,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2016. január 25.

Az életre való készlet - II. Péter 1:5-8

 ,,Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; 
  A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon. 
  Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, 
  A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, 
  A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. 
  Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve." 
(II. Péter 1:3-8)

Nemrég kissé elmélyedve a péteri levelekben leltem erre a kincset érő gondolatsorra. Ráadásul szorosan kapcsolódott két témánkhoz: a lelki fegyverzethez és a Lélek gyümölcséhez. Ennek örömére készítettünk is egy gyümölcsöt. Nagyon egyszerű, és több képességet is megmozgató játék.


Kivágtunk 8 db négyzet alakú kartont (a miénk 6x6 cm, de szabadon változtatható a méret és az alak is). A kép jobb alsó sarkába 9. négyzetnek lefényképeztem a sablont is. Kb. 1 cm-re a széleitől minden egyes darabot bevágtunk a kártya középvonaláig, egyiket alulról, másikat felülről. Hátul pedig beszámoztuk.


Aztán jöhetett a lényeg. Minden kártya szép sorban címet kapott az ige alapján. (Hit, jó cselekedet, tudomány, mértékletesség, kitartás, kegyesség, testvérekhez hajló szív, szeretet). Majd egymásba fűztük, jelölve, hogy szorosan összetartoznak, és az a jó, ha ezek mind együtt fejlődnek.Ezt követte ez az aprócska trükk. A kártyák így könnyen mozdíthatók, és a két végén összefűzhetők.
Így készült el a gyümölcsöző élet jelképe. ,,Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve." 
Már csak egy kis levél és gyümölcsszár kellett hozzá papírból.


Péter apostol szavaival is búcsúzom.
Várlak vissza!

,,Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében."
3 megjegyzés: