,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2014. szeptember 18.

Variációk szívre 1. - Dávid szíve

,,Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van. " (I. Sámuel 16: 7)

Amikor átnéztem az elmúlt évek anyagait, észrevettem, milyen sok szív-feldolgozásunk van. Bizonyára nem véletlen. Persze a Biblia másképp használja a szív szót, mint a köznyelv. Általában az érzelmek központját értik alatta. A szeretet, szerelem jelképévé vált, ami alapvetően jó dolog, csak az esetek többségében távol állnak az emberi fogalmak az istenitől.

A szív a Bibliában az ember belsejére, értelmére vonatkozik. Az igazi szeretet tehát nem érzelmi alapú, hanem a szeretetet követik az érzelmek. 
Pár éve találkoztam először azzal a gondolattal, hogy a szeretet választható.
 Eldönthetem, vajon akarom-e szeretni azokat, akiket az Úr mellém adott, vagy nem. A döntést azonban naponta, óránként, sőt egymást követő pillanatokban is meg kell hoznom, mert az emberek körülöttem bizony nem azt fogják tenni, amit én szeretnék, amire én vágyom, ami nekem a legjobb lenne. Sőt! Én sem azt teszem, amit ők szeretnének, amire ők vágynak, ami nekik a legjobb lenne. Jézus mégis azt mondta, hogy szeressük egymást úgy, ahogy Ő szeret. Vagyis a szeretet Tőle jön, és bőven osztogatja azoknak, akik a szeretetet választják.

Mit nézett Isten, amikor Dávidot királynak választotta? Dávid mély szívét, ami Isten és az emberek szeretetével volt tele. Isten tudta, hogy Dávid végzetes hibákat fog elkövetni, de azt is tudta, hogy újra és újra, könnyeken és bűnbánaton át a szeretetet fogja választani.


A Dávidról szóló lapbookba így került bele ez az ige. Egyik oldalán piros színes papírt kettéhajtottam, és kivágtam belőle úgy egy szívformát, hogy a bal oldalon kihajtható legyen. Kívülre került az ige 2. része: ,,mert az Úr nem azt nézi..."


Belülre pedig a folytatás: ,,de az Úr azt nézi..."


Válaszd a szeretetet! Most! :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése