,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. október 25.

Elizeus 19. - Az egyetlen gyógyító Isten

  ,,Azután visszatért egész kiséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megálla előtte, és monda: Ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izráelben! Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgádtól. 
  Ő pedig monda: Él az Úr, a ki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegye; de ő nem akará. 
  És monda Naámán: Ha nem; adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, a mennyit elbír két öszvér; mert a te szolgád többé égőáldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak." (II. Kir. 5:15-17) 


Úgy gondolom, a történet önmagáért beszél.
A füzetbe beragasztottunk egy kinyitható, ajtót ábrázoló lapot, ami mögött Naámán Elizeussal beszélgethet, mivel mindkettőnek elkészítettük a kis bevágást, amibe illeszthetők (Teljes figura ITT látható). Az ajtóra kívülről pedig ,,földdel töltött zsákokat" jelképező papíralakzatokat ragasztottunk.
Íme az ajtó a zsákokkal:


Ha kinyitjuk, eljátszható, hogy Elizeus várja Naámánt, majd beszélget vele.


Kellemes őszi szünetet!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése