,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. december 10.

Elizeus 26. - Prófécia és ítélet

,,És monda Hazáel: Miért sír az én uram? 
És felele: Mert tudom a veszedelmet, a melyet az Izráel fiaira hozol;..." 
(II. Kir. 8:12)

Elizeus igazán hiteles próféta volt. Bizonyára Naámán gyógyulásának következménye, hogy Szíria királya hozzá fordul kérdésével. Hazáel, aki csupán követként érkezett Elizeushoz nemigen gondolta, hogy az Elizeus által tolmácsolt üzenet neki is szólni fog. 


Természetesen a gyerekeknek nem mondtam végig a történetet, és a próféciában elhangzó kegyetlen részleteket is mellőztem. A hangsúlyt inkább Elizeus hitelességére tettem, és hogy mekkora értéke volt a szavainak, hiszen 40 teve terhével vittek neki ajándékot. Ha elkötelezem magamat Istennek, akkor életemet, cselekedeteimet és szavaimat, sőt szokásaimat és gondolataimat is alá kell rendeljem az Ő törvényének. A ,,ne szabjátok magatokat e világhoz.."-elv megélésével többet tehetek az emberekért, mint tudással, ismerettel, ékes szavakkal, vagy nagy áldozatokkal.

A történet illusztrációja :
A teve megint egyszerű idomokból készült (összesen hétből). A gyerekek rakták össze és ragasztották be, majd hozzárajzolták a fülét farkát stb. Hazáel a szokásos trapéz+kör összeállítás. Mellette van Elizeus helye.


Egy másik tanulsággal is foglalkoztunk. A Hazáelnek szóló prófécia egyben ítélet volt Isten választott népe felett. Elkerülhették volna az ítéletet, ha megtérnek a bálványimádásból. Erről több helyen szól a Biblia.

,,De (ha) megtér az a nép az ő gonoszságából, a mely ellen szólottam: 
én is megbánom a gonoszt, a melyet rajta véghezvinni gondoltam." (Jer. 18:8)

Számomra is mindig és minden egyes bűnömből való megtérésre nyitva áll a lehetőség. Akkor az átok áldásra fordul. Isten nem büntetni akar, hanem megmenteni. Amikor rossz dolgok történnek, akkor azok számára, akik bíznak benne, ,,minden együtt munkálkodik a jóra". A cél nem az, hogy a földi életben mindig jól érezzem magamat, hanem hogy örökkévaló szeretetteljes életet ajándékozhasson az Úr nekem, és azoknak, akiket rám bízott.

Remélem, ott mindannyian találkozunk! :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése