,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. június 9.

Sámuel gyermekkora lapbook 7. - ,,Szólj hozzám, mert hallja a te szolgád!"

,,Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád! " (I. Sám. 3:10)

A Sámuelről szóló lapbook jobb fele arról a nevezetes éjszakáról szól, amikor Isten megszólította Sámuelt. Amikor elhívta és prófétává tette. Ugyanakkor súlyos üzenetet is bízott rá. 
Erről az igéről van egy szép ének is, amit tanulunk a fiúkkal. Ennek szövegét beragasztottuk fülnek, ami alatt a történet ,,képregényben látható.


A két rajz Sámuel elhívásáról szól.


A Református énekeskönyv 512. énekének szövege az alábbi.

 'Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!'
(Hannover, 1648)

1. 'Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!' Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen.

2. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem Elrendelt utamat s minden parancsodat. Egy vágyat hagyj nekem: hogy halljam és kövessem Szent igazságodat, szent igazságodat.

3. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra, A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem; Te fejted meg nekünk, te, hű szíveknek Atyja, Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.

4. Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek És fennen hirdetik felséges rendedet, Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig ha érhet, De szívig nem mehet, de szívig nem mehet.

5. Szólj, szólj, én Istenem! - szól hangodból a jóság, A lelkem megfeszül s a hallásban segít, És szódban meglelem az örökkévalóság Jó édességeit, jó édességeit.

6. Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek, Szólj, hogy legyen szavad ír s gyógyító erő; Szólj, dicsőséged úgy még szebben tündökölhet, És mindörökre nő, és mindörökre nő.

(Corneille Péter (1606-1648) az 1Sám 3,9 alapján
F.: Áprily Lajos)

Itt hallgathatjátok meg az ének első versszakát:


Áldott napot!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése