,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2016. június 19.

Pál apostol 3. - A megtérés

 ,,Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz. Kére ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. 

Saul, a későbbi Pál apostol történetének folytatása a mai bejegyzés.
A feldolgozáshoz nagyon egyszerű alakzatokat használtunk megint.
A ló feje és teste oválisra kivágott színes papírból készült, lábai és nyaka pedig téglalapokból. A többit a gyerekek színes ceruzával egészíthették ki.  Saulnak készítettünk egy kis bevágást a lóra, amiről majd leeshet. A kíséret a szokásos trapéz-kör összeállítás egymás mellé és egymásra ragasztva. A kiegészítéseket szintén színes ceruzával csinálták a fiúk.


  És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből: És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.  A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. 
 
A ,,nagy fényességet" sárga papírból kivágtuk és csak a bal felső saroknál ragasztottuk be.
A képen látszik, hogy Saul a földre esett.


 Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva vezeték be őt Damaskusba." (Ap. csel.9:1-8)

A sötétséget alulról lehet felhajtani. (Egy oldalán fekete papír méretre vágva.)


Folyt. köv. 
Békés napot!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése