercegről! :)
Amikor közeledve a 30-hoz telve csalódásokkal, kényszerlemondásokkal azt gondoltam, hogy álmaim elvesztek, és Isten már nem ad nekem társat, családot, teljesültek az álmok. Persze nem úgy, ahogyan én elképzeltem, hanem úgy, ahogyan a legjobb számomra a menny felé vezető úton.

A férjem nem herceg :) (úgyis nehezen viselném az udvari etikettet :)), hanem olyan társ, akin keresztül tanít, nevel az Úr a feltétel nélküli szeretetre, és akinek én is segítőtársa lehetek, hogy együtt állhassunk meg Isten ítélőszéke előtt. Hálás vagyok, hogy egymásra találtunk. A ház nem tornácos-muskátlis, de igazi otthon, ahol jó lenni, jó együtt lenni másokkal, és naponta hálát adni Isten szerető gondviseléséért. A gyerekek pedig nem csendes, szófogadó, szőke copfos kislányok, hanem eleven fiúk, akik előhozzák szívem minden jóságát és rosszaságát, akik megmutatják, mi igazán fontos, és mi az, ami fabatkát sem ér, és akik által új gyümölcsöket terem bennem az Úr. Nem győzöm megköszönni, hogy vannak.

Sámuel édesanyjának, Annának története közel áll hozzám. A fiúk is gyakran kérik Sámuel elhívásának történetét, sőt szívesen el is játsszák Már hónapokkal ezelőtt elkészítettük a Sámuel gyerekkoráról szóló lapbook nagy részét, de csak a héten sikerült befejezni. Így mától egy pár alkalommal erről lesz szó.

Az alapja egy nagy müzlis doboz két oldala, külön-külön egyszerű lapbookot hajtogattunk belőle, majd összefűztük. Így egy viszonylag kis méretű mappácska lett belőle. (Egy kicsit kisebb A5-nél.) Kívül egy nagy virágos naptár egyik lapjával borítottuk be, és ráírtam a címet: Sámuel gyermekkora.Az első részt kinyitva bal oldalon található két kis kinyitható lapocska: 
a Sámuel név és a prófétai küldetés jelentésével. 


Középen egy felhajtható fehér kartonra kör alakú fejecskéket ragasztottunk. Elkána, Anna és Peninna ,,fejét", amin érzelmeket is igyekeztünk kifejezni. Elkána nyugodt, Anna nagyon szomorú, Peninna kárörvendő és féltékeny. Alul a kis narancssárga borítékban dominó jellegű számkártyák találhatók, amiről korábban már írtam (Biblia és matek 3. címmel).Jobb oldalon pedig Sámuel ruhácskái, amiről később lesz szó.
Folytatjuk.

Jó tanulást! :)


2015. május 8.

Zsoltárrészletek - 27:14

 ,,Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat."
(Zsolt. 27:14)

Sok olyan helyzet van, ami igazán félelemre ad okot, pedig még nem is éltem háborúban, forradalomban, nem remegett alattam föld, nem szenvedtem komoly közlekedési balesetet, és a legnagyobb szélvihar, amiben részem volt, sem vitte el a háztetőnket.


A félelem azonban alapvetően ott van már a kisgyermekekben is. Csak Ádám és Éva nem ismerte a félelmet az első bűneset előtt. Azután nekik is bőven volt benne részük. Amióta bűn van, azóta félelem is létezik. Természetes, ha félek, nem kell szégyellnem magam, hiszen mindenki fél, akár látszik rajta, akár nem.
Isten azonban sokkal jobbat tervezett számomra. Ő nem akarja, hogy féljek, és ezért megadja azt az eszközt is, ami elűzi a félelmet. 


Látom, hogy jön, jön, közeledik az, ami félelmet vált ki belőlem. Dönthetek, átadom-e magam a félelmeimnek, vagy Isten elé járulok azokkal. Gyakran saját bűneim okozzák félelmeimet. (Ez alól a gyerekek sem kivételek.) Akkor is az a legjobb út, ha inkább Istennek mondom el, és az Ő Lelke megadja nekem a bűnbánatot, majd a bűnbocsánat felszabadító érzését. 
Ha minden nap várom az Urat, akkor napról-napra tisztít, megerősít és bátorrá tesz, hogy kiálljak a hitem mellett, és ne csak szavaimmal, hanem tetteimmel, viselkedésemmel valljam Jézus nevét.

Ez egy egyszerű lap, aminek a mintapéldányát nem tudom bemutatni, mert a hajléktalan melegedőn odaadtuk egy kedves barátunknak. Az alapok azonban itt láthatók. Kell hozzá egy darab ketté hajtott karton. Akkora, amire rá lehet rajzolni a gyerek kezét, mintha imádkozna. Szükségünk volt még négy darab sablonra: egy oroszlánfejre, egy körre, ami ugyanakkora, mint az oroszlán arca, egy kisebb és egy nagyobb szívre.


Első lépésben körülrajzoltuk a gyerekek kezét (mindkét oldalon)úgy, hogy a kartonlap hajtása a csuklónál volt, aztán kivágtuk.
Ráírtuk: ,,Várjad az Urat,"


Következő lépésben pedig először az oroszlán fejét rajzolták körük a gyerekek, majd bele a kört. Azóta eszembe jutott, hogy kisebbeknek segítség, ha a körsablont a fülekkel együtt vágjuk ki.
Ide azt írtuk: ,,légy erős"
Utána a nagyobbik szívet rajzoltuk körül, majd benne a kisebbet.
Végül bele, vagy mellé írtuk: ,,bátorodjék szíved" ,,Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat."

Szeretettel :)

2015. május 6.

Zsoltárrészletek - 92:2-3

,,Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges! Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat." 
(Zsolt. 92:2-3) 

Reggelente gyakran énekelek, a fiúk is szoktak csatlakozni, vagy éppen ők kezdik. Jó dolog dicsérni az Urat! Megemlékezni arról, hogy mit tett már eddig is értem, és még mennyi mindent tartogat számomra. Az éneklés elűzi a bánatot, enyhíti a fájdalmat, bátorságot ad, mert a mennyre irányítja a figyelmet.

Jó dolog dicsérni az Urat. Amikor Őt dicsérem, nem magammal, a saját rossz érzéseimmel, gondolataimmal vagyok elfoglalva, hanem megerősödöm hitben, eszembe jutnak az ígéretek, amik már beteljesültek vagy amik még előttem vannak. Hálával telik meg a szívem és van reménységem.


Ez a zsoltár az egyetlen, aminek a feliratában szerepel: ,,ének szombat napra". Nem akármilyen ének, hanem arra való, hogy amikor a hét hetedik napján, a nyugalom napján megpihenünk, szánkon legyenek a dicséret szavai. Akkor nyugalmunkat megáldja az Úr.

A gyerekekkel az alábbi kb. 20 cm átmérőjű karton fejecskét készítettük el. A szájánál és a hajánál kivágás található. Két karton van összekapcsolva Milton-kapoccsal. A hátsó kartont forgatva három részben olvasható az ige. 

1. A szájában: 
,,Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!"
2. A fején napocskával és ,,reggeli" világos kék színnel színezve: 
,,Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet,"
3. Szintén a fejénél holdacskával és sötét kékkel színezve:
 ,,és éjjelente a te hűséges voltodat."

A szemet, orrot, hajat színes papírokból vágtuk ki, vagy megrajzolták a gyerekek.


A sablont az alábbi módon készítettem, a pirossal határolt részeket vágtam ki, ami mindkét karton elkészítéséhez alkalmas.


A színes kartonra csak átrajzoltam. Az alsó, fehér kartonra pedig az átrajzolás után elforgatva a sablont még kétszer, ismét átrajzoltam. De - értelem szerűen - csak a színeset vágtuk ki. Az igét előre beírtam.


Összetűzés előtt az alábbi módon készítettük el. Beragasztottuk a szájat az igével, és kiszíneztük. A Nap és a Hold is a forgatás szerint balról jobbra megy (keletről nyugatra, és színeztünk egy kis naplementét és napfelkeltét.


Az elkészült munkák igazán aranyosak lettek:


Még egy igazi kislányfej is született. :)


Kellemes időtöltést, és főleg sok áldást az elkészítéséhez!


2015. május 3.

Föld Napja lapbook - Az összkép

1. Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 
  2. Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr. 
  3. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek: 
  4. Esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is megtermi gyümölcsét. 
  5. És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken. 
  6. Mert békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök, senki fel ne rettentsen; és kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről, és fegyver sem megy át a ti földeteken. 
(III. Mózes 26)

Ez az ígéret vonatkozhatna a mára is. De nem vonatkozik. Nem Istenen múlik. Amíg Jézus Krisztus újra eljön, láthatóan marad a rombolás, mert a világ nem őt szolgálja. A Föld Napja bizonyára emlékezteti a világot fontos dolgokra, mi keresztények pedig bánhatunk felelősséggel az Istentől kapott ajándékokkal és nem csupán azért mert számot kell adnunk róla, hanem azért, mert az Úr megadhatja nekünk a kellő tiszteletet és szeretetet a teremtményei iránt.

Íme az összefoglaló a Föld Napja lapbookról.
Szeretettel :)