,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2014. szeptember 4.

Dániel könyve 8. - Az ítélet

,,Akkor előhozák az arany edényeket, a melyeket elvivének az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben vala, és ivának azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. 
 Bort ivának, és dicsérék az arany-, ezüst-, ércz-, vas-, fa- és kőisteneket. 
Abban az órában emberi kéznek ujjai tünének fel, és írának a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézé azt a kézfejet, a mely ír vala. 
Ekkor a király ábrázatja megváltozék, és az ő gondolatai megháboríták őt, és derekának inai megoldódának és az ő térdei egymáshoz verődének."  (Dániel 5:3-5)

Belsacár éppen jól érezte magát. Nabukodonozor utódjaként, egy hatalmas birodalom fejeként azt gondolta, bármit megtehet. Önmagát felmagasztaló lelke súlyos bűnök elkövetésére hajtotta. 
Közben nem sejtette, hogy az Ítélethozó már úton van, az ítéletet pedig még azon az éjjelen végrehajtják rajta.


Nem az számít, hogy az emberek mit gondolnak rólunk, hogyan látnak minket. Nem az számít, milyen a pozíciónk, mennyi hatalmunk van, hányan rajonganak értünk, mit teszünk le az asztalra. Az Úr a szíveket vizsgálja, és az abból fakadó tetteket. Ő azt szeretné, ha az ajándékainkat jól használnánk fel. 
Belsacár feladata az lett volna, hogy alázattal fordulva Isten felé építsen egy olyan birodalmat, ahol az alattvalóknak nem kell félniük az igazságtalan, kegyetlen bánásmódtól, hanem biztonságban és szabadságban szolgálhatnak Istennek és egymásnak.
Nem ezt tette. Bukása elkerülhetetlenné vált.

Úgy gondolom, bármilyen hatalommal vissza lehet élni. Az egészen kicsivel is. Egyedül Jézus Krisztus formálhatja úgy a gondolataimat, hogy ez ne történhessen meg: sem szülőként, sem tanárként, sem  testvérként és sorolhatnám. Nagy felelősség számomra a  kiszolgáltatottakról szeretettel gondot viselni. Én minden nap azzal szembesülök, hogy saját erőmből képtelen vagyok erre. Sokkal egyszerűbbnek tűnik, ugyanakkor fájdalmasabb pl. verbális erőszakhoz folyamodni, mint imádkozni és Isten határozott, következetes, szeretetteljes módszereivel terelgetni. Hálás vagyok Istennek, hogy kudarcaim ellenére is naponta tanít, hogyan váljak gyengéd, határozott anyává, hogy fiaim megtanulják Istent és az embereket ugyanígy szolgálni. 

Belsacár ítéletét és bukását a lapbook közepén egy kis fülben dolgoztuk fel.A felhajtható fül alatt található az ítélet szövege: mene, mene, tekel, ufarszin, és a falra író ujj.


A szavak alatt pedig a jelentés:


Áldott napot!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése