,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2014. december 7.

Jézus születéstörténete 1. - Az angyal

,,És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. 
 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!" 
(Likács 1:30-33)

A gyerekek nagyon szeretik Jézus születésének történetét. Az én fiaim is rendszeresen szokták kérni az év bármely szakában, hogy olvassuk el vagy meséljem el. Mivel közeledik a karácsony, amire körülöttünk majd mindenki készül valahogy így...


...újra elővettük a bibliai történetet a maga egyszerűségében, emberi hagyományok és átírások nélkül. Minden évben készítünk hozzá egy kis szemléltető anyagot. Idén is elkezdtük a történet feldolgozását, amibe bekerülnek egyes igeversek szó szerint.

Ez egy kinyitható lap. Becsukva így néz ki. Rajta az igével: 
,,Mert az Istennél semmi sem lehetetlen." (Lukács 1:37)


Teljesen kinyitva az angyal Máriával beszél.
Felül kinyitható a kis lap. Kívül ez olvasható: ,,És mondta néki az angyal:"


Belülre leírtam, hogy mit mondott az angyal. Alul, Mária szoknyáján pedig ez az ige szerepel:
 ,,Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint." (Lukács 1:38)Ha a lapot derékszögbe hajtjuk, az angyal József álmában jelenik meg. 
Ennek megoldása egy belső kis fülecske, amire az angyal került.


József oldalán az alábbi ige olvasható:
,,ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. " (Máté 1:20-21)Samu végül ki is színezte.

Ez a történet sokat jelent nekem is. Nem csak a gyerekek miatt, hanem Mária és József hitbeli hozzáállása végett is. Szeretnék én is mindig így válaszolni Isten szavára:
,,Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint." (Lukács 1:38)

Szeretettel:)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése