,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. január 13.

Zsoltárrészletek - 8.

 1. Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára. 
  2. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet. 
  3. A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. 
  4. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: 
  5. Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? 
  6. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! 
  7. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; 
  8. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is; 
  9. Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár. 
  10. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön! 
(8. zsoltár)

Ennek a zsoltárnak sok-sok tanítása van, de én kettőt emeltem ki a gyerekeknek, ami tulajdonképpen egynek is tekinthető, hiszen az értékrendről szól. Isten teremtett a világon mindent, engem is, téged is, a körülöttünk lévő világ minden részét, ugyanakkor felelősséggel ruházott fel engem is, téged is és a többi embert, hogy ennek fényében használjuk és őrizzük forrásainkat.

1. Az Úr teremtette a Földet minden élő és élettelen elemével, és az embert bízta meg az uralkodással. Az uralkodás azonban nem hatalmaskodást, a mások kihasználását, életének megnyomorítását jelenti, hanem a felelősségteljes, szerető odafigyelést és gondoskodást. Mert kicsoda az ember???


2. A másik tanítás az önértékeléssel kapcsolatos. Valóban senki vagyok, egy parányi porszem, ha a végtelen univerzumba tekintek, és senki lehetek a hatalomvágyó, önigazult emberek számára is. De az Úr másképp tekint rám. Én is, te is végtelenül drágák vagyunk a szemében. Ő teremtett, ismer, és olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk. Meghalt értünk, hogy mi élhessünk. Ha egyedül lennék a világon, akkor is megtette volna értem, de millióknak ad új életet minden másodpercben. Fel nem foghatom, de elfogadhatom a végtelen szeretetét.


Ezt a kezet egy gyülekezeti gyerektanítás során készítettük. A nagy kéz az én kezemről készült (Isten teremtését jelképezi), a kicsi pedig a gyerekekéről. A nagy kéz ujjaira a teremtett világ egy-egy darabját (Nap, Hold, csillagok, emberek stb) rajzoltuk, színeztük. A korona a felelősségteljes ,,uralkodást" jelképezi.
Köré írtuk a zsoltárt. Végül bekerült a mappába.


Egy másik lapot is beraktunk, aminek a képeit egy régi tankönyvből vágtuk ki.
A nagy fiamnak különösen tetszenek az ilyen felvételek, és hogy végre érti, 
miért látjuk mindig másképp a holdat.


Ez a lap is alkalmas az otthonoktatásra, de arra is, 
ha csak lelki tartalmat szeretnénk a gyerekeknek átadni.

Az önértékelés témához pedig ajánlom Max Lucado ,,Értékes vagy" című könyvét 
vagy az abból készült videót.


Békés, szép napot!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése