,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2014. szeptember 5.

Dániel könyve 9. - Rendíthetetlen hűség

,,Hajnalban a király azonnal felkele még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez méne. 
És mikor közel ére a veremhez, szomorú szóval kiálta Dánielnek; szóla a király, és monda Dánielnek: Dániel! az élő Istennek szolgája, a te Istened, a kinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-é szabadítani téged az oroszlánoktól? 
Akkor Dániel szóla a királynak: Király, örökké élj! 
Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját és nem árthattak nékem; mert ártatlannak találtattam ő előtte és te előtted sem követtem el, oh király, semmi vétket." (Dániel 6:19-22) 

Fiaim egyik kedvenc története ez. Dánielt bedobják az oroszlánok közé, mert egy rendelet ellenére naponta háromszor leborult az ő Istene előtt, hogy megossza vele terheit és örömeit.
Ez a történet két fontos dolog átadására alkalmas (sok egyéb mellett):

1. A mennyei Atyával való beszélgetés mindig ,,megtérül".
Bárhol legyenek, bármi vegye őket körül, imádkozni mindig lehet. Nem kellenek hosszú, magasztos szavakkal elmondott imák. Jézus azt is hallja, és érti, amit ők a saját kis szavaikkal el tudnak mondani. De aztán jó, ha meghallgatják, Isten mit válaszol.

Dániel pontosan tudta, hogy Isten nélkül képtelen végrehajtani felelősségteljes feladatait, nélküle nincs elég bölcsessége és ereje a tartományi ügyek hordozásához, ezért a rendelet ellenére sem adhatta fel az Istennel való beszélgetéseket. De abban is biztos lehetett, hogy az Úr nem hagyja magára, ha bajba kerül hite miatt, ahogyan ezt tette már korábban is.
2. Az angyalok szerepe életünkben.
Ahol Isten gyermekei bajba kerülnek, ott az Úr angyalai is jelen vannak. Ez nem azt jelenti, hogy velük nem történhet baleset, nem lehetnek az ellenség céltáblái vagy nem halhatnak meg. Az angyalok Isten küldöttei, és Isten gyermekeivel csak az történhet meg, ami az ő üdvösségüket szolgálja. Védenek, támogatnak, üzeneteket hordanak. És azt nem is tudhatjuk, már eddigi életünkben hányszor mentettek meg.

Dániel azt is pontosan tudta, hogy a sötét barlangban, ahol érezhette az oroszlánok szagát, leheletét, hallhatta lépteik neszét, Isten angyala állt mellette. Szabadulásának öröme pedig nem csak az övé volt, hanem a királyé, azoké, akik szerették őt és a számára láthatatlan mennyei lényeké is.

A gyerekekkel rendszeresen imádkozunk azért, hogy Isten angyalai kísérjenek minket, amikor utazunk, ők álljanak mellettünk, amikor alszunk, és védjenek egész nap. Már sok kisebb-nagyobb tapasztalatuk van arról, hogy meg is teszik. 

A lapbookban így jelenik meg a történet. Egy lehajtható angyal hátára került az ige egyik része.Kihajtva a másik ige. Alatta a befogott szájú oroszlán.  (Az ötlet eredetijét itt találhatjátok. Az oroszlánfej két oldalt lyukasztott, benne szalag, ami masnira köthető), és az imádkozó Dániel.


Sok örömet az elkészítéséhez!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése