,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2016. március 7.

Őstörténet 3. - Bárkaépítők

,,És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé...
...És úgy cselekedék Noé; a mint parancsolta vala néki Isten, mindent akképen cselekedék."
(I. Mózes 6:5-9, 22)

Amikor ezt a történetet olvasom, csak az jár a fejemben, hogy nekünk is bárkaépítőknek kell lennünk. 
Hiszem, hogy az özönvíz nem mítosz, nem mese, hanem valóság. Maga Jézus Krisztus tényként kezelte. Ha elvetem az özönvíz valóságát, Jézus tudását és igazmondását is megkérdőjelezem. Ha Isten Fia volt, nem tévedhetett, amikor tanított.,,És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. 
  Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, a melyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte." (Lk. 17:26-27)

Noé korában sok tehetséges, tudós ember volt. Tudományuk és tehetségük azonban nem menthette meg őket a katasztrófától. Noét egyetlen dolog különböztette meg kortársaitól: Istennel járt. Sőt! A családját is az mentette meg, hogy életével olyan példát tudott nyújtani, amit fiai és még menyei is követni akartak. Lóttal szemben, ő hiteles volt, amikor Isten üzenetét közvetítette.

Noah's Ark Stock Image

Szóval bárkaépítőknek kell lennünk, ha meg akarunk menekülni a közelgő ítélettől, és együtt akarunk lenni a családunkkal, a barátainkkal és sok-sok mindenkivel az örök életben. Ahogy a bárka készült - meglehetősen hosszú ideig - minden fejszecsapás és kalapácsütés hirdette az özönvizet. Bárki megmenekülhetett volna, aki hisz Noénak, és beszáll a bárkába, de nyolc emberen kívül senki sem tette.

Jézus arra figyelmeztet, hogy az Ő eljövetele előtt özönvíz előtti állapotok lesznek. Mindenki éli az életét, a föld megtelik erőszakossággal, kizsákmányolással, fájdalommal és keserűséggel. De vajon a körülöttünk élők hallják-e a szorgalmas kalapácskopogást? Építjük a bárkát? Tele van a fejünk a földi dolgokkal: hogyan élhetnénk mi és gyermekeink minél biztonságosabb és kényelmesebb életet? Beolvadunk a társadalom elvárásaiba vagy tényleg kopognak a szerszámaink, hogy legalább a gyerekeink elhiggyék, Jézus eljövetele közel van?

Bárkát építeni viszont csak Isten tervrajza alapján lehet. A pontos leírást megtalálom
a Bibliámban, egyszerű útmutatásokat pedig akkor kapok, ha beszélgetek a bárka tervezőjével. 

A történet szemléltetéseként a mi bárkánk egy egyszerű kirakó, 
ami a Noéról szóló bibliai leírást tartalmazza.


A megrajzolt bárkát csíkokra vágtam, középen pedig a felétől kissé balra vágtam el, hogy ne legyenek egyformák a darabok. Így a kisebbek is ki tudták rakni.


Kitartó bárkaépítést! :)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése