,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. április 5.

,,Feltámadott az Úr!" - Krisztus temetése és feltámadása

,,És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba, És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne. Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, a kik a sír átellenében ülnek vala."  (Máté 27:59-61) 

Ezzel a kis szemléltetővel zárjuk Jézus utolsó napjainak feldolgozását. A képen már látható, hogy minden egyes darab bekerült egy egyszerű lapbookba, amit a következő alkalommal bemutatok. Most csak annyit, hogy a feltámadás története a lapbook jobb oldali fülére került, mintegy utolsó történetnek.
Középen egy kartonból készült szikla látható, amit csak egy Milton-kapoccsal rögzítettünk, így ,,elgördíthető". Erre írtam rá a fenti igét.


,,A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.  És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó."  (Máté 28:1-3)

A lapbookon van egy alsó kis zseb, ami Júdás 30 ezüstpénzét tartja. Erre ragasztottuk rá az angyalt. Pontosabban csak a felső részét, mert amikor a sziklát elgördítjük, az angyal ,,ráül" arra.
Az elgördített sziklához igazítva rajzoltam meg az angyal alatti sziklát.


,,Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr."  (Máté 28:5-6)

Jobb oldalra egy kis felhajtható fül alá Samu rajza került, ahogy jön a két Mária a balzsamozáshoz szükséges eszközökkel, és beszélnek az angyallal.


Feltámadás.
Reménység arra, hogy akiket elvesztettünk, visszakapjuk az örök életben, és reménység, hogy hideg, halott szívünket az Úr életre keltheti, így mi is ott lehetünk velük.

Áldott napot!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése