,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. augusztus 13.

Elizeus 5. - Illés égbe ragadtatása

,,És lőn, a mikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe." (II. Királyok 2:11)

A tüzes szekért egyszerűen sárga papírból készítettük. Úgy ragasztottuk be, hogy Illésnek még legyen helye.
Közben Illés palástja leesik, amit Elizeus majd felvesz.


,,Elizeus pedig ezt látván, kiált vala: Édes atyám, édes atyám! Izráel szekerei és lovagjai! És nem látá őt többé. És vevé a maga ruháit, és két részre szakasztá azokat, És felemelé az Illés palástját, a mely róla leesett, és visszatért, és megállott a Jordán partján." (II. Királyok 2:12-13) 

Gondolkodtam, hogyan ábrázolhatnánk a lélek kettős mértékét. A Biblia jelképrendszerében ez a galamb.
Így lett két galambja Elizeusnak. Mivel ezek csak Illés elragadtatása után kapnak szerepet, a lap hátulján egy kis borítékban pihennek, míg sor kerül rájuk.


Természetesen itt is megvan Elizeus helye, ki felveszi a palástot, és a két galambnak is vágtunk nyílást Elizeus vállainál. Így a képen látható módon minden elhelyezhető.


Vidám napot! :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése