,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2016. február 24.

A gutaütött meggyógyítása

,,És lőn egy napon, hogy ő tanít vala: és ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, a kik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből: és az Úrnak hatalma vala ő vele, hogy gyógyítson." 

  Ezt a történetet a fiúkkal előre kivágott elemekből készítettük (én vágtam ki).
Valójában nem is olyan bonyolult, mint ahogy elsőre kinéz.
 Egy sötétzöld kartonlap az alapja. Arra két oldalon (jobb és bal rögzítettük ragasztóval a világoszöld színű házat, de előtte kivágtuk a ház ajtaját.
A piros háztető egy hosszabb baloldali és egy rövidebb jobb oldali kartoncsíkból van. Középen felnyitható, mivel bal oldalon, a hosszabb csík egy részét leragasztottuk, majd felhajtottuk, hogy ,,bontható" legyen a háztető. A rövidebb csíkot pedig csak felragasztottuk jobb oldalon.

 

A többi rajz és írás kivágva fehér és színes papírból.
Az ajtót eltorlaszoló tömeget csak jobb oldalon rögzítettük a házon.
Ha felhajtjuk, alatta nyitható a ház ajtaja.


 ,,És ímé valami férfiak ágyon egy embert hozának, a ki gutaütött vala; és igyekezének azt bevinni és ő elébe tenni. 
  De nem találván módot, hogy a sokaság miatt mikép vigyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cseréphéjazaton át bocsáták őt alá ágyastól Jézus elé a középre."

A házban középen Jézus áll és akik a házban hallgatják őt.
A tetőn a gutaütött barátai igyekeznek Jézus elé ereszteni a beteget.
Középen a narancssárga kartondarab a ,,hordágy". Rárajzolták a gyerekek a beteget, ami sajnos a képen nem látszik, mert nagyon halvány, de higgyétek el, ott van!:)


Itt kezdődik a dolog lényege. Az ágyhoz három ponton fonalakat kötöttünk. Az alsó sárga arra szolgál, hogy lefelé húzzuk az ágyat, Jézus lábához. Jobb és bal oldalon a zöld fonalat úgy fűztük, hogy az ágyhoz csak egy ponton csatlakozik, de felül minden barátnak a kezénél van egy lyuk, amivel visszahúzható az ágy. ,,És látván azoknak hitét, monda: Ember, megbocsáttattak néked a te bűneid."  Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván: Kicsoda ez, a ki ily káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanemha egyedül az Isten? 
  Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, felelvén, monda nékik: Mit tanakodtok a ti szívetekben? 
  Melyik könnyebb, azt mondani: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel és járj? 
  Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket, (monda a gutaütöttnek): Néked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj haza! 
  És az rögtön felkelvén azok szemeláttára, fölvevé a min feküdt, és elméne haza, dicsőítvén az Istent. 
  És az álmélkodás elfogá mindnyájukat, és dicsőíték az Istent, és betelének félelemmel, mondván: Bizony csodadolgokat láttunk ma! 
(Lukács 5:17-26)

Hátul a zöld fonalakat, amik az ágyhoz lettek kötve, középen összekötöztük,
így egyetlen mozdulattal ismét felhúzható az ágy.


Még gondolkodom a továbbfejlesztésen, ahogyan a gutaütött feláll, de ez a ,,rendszer" nem engedi, hogy az ágyát magával vigye. Persze nem is az a cél, hogy tökéletesen ábrázoljunk egy-egy történetet vagy tanítást, sokkal inkább, hogy a gyerekek örömüket leljék a bibliai tanításokban és mielőbb rögzüljenek azok az értelmükben, beépüljenek a mindennapi kis életükbe. Minél előbb megértsék, hogy élni valójában csak Jézus által lehet és csak Jézusért érdemes.

Áldott napot!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése