,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. október 13.

Elizeus 15. - Húsz kenyér

 ,,Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." (Máté 6:31-33) 

,,Jöve pedig egy férfi Baál Sálisából, és hoz vala az Isten emberének első zsengék kenyereit, húsz árpakenyeret, és megzsendült gabonafejeket az ő ruhájában; de ő monda: Add a népnek, hadd egyenek. 
  Felele az ő szolgája: Minek adjam ezt száz embernek? Ő pedig monda ismét: Add a népnek, hadd egyenek, mert ezt mondja az Úr: Esznek és még marad is. 
  És ő eleikbe adá, és evének, és még maradt is belőle, az Úrnak beszéde szerint." 
(II. Kir. 4:42-44)

A történethez kellett egy füzetlap, amiből egy kosarat vágtam ki úgy, hogy a lapot nem vettem ki a füzetből, csak kivágtam, így bal oldalon rajta maradt a kosár a spirálon. A kosár oldalait és alját ráragasztottam a következő lapra, aminek a tetejét vágtam ki a kosár tetejének, ami ráhajtható a kosárra.
A színes ceruzás ,,vesszőfonást" a gyerekekre bíztam.


A kosárból levágott felső részt sem szedtem le a spirálról, így arra írhattam az igét.
(A következő kép bal oldalán balra hajtva ez látható.)
A kosár fedelét felnyitva láthatók az árpakenyerek.


A színes papírból kivágott kenyérkéket a kicsik számolták húszig, 
a nagy fiú pedig sorban írta rá a számokat.
Lehet vele gyakorolni: sorba rendezést, összeadást, sorozatok kirakását 20-ig.


Jó móka volt.
Vidám tanulást! :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése