,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. május 8.

Zsoltárrészletek - 27:14

 ,,Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat."
(Zsolt. 27:14)

Sok olyan helyzet van, ami igazán félelemre ad okot, pedig még nem is éltem háborúban, forradalomban, nem remegett alattam föld, nem szenvedtem komoly közlekedési balesetet, és a legnagyobb szélvihar, amiben részem volt, sem vitte el a háztetőnket.


A félelem azonban alapvetően ott van már a kisgyermekekben is. Csak Ádám és Éva nem ismerte a félelmet az első bűneset előtt. Azután nekik is bőven volt benne részük. Amióta bűn van, azóta félelem is létezik. Természetes, ha félek, nem kell szégyellnem magam, hiszen mindenki fél, akár látszik rajta, akár nem.
Isten azonban sokkal jobbat tervezett számomra. Ő nem akarja, hogy féljek, és ezért megadja azt az eszközt is, ami elűzi a félelmet. 


Látom, hogy jön, jön, közeledik az, ami félelmet vált ki belőlem. Dönthetek, átadom-e magam a félelmeimnek, vagy Isten elé járulok azokkal. Gyakran saját bűneim okozzák félelmeimet. (Ez alól a gyerekek sem kivételek.) Akkor is az a legjobb út, ha inkább Istennek mondom el, és az Ő Lelke megadja nekem a bűnbánatot, majd a bűnbocsánat felszabadító érzését. 
Ha minden nap várom az Urat, akkor napról-napra tisztít, megerősít és bátorrá tesz, hogy kiálljak a hitem mellett, és ne csak szavaimmal, hanem tetteimmel, viselkedésemmel valljam Jézus nevét.

Ez egy egyszerű lap, aminek a mintapéldányát nem tudom bemutatni, mert a hajléktalan melegedőn odaadtuk egy kedves barátunknak. Az alapok azonban itt láthatók. Kell hozzá egy darab ketté hajtott karton. Akkora, amire rá lehet rajzolni a gyerek kezét, mintha imádkozna. Szükségünk volt még négy darab sablonra: egy oroszlánfejre, egy körre, ami ugyanakkora, mint az oroszlán arca, egy kisebb és egy nagyobb szívre.


Első lépésben körülrajzoltuk a gyerekek kezét (mindkét oldalon)úgy, hogy a kartonlap hajtása a csuklónál volt, aztán kivágtuk.
Ráírtuk: ,,Várjad az Urat,"


Következő lépésben pedig először az oroszlán fejét rajzolták körük a gyerekek, majd bele a kört. Azóta eszembe jutott, hogy kisebbeknek segítség, ha a körsablont a fülekkel együtt vágjuk ki.
Ide azt írtuk: ,,légy erős"
Utána a nagyobbik szívet rajzoltuk körül, majd benne a kisebbet.
Végül bele, vagy mellé írtuk: ,,bátorodjék szíved" ,,Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat."

Szeretettel :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése