,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2014. november 21.

Jakab levele 4. - Közeledjetek az Istenhez!

,,...nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz." (Jakab 4:4)

,,Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek." (Jakab 4:8)

Sokat gondolkodom ezeken az igéken, mit is jelent a ,,világ barátsága". Hogyan nyilvánulhat ez meg a saját életemben? (A kétszívűség és állhatatosság szemléltető anyaga itt található.) 
Aztán mindig oda lyukadok ki, hogy nem másról van szó, mint a ragaszkodásról olyan szokásokhoz, tárgyakhoz, eszmékhez, elvekhez, ambíciókhoz, amik eltávolítanak Istentől, vagy távol tartanak Tőle és attól az úttól, amit Ő maga jelöl ki számomra, és ahol szorosan haladhatnék Jézus lábnyomán. A ,,távol tartók" nem csak alapvetően rossz dolgok lehetnek, hanem igazán jók is, mint a családom ellátása, a segítségnyújtás másoknak vagy a gyülekezeti szolgálatok (pl. a gyerektanítás), ha nem Jézus van a középpontban, hanem az én teljesítményem, eredményeim, megfelelési vágyam.

Nehéz a ,,távol tartóktól" elszakadni egy olyan világban, ami valóban a teljesítményekre, a felmutatható eredményekre és az egymástól nyert dicséretekre épül. Tudom hány édesanya küzd azzal az érzéssel, hogy nem becsülik meg a családjáért, otthonáért hozott fáradozását. Egy azonban biztos, (és hálás vagyok Istennek, hogy ezt jó korán tudomásomra hozta) Isten szemében jó sáfárként gyermekeket nevelni és tanítani a legértékesebb szolgálatok közé soroltatik (beleértve a pelenkacserét, a folttisztítást, a krumplipucolást, a csapsúrolást vagy a pálcikaember rajzolást).

Amikor megkísért a gondolat, hogy többet szeretnék, egyedül Isten tehet rendet a gondolataimban és érzéseimben, hogy az értékrendem is helyén legyen. A fő cél az örök élet, nem a földi életben való érvényesülés. Bár ez utóbbit sem zárja ki az Isten közelében élés, de nem is ad garanciát a megbecsültségre. Ezért fontos emlékeznem arra, hogy Isten az, aki igazán megbecsül engem, és minden igyekezetet, amit Érte teszek. Az igyekezet pedig nem más, mint a juhok és kecskék példázatában juhnak lenni.

És megbecsül Téged is! Csak a vágy kell, hogy közeledhessünk Hozzá!


Az igét a következőképpen dolgoztam fel. Egy A5-ös színes karton közepvonalán két egyforma nyílást készítettem.
Bal oldalra a Földről egy űrből készült kép kerül majd, jobb oldalra az Istent jelképező fényesség, középre pedig egy kisfiú (vagy kislány) rajza. 
A másik  képen két Milton-kapocs és két kb. 2x1,5 cm-es kartondarabka látható.


A nyílásokba hátulról behelyeztem a kapcsokat, majd elölről ráfűztem a kartondarabkákat, és nem túl szorosan rögzítettem a kapocs szétnyitásával. Utána a kapcsok alatt átfűztem és megkötöttem a fonalakat kapcsonként jobbra és balra is egyet-egyet, amivel majd a nyílás mentén jobbra, balra lehet húzni.


Innen már egyszerű, mert csak a képeket kellett felragasztani. A Földet bal oldalon a piros kartonra, a kisfiút és a ,,fényességet" pedig a kis fehér Milton-kapoccsal rögzített kartondarabkára. Majd mind a 4 fonalat befűztem 1-1 kicsi lyukba: a bal oldalit a nyílástól balra kb. 1 cm-re, a középsőket a két nyílás közötti részen 1-1 külön lyukba (hogy ne akadályozzák egymást. A jobb oldalit pedig a jobb nyílástól jobbra kb. 1 cm-re.

Ez tehát a kész kép, amin a kisfiú és a fény is mozgatható jobbra-balra a fonalak segítségével.


Az ige pedig így hangzik: ,,Közeledjetek az Istenhez..." (Amikor a fiúcskát húzzuk jobbra.)


,,... és közeledni fog hozzátok." (Amikor a fényt húzzuk balra.)


,,Aki azért e világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz." (Az ellenkező oldalon lévő fonalakat húzva jelképezhetjük az ember eltávolodását Istentől.)


A végén ez a lap is mappába fűzhető.
Ezzel a résszel a Jakab levele sorozat egyenlőre véget ért, de folyamatban van a többi rész feldolgozása. Amint készen lesznek, folytatjuk.

Áldott közeledést az Úrhoz!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése