,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2014. szeptember 1.

Dániel könyve 6. - Tűzpróba

,Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemenczéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, a melyet felállíttatál, nem imádjuk." (Dániel 3:17-18)

,,Szóla Nabukodonozor, és monda: Áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, a ki küldötte az ő angyalát és kiszabadította az ő szolgáit, a kik ő benne bíztak; és a király parancsolatát megszegték és veszedelemre adták az ő testöket és nem szolgáltak és nem imádtak más istent az ő Istenökön kivül." (28. v.)

,,...nincs más Isten, a ki így megszabadíthasson." (29. v.)

Hiszem, hogy ami velem történik, nem csak az én életemet, gondolkodásomat, érzelmeimet, személyiségemet formálja, hanem mindazokét is, akik kapcsolatban állnak velem.

Amikor megpróbáltatásokban van részem, akkor is a szerető, gondviselő Istenre bízhatom minden fájdalmamat, szenvedésemet, félelmemet, vágyamat. És Ő kész szabadulást adni. Gyakran egészen másképpen, mint ahogyan én elképzeltem, de a tudat, hogy minden javamra válik, békességet ad. 

Amikor Dániel könyve 3. fejezetét olvasom, csodálom a három ifjú hitét, hűségét. Azonban rá kellett jönnöm, hogy a Biblia csupán a ,,nagy eseményről" szól. Arról nem tudunk, hogy a bálványimádás rendeletének kiadásától a Nabukodonozor előtti hitvallásig eltelt időben milyen mély lelki küzdelmet folytathattak ezek az ifjak mind személyesen, mind pedig egymással közösségben, hogy mennyi ima szállt fel a mennybe. Mi csak az eredményt látjuk, a vívódásokat nem.

Az ifjak tudták, végül mit válasszanak. Jól döntöttek, mert hitték, hogy a mindenség Ura kiszabadíthatja őket, de ha nem tenné is, hűségük következményeként elnyerhetik az üdvösséget. 
Hihetetlen öröm lehetett számukra a Megváltójukkal együtt állni a tűz közepén, ahol még a füst szaga sem járta át őket. 

Hiszem, hogy az eredményes élet titka túllátni a földi valóságon, a próbák terhein, az emberi nyomorúságon. Bízni abban, aki egyes egyedül részesíthet a menny valóságában, és már itt a földön is megmenthet, és ezt a hitet kívánom átadni gyermekeimnek is. :)

A lapbook-ban így jelenik meg a történet:
a tűzben...

(Az ötlet nem az enyém. Az eredeti, letölthető változatát itt találhatjátok.)


...és azon kívül.


Sok örömet az elkészítéshez!
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése