,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. március 30.

Az utolsó páska

,,És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az." (II. Mózes 12:11)

,,Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk." (I. Korinthus 5:7)

A páska elrendeléséről részletesen Mózes II. könyvében olvashatunk. Jézus egész életében megtartotta a zsidó ünnepeket, hiszen  Isten Fiaként Ő maga rendelte el azokat. Minden ünnep egyben előkép is volt. A Messiás szenvedésének, halálának és feltámadásának előképe volt a zsidó húsvét. A húsvéti bárány, amit le kellett vágni, szintén Jézus áldozatát jelképezte. Gyönyörű kép, hogy nem mi adjuk az áldozatot - hiszen semmink sincs, amit adhatnánk - hanem Isten maga hozta értünk meg a legnagyobb áldozatot.


Közeledik a ,,keresztény" húsvét. Minden ünnep előtt készülünk mi is. Természetesen másképp, mint az ,,ünneplők" többsége, de fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a sokféle szokás között tisztában legyenek a Biblia tanításaival, és amikor találkoznak a különböző, emberek által alapított hagyományokkal, ne tévedjenek el az útvesztőkben. (Pl. a népszokások meglehetősen sok babonát és okkult elemet tartalmaznak.)

Mi (családilag) nem ünnepeljük a húsvétot, de így előtte megemlékezünk Jézus haláláról és feltámadásáról. A mai és ezt követő bejegyzések a csütörtök naplementétől vasárnap reggelig követik a bibliai történetet (a teljesség igénye nélkül.)

Az első darab a páskabárány elfogyasztását ábrázolja.
Ez itt Samu műve. A képen egy ajtó látható...


...ami mögött menetkészen áll a családfő, hiszen gyorsan kellett indulniuk, mert a fáraó keménységében teljesen kiszámíthatatlanul változtatta kimondott szavait Az ajtó hátára az ige került.

,,És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az." (II. Mózes 12:11)."


A vacsora, amit elfogyasztottak szintén jelképes:
A bárány Jézus Krisztus.
A keserű füvek a bűn rabszolgaságának keserűsége.
A kovásztalan kenyér pedig a bűntől való mentesség.

,,Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk."
 (I. Korinthus 5:7)


Az egész egyetlen darab papírból készült az alábbiak szerint.
Jobbról és balról három részre hajtottam a papírcsíkot. A hátuljára két egyforma méretű ajtót rajzoltam.


Az ajtókat ellenkező irányba nyithatóra vágtam. 
A jobb oldali ,,ajtókeretet" ráragasztottam a középső részre.


Végül a bal oldali ajtókeretet ráragasztottam a jobb oldali keretre.
Így nyílik az első ajtó balra, a második pedig jobbra.


A többit szóbeli eligazítás után a fiamra bíztam. Alapos munkát végzett. :)

Az kívánom, legyen ez a pár nap mindannyiunknak lehetőség az elmélyülésre, hogy mit tett Isten értünk!
(Holnap folytatjuk.)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése