,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. augusztus 16.

Elizeus 6. - Második átkelés a Jordánon

,,És vevé (Elizeus) az Illés palástját, a mely róla leesett, és azzal megüté a vizet, és monda: Hol van az Úr, az Illés Istene? És mikor ő is megütötte a vizet, kétfelé válék az; és általméne Elizeus." 
(II. Királyok 2:14)

A történet feldolgozása hasonlít a Jordánon való első átkeléshez, amin Elizeus még tanítványként vett részt. Most azonban már az Isten Lelkével telten prófétaként érkezett vissza. A tanítványok mély tisztelettel is fogadták. Itt kezdődik hosszú, csodákkal teli szolgálata.


A tanítványoknak ezúttal csak fejeket vágtunk ki. A folyó és a medre ugyanúgy készült, mint korábban, de a két partjára értelem szerűen csak egy-egy rést vágtunk Elizeusnak. A fenti képen éppen ráüt a folyóra az összehajtott plásttal.

,,És mikor látták őt a próféták fiai, a kik átellenben Jérikhónál valának, mondának: Az Illés lelke megnyugodt Elizeuson. És eleibe menének néki, és meghajták magokat ő előtte a földig;" 
(II. Királyok 2:15)

Ezeken a képeken Elizeus átkel, és a folyó összezáródik mögötte.


Értékes időtöltést!
Szeretettel:)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése