,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. március 31.

Az első úrvacsora

,,Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek." 
(János 13:14-15)

Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem.  És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan;  Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. (Máté 26:26-28)

Amikor Jézus meghalt a kereszten, a zsidó húsvét jelkép jelentősége megszűnt. 
Jézus azonban megadta, mivel emlékezzünk meg az Ő haláláról.
Minden alkalommal, amikor az úrvacsora kertében magunkhoz vesszük a kenyeret és mustot, emlékezhetünk arra a mérhetetlen áldozatra, amit Isten hozott értünk azért, hogy elvehesse a mi bűneinket. 


Egyszer egy nehéz időszakomban úrvacsorai istentisztelet volt esedékes. Éreztem a lelkemben a nyugtalanságot, az önvádat, a neheztelést, és elhatároztam, nem veszek úrvacsorát, mert nem akarok méltatlanul jelen lenni. 
Már az imaházba tartottunk, amikor jelentős beszélgetésbe kezdtünk a férjemmel. Akkor vált számomra világossá, hogy az úrvacsora elsősorban arról szól, szükségem van Krisztusra, hiszen minden rossztól, ami bennem van csakis ő szabadíthat meg. ,,Méltatlanul enni és inni" nem a bennem lévő, ugyanakkor beismert és fájdalmat okozó mélységekről szól, hanem az önigazultságról, amikor szokás szerint veszem, mert elég jó vagyok ahhoz, hogy teljesítsem keresztény kötelességeimet.

Aznap az úrvacsora keretében újra békét kötöttem Istennel. 
Lehajolt hozzám, és megoldotta mindazt, amivel előtte küszködtem.
Hálás szívvel gondolok vissza arra a napra, mert az Úr engedte, hogy meghozzam a jó döntést.
Vele akarok küzdeni és nem Nélküle.

Az előző alkotás mintájára készült ez a mű, egyben jelezve, hogy az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepét felváltotta a bűnből való szabadulás emlékeztető ünnepe, amit szintén maga az Úr rendelt el.

Ez is egy ajtó, ami mögött az úrvacsora eseményei zajlanak.


A lábmosás rajza jelképes. Egy lavórban víz, törölköző (kendő), egy kéz és egy láb látható.


A másik ajtót kinyitva a következő esemény, az úrvacsorai jegyek vétele látható.
(Felül kovásztalan kenyér, alul erjedéstől mentes must, mivel a kovász és az erjedés is a bűn jelképe itt.)


További szép napot!
(Holnap folytatjuk!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése