,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. július 7.

Jézus csodái 5. - A tenger lecsendesítése

,,Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki." (Máté 8:27)

Erről a történetről mindig a 107. zsoltár adott szakasza jut eszembe, 
és ezzel párhuzamosan is szoktam tanítani. 

23. A kik hajókon tengerre szállnak, és a nagy vizeken kalmárkodnak, 
  24. Azok látták az Úrnak dolgait, és az ő csodáit a mélységben. 
  25. Szólott ugyanis és szélvészt támaszta, a mely felduzzasztá a habokat. 
  26. Az égig emelkedének, a fenékig sülyedének; lelkök elolvada az inségben. 
  27. Szédülének és tántorgának, mint a részeg, és minden bölcsességöknek esze vész vala. 
  28. De az Úrhoz kiáltának az ő szorultságukban, és sanyarúságukból kivezeté őket. 
  29. Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok. 
  30. És örülének, hogy lecsillapodtak vala, és vezérlé őket az ő kivánságuknak partjára. 
  31. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért! 
  32. És magasztalják fel őt a népnek gyülekezetében, és dicsérjék őt a vének ülésében! 


Ezzel kapcsolatosan több dologról is lehet beszélgetni.

1. Milyen lehetett e korabeli tengeri hajózás, minek voltak kitéve ezek az emberek, miért vállalták mégis a tengeri utakat, Jézus miért hajózott ki a tanítványaival többször is stb.

2. Mi a helyzet napjaink nagy viharaival? Szoktunk-e félni?  Van-e már ezzel kapcsolatos jó tapasztalatunk, amikor egy félelmetes viharban, imánkra válaszul, az Úr Jézus megvédett minket?

3. Nem csak kívül tombolhat a vihar, hanem a lelkünkben is. Mi a helyzet ezzel? Jézus azt is le tudja csillapítani? Hogyan teszi ezt? Mi az én részem?

A tanítás másik része a játék és szemléltetés. Csónakokat hajtogattunk, és eljátszottuk azokkal a tengeri vihart, majd annak lecsendesítését. Az alábbi szemléltetőt készítettem a gyerekeknek. Ezúttal gyakorlati okok miatt nem kézműveskedtünk, de kipróbálhatták a kész darabot.


Fehér kartonból készítettem egy bárkát - így színezhető, rajzolhatók rá deszkák stb. - majd egyik végébe Milton kapoccsal rögzítettem a hátuljára egy ember alakot, ami így kifordítható.Az egész bárkát alul Milton-kapoccsal rögzítettem egy sötétkék kartonlapra, hogy a bárka tudjon hánykolódni a tengeren.


Bejelöltem a csendes, majd a viharos víz szintjét, majd két oldalt vágtam két rést a kartonra, amibe befűzve a hullámok mozgathatók fel-le, és a mozgatható papírcsíkra ,,hullámokat" vágtam.


Végül egy másik kék papírral lefedtem úgy, hogy a rések és a karton szélei között ragasztottam.


Itt látható a használata. Viharban a hullámokat felhúzzuk és a kapocs segítségével mozgatjuk a hajót.


Aztán a tanítványok felkeltik Jézust. A bárkára rögzített embert kifordítjuk, a bárkát a helyére állítjuk, és visszahúzzuk a hullámokat.


Végül felragasztottam az idézett igét.


Hála Jézusnak, a viharok elülnek, és még szívünk viharait is ő tartja kordában.
Derűs napot! :)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése