,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. december 17.

Jézus születése lapbook - Kiegészítések

,,Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből;" (IV. Móz. 24:17)

Mint már említettem, a tavaly készített Jézus születése lapbookba készült még pár kiegészítés.
Elsősorban igyekeztem a Krisztus születéséről szóló próféciákból leírni párat, mert ezt már tavaly is nagy hiányosságnak éreztem. Ezen kívül pedig inkább csak kisebb illusztrációk, feladatok kerültek a lapbookba.

1. Prófécia Keresztelő Jánosról a születése előtt pár száz évvel:
,,Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura." (Mal. 3:1) 

2. Prófécia Keresztelő Jánosról a születése után, ami édesapja szájából hangzik el:
,,Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed; És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatjában." 
(Lk. 1:76-77)

Ezekhez készítettünk két ,,utat" félbehajtott papírcsíkból. Behajtva olvasható az ige, kihajtva pedig 5-5 kis bevágás van, amibe maradék kartonból ,,köveket" vágtunk ki. 

A kövek így összegyűjthetők egy kis borítékba. Az kisebb gyerekeknél számolásra és 10-ig összeadásra, kivonásra is használható.


3. Jézus születésére vonatkozó prófécia:
,,De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van."
(Mik. 5:2) 

Egyszerűen csak beírtam a kirakók alá. De betettem oda egy kis zöld borítékba a keleti bölcsek ajándékait is szótagolós rejtvény formájában. Az olvasni tanuló gyerekek kedvéért. (Összesen 6 szótag: a-rany, mir-ha, töm-jén.) At ilyen feladatokat az én gyerekeim nagyon szeretik. 


4. Még egy prófécia Jézusról:
 Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből; (IV. Móz. 24:17)

Végül kicsit kidíszítettük az égboltot, és megrajzoltam nekik 3 juhot egy kartonra, amit az igés kis zsebbe rakhatnak, és a történet elmondásakor kihúzhatnak onnan. 


Természetesen még mindig nincs készen. Még idén, vagy jövőre szeretném kiegészíteni pár dologgal.
Addig is...

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Szeretettel :)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése