,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. december 6.

Életünk könyve

 ,,És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz." (V. Móz. 6:6-7) 

,,Jézus gyermekkorában, ifjúkorában és férfikorában - egész életében - tanulmányozta a szent Írásokat...Mivel ismeretét úgy szerezte, ahogyan mi is megszerezhetjük, csodálatos szellemi és lelki ereje bizonysága a Biblia nevelő értékének." (E.G. White: Előtted az élet!)


Az alábbi írásommal megint csak nem szeretnék ostort adni senki kezébe, hogy önmagán vagy másokon próbálgassa. Egyszerűen csak nagyszerű fejlődési lehetőséget láttam meg az elvek és a gyakorlat területén is.
Isten szemében nagy értéket képviselnek a gyermekeink. Nekik ugyanúgy van tanítás a Bibliában, mint nekünk, felnőtteknek. A Biblia nagy hatást gyakorol a kicsik szívére. Alkalmas arra, hogy a kisgyermekeket is megszólítsa általa az Úr, ezért nagy felelősség nyugszik azokon, akik Istent képviselik ebben a világban, hogy megismerik-e és továbbadják-e a Biblia tanításait, mint az egyetlen hiteles forrást Jézus Krisztusról. 
  A Szentírás tömör, gyakran szűkszavú történetei mély tanításokat rejtenek, amik megismerése már korán elkezdhető. 

Samu, a legidősebb fiúnk nem volt még egy éves, amikor egy kedves kis könyvet (Kéz a kézben Jézussal) elkezdtünk minden este nézegetni. Akkor már biztosan tudtam, hogy ,,a szülők és tanítók nagyon korán megkezdhetik illusztrációk által - amelyeket a gyermekek felfogóképességéhez kell igazítani - a kicsinyeket segíteni az Úr rendeleteivel kapcsolatos utasítások betartására". 


Hamar kiderült számomra, hogy ez működik. Bár azt a nézetet is ismertük, és (hiányosságainkkal együtt) gyakoroltuk a férjemmel, hogy a kicsik számára a legjobb forrás Istenről a szülők példamutatása, és a természet kincseinek megismertetése úgy, mint a Teremtő keze munkája.

Később, három éves kora körül kezdtem el gyártani a szemléltetőket a Biblia tanításaihoz. Engem is meglepett, milyen gyorsan megjegyzi így a történeteket a lényeggel együtt. Ebben a posztban leírok pár gondolatot arról, hogy miért fontos és mitől hatékony a Biblia együttes olvasása és tanítása bármelyik keresztény otthonban. (E. G. White Előtted az élet! c. műve alapján)

1. A példázatok, szemléltetők segítséget nyújtanak Isten szavának felfogásához, és emlékeztetőül szolgálnak. 

2. Szükséges a folyamatos tanulás és a módszereink felülvizsgálata, javítása. Számomra egy igazán ütős idézet: ,,A Biblia tanulmányozásánál a tanításnál a legfrissebb gondolatainkra, a legjobb módszereinkre és a legkomolyabb erőfeszítéseinkre van szükség." 

3. A családi áhítatok ,,szervezése". Amióta összeházasodtunk, mindig voltak közös áhítataink a férjemmel, de csak a gyerekeink születése tette ezeket igazán rendszeressé és értékessé, hiszen a felelősségen túl, mi is kezdtünk igazán örülni ezeknek az alkalmaknak. Bár a gyakorlatunkon mindig van mit javítani, már évek óta reggel közös énekléssel, imával kezdjük a napot, és ugyanígy zárjuk is, kiegészítve igeolvasással. Ez azokon a napokon is így van, amikor Apa nem vehet ezekben részt. A hosszabb bibliaolvasás és beszélgetés idejével is sokat kísérleteztünk (reggel, délelőtt, este???), míg az utóbbi időben a csendes pihenő végén, vagy ha alszanak, utána jut idő a komolyabb bibliatanulmányozásra.


Az elvek, amiket a családi áhítatok tartásához megismertem, de nálunk sem működnek még tökéletesen (keressük az utakat), az alábbiak:

1. ,,A reggeli és esti istentisztelet órái a nap legkedvesebb és leghasznosabb órái legyenek! 
Érjük el, hogy ezekbe az órákba ne vegyüljenek bele zavaró, kellemetlen gondolatok! Értessük meg, hogy a szülők és gyermekek azért gyűlnek össze, hogy találkozzanak Jézussal, és meghívják otthonukba a szent angyalokat!"

2. ,,Legyenek az istentiszteletek rövidek és élettel teljesek! Alkalmazkodjanak a körülményekhez és legyenek változatosak!"

3. ,,Vegyen részt mindenki a Biblia olvasásában! Tanulják meg Isten törvényét, és azt gyakran ismételjék át! 
Növeli a gyermekek érdeklődését, ha megengedik nekik, hogy néha ők válasszák ki a felolvasandó szövegeket. Tegyetek fel neki kérdéseket a felolvasott bibliaszövegekre vonatkozólag, és ők is kérdezzenek! Néhány szóval magyarázzátok meg a szövegek jelentését! 
A kicsinyek is vegyenek részt az imában és csatlakozzanak az énekléshez, ha csak egyetlen vers eléneklésével is!" 


(Az éneklésnél az a rutin alakult ki nálunk, hogy minden napnak megvan a maga reggeli és esti éneke. Néha cserélünk egyet-egyet, de a java állandó maradt, így a gyerekek is tudják a szövegét is és énekelhetik velünk, amikor akarják. Ehhez jön még az elalvás előtti két Jézusról szóló gyerekének. Valamelyik nap a sötét szobában rádöbbentem, hogy Samu kedvencét 4 éves kora óta már több, mint ezerszer énekeltem!)

4. ,,Ha az istentiszteletet megfelelővé akarjuk tenni, gondolnunk kell az előkészületekre...
Isten felszólítja a szülőket, hogy rendeléseit, mint az életre való felkészülés alapját, előbb rejtsék saját szívükbe: "És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről ..." (5 Móz 6:6-7). Gyermekeinek érdeklődését csak úgy tudjuk felkelteni a Biblia iránt, ha mi magunk is érdeklődünk iránta. Ha azt akarjuk, hogy szeressék ezeket a tanulmányokat, nekünk is szívesen kell azokat kutatnunk. Tanításunk csak akkor lesz hatásos, ha azt saját példánk és lelkületünk által nyújtjuk."

 5. ,,Nem elég, ha csak azt tudjuk, amit mások gondoltak vagy tanultak a Bibliából. Mindenkinek számot kell adnia magáról Istennek az ítéletkor, és minden embernek most kell megtanulnia, mi az igazság."

6. ,,Figyeljük meg, mi érdekli őket, és keltsük fel érdeklődésüket, hogy megtudják, mit mond a Biblia azokról a dolgokról! Isten, aki különböző hajlamokkal teremtett bennünket, Igéjéből mindenki számára adott valamit. Ha a tanulók azt látják, hogy a Biblia tanításai ráillenek saját életükre, tanítsátok meg őket arra, hogy a Bibliát tekintsék tanácsadójuknak!"

Azt hiszem, van hová fejlődnünk!
Remélem, Ti is kedvet kaptatok!

Áldott napot!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése