,,Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld. 22:6)


Old woman holding bible2016. augusztus 23.

Pál apostol 5. - Keresztség és bizonyságtevés

,,És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását; és felkelvén, megkeresztelkedék; És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaskusi tanítványokkal néhány napig. És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia. 
  Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, a kik hallák, és mondának: Nem ez-é az, a ki pusztította Jeruzsálemben azokat, a kik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz? Saulus pedig annál inkább erőt vőn, és zavarba hozta a Damaskusban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus."  (Ap. csel. 9:18-22)

Pál története a keresztségével folytatódik, ami után azonnal prédikálni kezd Jézus Krisztusról. Ezt a két részt egy lapon jelenítettük meg. Bal oldalon a víz egy kék papírból kivágott és beragasztott zseb, amibe Pál és Anániás befér.


Így:


Jobb oldalon a damaszkuszi zsinagógát jelképező, kinyitható lap.
Az oszlopokat és az embereket kivágott elemekből készítettük.
Egy-egy papírcsík oszlopoknak, színes ceruzával csíkozva, trapézok és körök emberkéknek. A többi ceruzarajz. Samu pedig oda akarta írni, hogy haragjukban mit mondtak a Pált hallgató zsidók.


Pál mozgatható figurájának legalul vágtunk nyílást.
Így eljátszható a történet.

Áldott napot!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése