,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2014. szeptember 18.

A magvető példázata


1. Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett. 
2. És nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba méne leülni; az egész sokaság pedig a parton áll vala. 
3. És sokat beszéle nékik példázatokban, mondván: Ímé kiméne a magvető vetni, 
4. És a mikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt. 
5. Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben. 
6. De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott. 
7. Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt. 
8. Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit. 
9. A kinek van füle a hallásra, hallja.
 
18. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. 
19. Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett. 
20. A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja; 
21. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik. 
22. A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem. 
23. A mely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki hallja és érti az ígét; a ki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit. (Máté 13)

Amikor a legnagyobb fiam két és fél éves lett elkezdtem szemléltető anyagokat készíteni a Biblia természetből vett példázataihoz. Tudom, tudom... Egy majd két és fél éves talán keveset ért mindebből. Nem is tartozott céljaink közé, hogy hároméves korára bölcs öreg bibliatudóst faragjunk belőle. A lényeg, hogy megszeresse a bibliai tanításokat, és amikor eljön az ideje, teljesen értse. Akkor nagyon élvezte a játékot, hogy aktív részese lehet a megismerésnek. 

Az első a magvető példázata volt. (Máté evangéliuma 13. fejezet)
Most felelevenítettük kedves játékunkat.
Négy gyufás dobozt egymásra ragasztva készítettem egy kis fiókos szekrényt. Mindegyik megfelelt 1-1 talajnak.


- Az ,,útfél" dobozának aljába rajzoltam utat.
- A ,,köves hely" aljára apró kavicsokat ragasztottam.
- A ,,gyomok" dobozka aljára száraz gyomokat rögzítettem.
- Míg a ,,jó föld"-esbe igazi termőföld került.
- A magokat a téli madáretetésből maradt napraforgóból szereztem. (Tudom, ezt nem vethette a példázat magvetője, de mérete és könnyű elérhetősége miatt jó célt szolgál.) 
Kívül szépen beborítottam a skatulyahalmot.


Ezután a fiamon volt a sor. Minden fiókot kihúztunk egyesével, ő pedig magot szórt bele. A magocskák azonban ,,nem hoztak termést". Kivéve az utolsó. 


Nagyon  tetszett neki, és szerintem elég sokat is értett belőle. Persze a lelki tartalom más kérdés. Ehhez a példázathoz szép kis gyermekdalunk is van. (,,Kimegy a magvető...")

Emellett elkészült a konkoly (Mt. 13: 24-30) és a kősziklára épített ház (Mt. 7:24-27) szemléltetője is. A konkolyos példázatnál a gyerek maga vetheti, majd húzhatja ki a konkolyt, végül ,,tűzbe" dobhatja, míg a ,,búzakévét" csűrbe teheti. A kőszikla esetében pedig két kis házra lehet ráfújni (az egyik kövön áll, míg a másik finom sóderre van rakva). Amikor ráfúj, csak az utóbbi dől össze. (Ha oda jutok, újra elkészítem, mert ezeket elajándékoztuk.)

Jó dobozolást! Tényleg kellemes időtöltés.


1 megjegyzés: