,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. augusztus 9.

Elizeus 3. - ,,el nem hagylak téged"

,,És monda Illés Elizeusnak: Maradj itt, kérlek, mert az Úr Béthelbe küldött engem. És felele Elizeus: Él az Úr, és a te lelked, hogy el nem hagylak téged! És mikor lemenének Béthel felé:Kijövének a próféták fiai, a kik Béthelben valának, Elizeushoz, és mondának néki: Nem tudod-é, hogy e mai napon az Úr elragadja a te uradat tőled? És monda: Tudom én is, hallgassatok." 
(II. Királyok 2:2-3)

Elizeus Illést három helyre követi Illés elragadtatása előtt. Prófétaiskolákat látogatnak végig még egyszer, utoljára. Elizeus hűséges társként és utódként Illéssel tart. Ki tudja, mit élhettek át azok, akik a földön maradtak, miközben arra készültek, hogy Illést az Úr magához vegye. Csak azt tudom, mennyire biztató történet ez is gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. El lehet érni azt a lelki szintet, amikor már nincs szükség a halál fájdalmára. Közvetlenül Jézus eljövetele előtt Isten népe olyan lesz, mint Énok és Illés, akik nem láttak halált. Szeretnék köztük lenni a családommal, barátaimmal és sok millió társammal.


A próféta ifjakat igen egyszerű módon készítettük. Köröket és trapézokat vágtunk ki színes papírból. A kéket Ferkó, a zöldet Samu ragasztotta, és mivel a kicsi is ott lábatlankodott, ő is kapott ragasztani valót. Igazán ügyesen elkészítették. Utána már csak az arcokat kellett rárajzolni.


Felül Elizeus és Illés számára vágtunk egy-egy nyílást, és máris el lehetett mesélni a történetet. 
Háromszor!!! Mert ennyiszer van benne a Bibliában, csak más-más helyszínen.

Sok örömet hozzá!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése