,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2015. február 8.

Jakab levele 6. - A bíró az ajtó előtt áll

,,Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó előtt áll." 
(Jakab 5:9) 

Jakab levelének ezzel az utolsó részéhez értünk. Legalábbis egyenlőre. Ezt a levelet, ahogy a többit is elég nehéz lenne egyszerre teljességében átadni. Korábban tanítottam már felsősöknek is. Ott más módszerekkel minden igét végig vettünk. Most a 4-7 éveseknek máshogy közelítettem meg. Ahogy a felnőttek haladtak a versről-versre átvétellel, mi csak egy-egy igével foglalkoztunk, de a Biblia tanításaival összhangban. (Enélkül könnyű lenne akár egészen más ideológiát is beültetni a gyerekek fejébe.)
A korábbi feldolgozásokat megtaláljátok a ,,Jakab levele" címke alatt.

Amikor arról beszélgetek a gyerekekkel, hogy Jézus el fog jönni, sokféle kérdéssel, gondolattal, érzéssel találkozom. A kérdések többségére persze nem tudok válaszolni, hiszen a Biblia nem ad teljes körű leírást. Nem is ez a célja. Amit viszont tudok, arról beszélgetek velük, mert a Bíró az ajtó előtt áll. 


Akárhogy alakuljon is az életük, jó ha ennek tudatában élnek, és nem azért, hogy féljenek az ítélettől, hanem azért, hogy megismerjék a menny kínálta boldogságot, ami nem a sóhajtozás, hanem a hosszan tűrő szeretet, ami nem ítélkezés, hanem elfogadás anélkül, hogy Isten törvényeivel szembe mennének.

Ennek a gondolatnak mentén gondolkodtunk Krisztus eljöveteléről, amiről bővebben Máté 24-25. fejezetében  és a Jelenések könyvében lehet olvasni. Én ez utóbbit azért kapcsoltam az igéhez, mert alapos leírás van Jézus megjelenéséről, aki magán hordja az emberiségért tett szolgálatának jelképeit. (Aki mindent lát, mindenütt jelen van az Ő Lelke által, aki bűntelen maradt, aki szájával ítéli meg a népeket, aki vérét adta a benne hívőkért....)

Ez az egyszerű lap nem más, mint egy ajtó, ami kinyitva...


...a Jelenések könyve leírását követő rajzot tartalmazza. Én csak a fekete-fehér rajzot készítettem el, a színezés a gyerekek feladata volt a bibliai leírás alapján.


11. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. 
  12. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga. 
  13. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik. 
  14. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. 
  15. És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. 
  16. És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.
(Jelenések 19) 

Rajztudásom korlátozottsága miatt a mennyei sereg elmaradt, de a gyerekekkel megbeszéltük, így jobb híján elképzelték az angyalsereget. :)

Jó tanulást!
Szeretettel! :)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése