,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. augusztus 23.

Elizeus 9. - Moáb legyőzése

,,És monda Elizeus: Él a Seregek Ura, a ki előtt állok, ha nem nézném Josafátnak, a Júda királyának személyét, bizony téged nem néznélek, és rád sem tekintenék; 
  Hozzatok ide egy énekest. És mikor énekelt előtte az éneklő, az Úrnak keze lőn ő rajta. 
  És monda: Ezt mondja az Úr: Csináljatok itt és ott e patakon árkokat; 
  Mert ezt mondja az Úr: Nem láttok sem szelet, sem esőt, és mégis e patak megtelik vízzel, hogy ihattok mind ti, mind a ti nyájatok és barmaitok. 
  Kevés pedig még ez az Úr szemei előtt, hanem a Moábot is kezetekbe adja."
(II. Királyok 3:14-18) 

Ez ám az izgalmas történet! Kiváltképp fiúknak! Persze egyes részeket kihagyva. Nem szeretnék álmatlan éjszakákat a gyermekeimnek. Ráérnek még a valóság megismerésére. Szóval kissé leegyszerűsítettem a királyok hadjáratát Moáb királya ellen. Inkább kiemeltem a történet legfőbb tanulságait.


1. Ahol istenfélő, az Isten útján járó ember van, az ő személye miatt áldást és győzelmet nyerhetnek azok is, akik bálványaiknak élnek. Hihetetlen nagy dolog ez. Mérhetetlen szeretet és kegyelem van benne.

2. Ugyanakkor az Úr prófétája megfeddi Jósafátot, az Istent szerető királyt, mert ,,rossz társaságba" keveredett. Nem lett volna szabad sem családi, sem szövetséges viszonyba kerülnie Jórámmal -aki ,,gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt". Emiatt került ő és serege nagy bajba. Isten azonban nem hagyta Jósafátot cserben. Gyakran hibázunk mi is, és előbb-utóbb megkapjuk a feddést. Az Úr gondoskodik rólunk, hogy a menny felé vezető útról le ne tévedjünk végleg. 

3. Az Úr nem helyesli a hitetlenekkel kötött szövetséget, de még a hibákon keresztül is tud küzdeni az elveszettekért. Az más kérdés, hogy mi lesz a végeredmény. Isten dicsőségét a kegyelem elutasítása nem kevesbíti. Minden esetre Isten gyermekei törekedjenek arra, hogy ne lépjenek semmilyen szövetségre az Istent elutasító emberekkel!

A történet feldogozásához nem kellett más csak három nagyobb kör és korona, amit a gyerekek beragasztottak királyoknak. Samu felírta, hogy ki kicsoda. Aztán arcot rajzoltak. Végül egy kisebb kör lett az énekes Elizeus mellett, akinek alul kivágtuk a helyét. 


Jobb oldalon csak lerajzoltam nekik jelképekkel, hogyan mentette meg őket Isten.
Ezek alapján hamar megtanulták a történetet.

Jó időtöltést! :)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése