,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. október 19.

Elizeus 17. - A hitpróba

,, És elméne Naámán lovaival és szekereivel, és megálla az Elizeus házának ajtaja előtt. 
  És külde Elizeus követet ő hozzá, mondván: Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz." (II. Kir. 5:10)

A történet folytatásában hasonló apró ötleteket használtunk, mint eddig. Felül egy téglalap alakú házikó két kis ablakkal, ajtóval látható. Alul Elizeus szolgája egy körből és egy trapézból, amit a gyerekek ragasztottak és színeztek. Naámán mellé állítható a kis kivágott résbe.


,,Akkor megharaguvék Naámán és elment, és így szólt: Íme én azt gondoltam, hogy kijő hozzám, és előállván, segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. 
  Avagy nem jobbak-é Abana és Párpár, Damaskus folyóvizei Izráel minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném-é meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván, nagy haraggal elment. 
  De hozzá menének az ő szolgái, és szólának néki, mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna-é meg? Mennyivel inkább, a mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz?" (II. Kir. 5:11-13)

Büszkeség, avagy alázat? Ez itt a kérdés. Naámán szavai két dologról árulkodnak:
1. Megszólalt benne a büszkesége, ami származásából és pozíciójából adódott.
2. Ugyanakkor elég határozott elképzelése volt arról, hogyn fogja őt a próféta meggyógyítani.

Elizeus azonban az Istentől nyert bölcsességgel teljesen háttérbe helyezte magát, és csupán egy szolga által üzent egy egészen egyszerű dolgot, ami mégiscsak rendkívül nehéznek bizonyult, hiszen most volt igazán szükség a hitre, bizalomra.
Engem egészen magával ragadott Naámán szolgáinak a gondolkodása. Bizonyára az Úr erről is gondoskodott, hogy a krízisben ne maradjon magára az, akit Ő meg akar gyógyítani. A hűséges szolgák talán nem is voltak tudatában, milyen nagy dolgot tettek, jutalmul viszont tanúi lehettek a csodának. Isten teljes testi-lelki gyógyulást akart adni Naámánnak, és hitet a szolgáknak is. Hiszem, hogy mindannyiunkat ugyanígy gyógyít, és csak azt adja meg, ami a legfőbb célt szolgálja (az üdvösségünket).


Ezeken a képeken a mérges, majd a megnyugodott Naámán látható az értelmes szolgáival. A szolgák feje előre kivágott körökből készült ragasztással, színezéssel, Naámán feje pedig kinyitható kör, kívül a mérges arccal, belül pedig a nyugodttal.

Eredményes tanulást!
Szeretettel :)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése