,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2014. december 29.

Jézus születése lapbook

 ,,Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten." (Lukács 1:23) 

Az elmúlt hetekben a fiúkkal Jézus születéstörténetét vettük át első sorban. Így készült el az az anyag, aminek a végeredménye egy újabb lapbook lett. Az illusztrációkhoz persze külső forrást is használtam, mivel én magam alig tudok jobban rajzolni, mint ő: 

Így is komoly sikere lett. 
Vannak hiányosságai, de tervezem, hogy később még elkészítjük a kiegészítéseket (pl. próféciák a Messiás születéséről, Jézus nevei, Keresztelő János születéstörténete stb.) A lapbook minden egyes feldolgozott darabjáról külön bejegyzést írtam.

Egy A4-es irattartót használtunk fel, amiből A5-ös méretben vágtunk, ragasztottunk, hajtogattunk egy lapbook-ot.
Íme a végeredmény (egyenlőre) kívülről:


Az első kihajtás után:


(Ide kerülnek majd később a kiegészítések, mivel a két kép Keresztelő János születését illusztrálja.)
Teljesen kihajtva, bal oldalon látható az angyal megjelenése és az ,,úton" kirakók. Középen a pásztorok és az angyalkar kicsit másképpen.


Jobb oldalra került a a jászol és a bemutatás.

Bármikor elővehető, amikor a gyerekekkel Jézus születéséről olvasunk, vagy ha játszani szeretnének a kirakókkal és a matekos játékkal. 

Kellemes időtöltést és lelki feltöltődést!
2014. december 23.

Variációk szívre 9. - Új parancsolat

,,Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok."  (János 13:34-35)

Ez a bejegyzés csak egy kis adalék egy korábbihoz, amit Variációk szívre 3. címmel olvashattok.

Sokat mondó ez az ige. Nem azt mondja, hogy a hitetlenek vagy az ellenség szeretetéről ismerik fel az emberek, hogy Jézus tanítványi vagyunk - bár ez is tagadhatatlanul hozzátartozik Krisztus követéshez - hanem arról, hogy egymást szeretjük. Gyakran könnyebb lehet azokat szeretni, akiket még nem ismerünk, akiknek a hibái nincsenek naponta (vagy legalábbis rendszeresen) előttünk. De mi van a hívő házastársakkal, a keresztény családi kapcsolatokkal, barátokkal, gyülekezetünk tagjaival, akik egyben testvéreink is az Úrban?

,,Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Készítettünk egy újabb skandináv szívet.
Az előző szívtől abban tér el, hogy a középső csíkot még 3 egyenlő csíkra vágtuk, és ennek megfelelően egy mm-rel többet is kellett bevágni. Így született ez a helyes kis szív. Bár a fonása ugyanúgy történik, mint az előzőé, kissé nehezebb a kivitelezés, mert 2x5 papírcsík alapos összeillesztése több gyakorlatot igényel. Inkább nagyobbaknak ajánlom, akiknek már elég ügyes a keze, és nem gyűrik vagy tépik el a papírt.

Így néz ki az egyik oldalról...


...és így a másikról:


Bármilyen ,,szeretet-igéhez" felhasználható, ajándéknak pedig kiváló. Ez a szív kb.15 cm, de kisebben, nagyobban egyaránt jól mutat. A miénk jelenleg a nappali ablakát díszíti.

Kellemes pihenést és szeretetteljes családi összejöveteleket kívánok mindenkinek!


2014. december 21.

Jakab levele 5. - ,,Aki tudna jót cselekedni..."

,,Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni." (Jakab 4:15)

 ,,A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak." (Jakab 4:17) 

Az elmúlt héten ismét ,,melegedőztünk". Különösen nagy hangsúlya van ezeknek az igéknek ilyen környezetben. Két dolgot mindenképp elmélyített bennem, és gondolom, a gyerekeket is érték efféle hatások. 

1. A jövő bizonytalansága minden embert érint itt ezen a földön. Persze mindenki másképp éli meg. Vannak magabiztosak, lemondók, reménykedők és remény nélküliek. Érdekes felfedezés volt számomra, hogy még hajléktalan embertársaink is egészen eltérően gondolkodnak a jövőjükről. Persze a remény ébrentartásához bizonyára mi is kellünk, akik valljuk Krisztus nevét. A fenti ige azonban még egy kis gyermek számára is érthető. Hogy holnap mi fog történni velem vagy körülöttem az Úr kezében van. Lehetnek terveim, gondolataim, kívánságaim, de mindez alárendelődik egy magasabb rendű akaratnak,  ami elsősorban az üdvösségünket veszi célba.


2. A jó cselekedet kérdése. Lehet jót cselekedni önös érdekekből, de Isten a szívem indulatait vizsgálja, és olyan helyzeteket teremt, hogy számomra is nyilvánvalóvá váljon ez az indulat. Vagyis a jézusi szeretet motivál-e vagy saját céljaim. Isten szeretné megadni számomra a megelégedettséget a jó cselekvésében, de csak úgy, hogy a másik ember jólétét önmagam elé helyezem. Ez persze nem jelenti testi-lelki szükségleteim elhanyagolását. Csupán a tiszta szeretetből jövő tetteket, és a lehetőségek megragadását, nem pedig elmulasztását a jó cselekvésére.


A gyerektanítás folyamán az igéket összekötöttem a bolond gazda példázatával, amit Jézus mondott el. (Lukács 12:16-21) A Jézus születéstörténetéhez felhasznált hajtogatott házikó volt a nagy csűr, amit félbehajtva és alul felhajtva kisebb méretre hajtottam, majd a történet mesélése közben kihajtottam ismét.

A kézügyes-ötletet az alábbi képeken mutatom be. 
A5-ös méretben rajzoltam egy gyerekfejet. (Még mindig nem tudok rajzolni.:)) Körzővel készítettem egy külső és egy belső kört, aztán az interneten talált képről ,,alkottam" valamit. A belső kör negyedét kivágtam úgy, hogy a kör közepén maradt egy kis hely a Milton-kapocsnak. Aztán átmásoltam az egészet egy kartonra. Ebből lett a sablon.
Nagyobb gyerekek maguk is ki tudják vágni, de én a kicsik miatt előre kivágtam a karton fejeket, amin bejelöltem az ,,ablak" helyét, ahol láthatóak lesznek a gyerekek tervei, és a Milton-kapocs helyét.


Következő lépésben a fej mögött forgatható körök készültek el, amin bejelöltem a képek helyét.


A gyerekórán már csak meg kellett tölteni tartalommal és össze kellett állítani.
Íme az eredmény:Jakab leveléhez igei feldolgozásokat találhattok még az alábbi bejegyzésekben:

Örömteli tanulást! :)

2014. december 18.

Jézus születéstörténete 6. - A bemutatás

 ,,Mikor pedig betöltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. (A mint megiratott az Úr törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék), És hogy áldozatot adjanak, a szerint a mint megmondatott az Úr törvényében: Egy pár gerliczét, vagy két galambfiat." (Lukács 2:22-24) 

Úgy gondolom, hatalmas ajándék Istentől, hogy gyermekeket bízott ránk. Mi is elvittük bemutatni őket, hogy Isten áldását kérjük az életünkre, hogy valóban az Úrnak tudjuk őket nevelni, és áldás lehessenek itt a földön, majd együtt örülhessünk Isten szeretetében az örökkévalóságon át.

Jézust, mint elsőszülött fiút szülei felvitték a templomba bemutatni. A tisztulás fiú esetébe 40 nap. Ebből született az alábbi matekos ötlet. 40-ig ugyan még nem végzünk műveleteket, de azt már Samu is érti, hogy 20+20=40. Tehát van két 5x4 négyzetből álló színes lap (a négyzetrács nem látható, csak az értékek vannak ráírva). Én 2x2 cm-es négyzetráccsal dolgoztam, de akármekkora lehet.
Különböző értékű formákat lehet rakni.


Például így: 20=8+6+4+2 


De a kisebb értékű formákra is lehet rakosgatni. Pl. 10=5+5 vagy 8=3+5 stb. 


Jó tanulást!

2014. december 16.

Jézus születéstörténete 5. - ,,Úton" kirakók

,,Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;  Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala." (Lukács 2:4-5)

,,A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:  Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki."  (Máté 2:1-2)

A két ,,vándorutat" két kirakóban dolgoztuk fel. A fiúk nagyon szeretik a kirakókat, és így a történetekről is tudunk beszélgetni. Az elkészítése is igen egyszerű. A két házi készítésű játéknak azonban ugyanaz a hátránya, ami az előnye. Könnyen összecsúsznak a darabjai, ezért óvatosan kell vele bánni! :)


Jó nevelőeszköz a szeleburdi kis lurkóknak!

A képeket egyszerűen kartonra ragasztottuk (minél vastagabb, annál biztonságosabban maradnak a helyükön a darabok). A hátoldalán szabad kézzel húzott hullámvonalakat rajzoltam, amelyek mentén elvágtuk a lapot darabokra.


Itt láthatók a kirakó darabjai kupacokban:


Végül, hogy ne szóródjanak szét, régi idők emlékeként őrzött levélpapírból készítettünk két kis tartót a kirakóknak


Amióta elkészült, majdnem minden nap kirakja valaki egyik-másik vagy mindkét képet.
Megérte a fáradtságot!:)

Jó szórakozást a készítéshez és a játékhoz!


2014. december 14.

Jézus születéstörténete 4. - Jézus első tisztelői

 ,,És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál." (Lukács 2:7)

,,Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala." (Lukács 2:19)

Igazán megindító, amikor olvasom ezt a történetet. Hatalmas hitbeli élmény lehetett Máriának. Megjelent az angyal, aztán Erzsébet magzata betelt Szentlélekkel, amikor Mária meglátogatta őt, József elmesélte az álmában kapott üzenetet. Pár hónappal később megszületett a fia, jöttek a pásztorok, akik hatalmas angyal üzenetéről, és éneklő angyalkórusról számoltak be. Végül keleti bölcsek érkeztek hozzájuk királynak járó ajándékokkal, amiben Mária és családja talán sosem részesült volna másképp.

Mária sosem felejtette el ezeket az eseményeket. Az igéket pedig megtartotta és forgatta a szívében. Azt hiszem ez a legfontosabb a bibliatanításban és -tanulásban: megtartani, emlékezni, emlékeztetni, felidézni, gondolkodni, gondolkodtatni és biztatni a cselekvésre. 


Mária és József mély hitbeli meggyőződéssel és bizonyára rengeteg örömmel végezte szülői szolgálatát. Ezért választotta ki őket Isten. Azt hiszem, az ő életük példája, annak követése tehet engem is alkalmassá, hogy gyermekeimet az Úrnak nevelhessem, miközben az Úr engem nevel gyermekeként.

A gyerekek szívesen foglalkoznak ezzel a történettel. Az év bármely szakaszában. Decemberben azonban igazán aktuális. Az istállót, amelyben Jézus született, idén is hasonlóképpen készítettük el, mint tavaly. A fő különbség, hogy egyszerre két lapot hajtogattunk, hogy a látogatóknak előkészítsük a helyet.
A tavalyi istállót és a hajtogatás módját itt találhatjátok: Jézus születéstörténete 2.

Ablak és ajtó került rá színes papírból. Becsukva így néz ki:


Kinyitva az istálló belseje látható. Ehhez egy gyerekeknek szóló bibliai kiadvány képeit használtam fel. (Aminek vannak jó képei, de a szövege nem túl hiteles.) Bal oldalra az ige került. Jobb oldalon alul pedig egy bevágás van. Ez a helye Jézus látogatóinak.


Ha kihajtjuk a lapot, egy kis zsebben vannak a pásztorok és a keleti bölcsek.


A kivágott képeket kartonra ragasztottuk, hogy alul legyen egy kis fül, amivel a bevágásba illeszthetők.
Mindkét kép hátulján a hozzá tartozó ige található.

A pásztorokén: ,,És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala. És mindenek, a kik hallák, elcsodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik mondottak." (Lukács 2: 15-18)

A keleti bölcsekén: ,,És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.  És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba." (Máté 2 10-12)


Így néz ki, amikor a pásztorok, majd a bölcsek éppen hódolnak Jézusnak:


További áldott gondolkodást és alkotást!2014. december 11.

Jézus születéstörténete 3. - Pásztorok és angyalkar

,,Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.  
És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.  Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:  Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk. " (Lukács 2:9-15)

Kevesen várták igazán a Messiást. Akik pedig várták, gyakran nem tudták, kit is várnak valójában. A mezőn nyáját őrizte néhány pásztor. Egyszerű hitük, istenfélő életük alkalmassá tette őket az angyal üzenetének befogadására. Az angyalok nem a méltóságokhoz mentek, nem a királyi palotába, ahol megvetették Istent, hanem a mezőre, tanulatlan, de Istent szerető pásztorokhoz.


Érdekes néha Isten ,,szemével" tekinteni a világra. Amikor ezt teszem, sok-sok kincs elértéktelenedik, a ,,törött cserepek" pedig értékessé válnak. A nagyság nem a földön elért pozícióban rejlik, hanem a menny szerinti kincsek gyűjtésében. 

Ezt a mappába fűzhető lapot tavaly készítettük. Középen a csillag, ami nagy fénnyel beragyogja az éjszakát. Rajta az ige, amit az angyal, majd az angyalsereg mond. Alatta középen a pásztorok (Samu kezei által) és báránykák vattapamacsokból. A lábukat és fejüket fehér ceruzával rajzolta meg a fiam. (Sajnos a képen nem látszik jól.)


A csillag alatt először csak egy angyal látható.


Mivel azonban kihúzható, megjelenik az angyalsereg is. (Ne lepődjetek meg. Hasuk és köldökük van. Tavaly még nem sikerült elfogadtatni, hogy köldökre az angyaloknak nincs szükségük.:)) 


A történethez hozzátartozik a ,,Dicsőség mennyben az Istennek" kezdetű protestáns ének.
Gyerekkoromban csak a Nagymamámmal énekeltük karácsonykor. A fiaim azonban szeretik, így már nem is kötődik a karácsonyhoz. Egyszerűen szép ének. :)

Vidám, szép napot!

2014. december 9.

Jézus születéstörténete 2. - A jászolban

,,Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt; 
Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.  És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. 
 És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál." (Lukács 2:4-7)

Jézus Krisztus születésének pontos helyszíne vitatott, de szerintem nincs is túl nagy jelentősége. Számomra fontosabb, hogy szerény körülmények között jött a világra, és egész életét áthatotta az egyszerűség, ugyanakkor küldetése komolysága. A gyerekeknek is igyekszem tanítani, hogy egy ilyen világban, ahol rengeteg tárgy, esemény, felszínes kapcsolat vesz minket körül, tudjanak a legfontosabbra figyelni: a Jézus Krisztussal való szoros kapcsolatra.


Nehéz elválasztani a fontos dolgokat a feleslegesektől. Ezért jó, hogy Isten irányt mutat. Ő mindig az egyszerűség felé irányít, hogy megtanuljuk elvetni a ragaszkodásainkat. Sokat kellett nekem is tanulni, és még bőven van mit! Az Úr igéjének köszönhetően nem csak a gondolkodásom egyszerűsödött, de a gyakorlati életem is. Elég csak arra gondolnom, hogyan éltek az emberek évezredeken keresztül a mai ,,civilizált" társadalmunk kialakulása előtt. 
Az ige elmondja, mi kell a boldog élethez: szeretet, békesség, megelégedettség...
Hát! Jóval kevesebb, mint amit a környező világ kínál. Mégis sokkal több!!!

Az ,,egyszerűség" kedvéért :) ajánlok egy nem keresztény, de józan, hasznos könyvet Egyszerűbb gyermekkor címmel. (Egy kis kereséssel pdf-ben is letölthető.)

Tavaly decemberben egyszerű hajtogatott házikót készítettük Jézus születésének ,,helyéül".
Az egyik oldalról Samu papírmozaik darabokat ragasztott a tetőre.
(A narancssárga lyukasztott karton csak azt szolgálja, hogy betehető legyen a mappájába.)


A másik oldalra rajzolt ajtót, ablakokat, lámpást (hogy mindenki odataláljon:)). 
Középre pedig én írtam fel az igét.


Belülre Samu jászolt rajzolt a kis Jézussal, Máriával, Józseffel és egy báránnyal.


A házikó készítésének lépéseit lefényképeztem, hogy el tudjátok készíteni, ha van kedvetek.

Legközelebb a legelőre viszek mindenkit, aki velem tart. :)

Jó munkát, és sok örömet!

2014. december 7.

Jézus születéstörténete 1. - Az angyal

,,És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. 
 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!" 
(Likács 1:30-33)

A gyerekek nagyon szeretik Jézus születésének történetét. Az én fiaim is rendszeresen szokták kérni az év bármely szakában, hogy olvassuk el vagy meséljem el. Mivel közeledik a karácsony, amire körülöttünk majd mindenki készül valahogy így...


...újra elővettük a bibliai történetet a maga egyszerűségében, emberi hagyományok és átírások nélkül. Minden évben készítünk hozzá egy kis szemléltető anyagot. Idén is elkezdtük a történet feldolgozását, amibe bekerülnek egyes igeversek szó szerint.

Ez egy kinyitható lap. Becsukva így néz ki. Rajta az igével: 
,,Mert az Istennél semmi sem lehetetlen." (Lukács 1:37)


Teljesen kinyitva az angyal Máriával beszél.
Felül kinyitható a kis lap. Kívül ez olvasható: ,,És mondta néki az angyal:"


Belülre leírtam, hogy mit mondott az angyal. Alul, Mária szoknyáján pedig ez az ige szerepel:
 ,,Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint." (Lukács 1:38)Ha a lapot derékszögbe hajtjuk, az angyal József álmában jelenik meg. 
Ennek megoldása egy belső kis fülecske, amire az angyal került.


József oldalán az alábbi ige olvasható:
,,ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. " (Máté 1:20-21)Samu végül ki is színezte.

Ez a történet sokat jelent nekem is. Nem csak a gyerekek miatt, hanem Mária és József hitbeli hozzáállása végett is. Szeretnék én is mindig így válaszolni Isten szavára:
,,Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint." (Lukács 1:38)

Szeretettel:)