,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. augusztus 25.

Otthonoktatásról gondolkodva 2.

,,Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." (Zst. 119:11) 

Már említettem korábban, hogy nagy álmom a biblia-alapú oktatás, ami ma Magyarországon egyetlen iskolában sem valósítható meg. (Ha mégis, értesítés kérek!) Meggyőződésem, hogy minden tudományt alá kell vetni a Biblia erkölcsi mércéjének, hiszen Isten minden tudás szerzője.

Ha biztosítani tudom a gyermekeimnek a szerető családi hátteret egyben erősítve az Istennel való kapcsolatukat a nap minden szakaszában, érzelmi biztonságot nyernek. Bizonyos értelemben elkülönülés a világtól, mégsem az. 


Nem az a cél, hogy ne kelljen megküzdeniük a világ gondjaival, hanem hogy minél kevesebbet és minél később érintkezzenek olyan gyerekekkel és tanárokkal, akik szembe mennek Isten törvényeivel, mivel a gyerekek élő példaadók által tanulnak. Csak akkor legyenek ilyen hatásoknak kitéve, amikor már megerősödtek az isteni értékrendben. Nem tudom, pontosan mikor jön el az ideje, ezért is mérlegelünk évről évre a férjemmel. Egy biztos: Mózes 12 éves korára annyira megszilárdult, hogy a fáraó udvarában a végére mehetetlen bálványimádás és babonaság sem tudta elvenni tőle az egy igaz Istenbe vetett hitét. És Jézusról is a 12 éves korát említi a Biblia. Mi most csak a következő évre nézünk és imádkozunk bölcsességért.

Persze mi szülők sem vagyunk tökéletesek, a Biblia szerint azonban nekünk kell elsődlegesen követendő példaképekké válnunk a küzdelmeinkkel, kudarcainkkal és győzelmeinkkel együtt. Mert a hitben járást tőlünk tanulják meg, akik valljuk és követjük Krisztust, nem pedig idegenektől, akik más értékrendet képviselnek. A cél nem a világi érvényesülés, bár a keresztény nevelés ezt sem zárja ki, hanem a mennyei értékek elsajátítása, és az új földön való örök élet elnyerése.


Közben nem utolsó szempont az állandóság és folytonosság, amiben a szabályok az ésszerűség keretein belül, az erkölcsi törvények pedig nem változnak, mint ahogyan a világban. (pl. a nemiséggel, házassággal, együttéléssel kapcsolatosak.) Az új szabályok csupán a gyermekek és persze a mi fejlődésünkkel együtt járó, biztonságot adó eszközök az értékrend megszilárdulásához.

Nagyjából ennyiben tudnám röviden összefoglalni a ,,lelki fejlődés és otthonoktatás" témát. Persze sok kérdés merül fel bennem is, de komolyan veszem, hogy Jézus eljövetele közel van, és szeretném, ha a gyerekeim is ezt tennék és együtt készülnénk erre.

Folyt. köv.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése