,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2014. november 18.

Jakab levele 3. - Hit és cselekedetek

,,Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül." (Jakab 2:26)


Idézet Máté evangéliumának 25. fejezetéből:

,,Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg." (31-40 v.)

No comment.Ez az igeszakasz annyira magáért beszél, hogy még a gyerekek is megértik magyarázat nélkül. Nem is sokat magyaráztam, inkább feladatokat adtam nekik. Még magam is meglepődtem, mennyire élvezték.

1. Mielőtt az igével foglalkoznánk, mindig 
- éneklünk,
- imádkozunk, 
- Sün Benő (kedves bábunk) segítségével mesélünk a legutóbbi élményeinkről, 
- és felidézzük az előző alkalommal tanultakat.

2. Ez alkalommal szintén a bibliai memóriakártyákból válogatva állatfigurákat húzattam, de nem mondhatták meg, mi az, hanem a hangját kellett utánozni. (Ez a legkisebbeknek is nagy élmény.)

3. Aztán elmondtam nekik, mi lesz a napi igénk Jakab leveléből (amit magában nem igen érthettek meg), majd mindenki papírt és színes ceruzát kapott. Azt kértem, hogy segítsenek nekem. Úgy rajzoltattam le a legelőt a pásztorral, juhokkal, kecskékkel, hogy tettünk rá mindent, amit ők javasoltak (pl. patakot, tavat, kutat, virágot, bokrot, 1-1 fát). Így mindenkinek szép kis legelője lett, de eltért a többiekétől.


4. Aztán kineveztünk juhokat és kecskéket. Én lettem a pásztor, akinek a jobb kezéhez állhattak a juhok, a balhoz pedig a kecskék. Még bégettek és mekegtek is hozzá. :)

5. Végül jöhetett egy kis kézügyességi feladat, ami ez alkalommal egy 4 oldalból álló végtelenített kártya volt.
Legalább annyira szerették, mint az előző 3 oldalasat. A kártya 4 db 5x10 cm-es kartonból készült. A szöveget pedig 4 db 5x5-ös színes papírra írtam, amit ők vághattak ketté a megfelelő irányba és ragaszthattak fel, majd díszíthették kedvükre. Íme az eredmény (Samué).
Az elkészítéséhez és használatához a videót itt találhatjátok.


A legnagyobb élményem az volt, hogy este a vacsoránál Samu és Ferkó is pontosan tudta idézni mindkét igét. Apának is örömöt szerezve ezzel. :)
Kívánok mindenkinek hasonló élményeket!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése